Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Brand KPI: Đặt mục tiêu cho Thương hiệu - Thái Thùy Anh

Brand KPI: Đặt mục tiêu cho Thương hiệu - Thái Thùy Anh

Mã sản phẩm: 2591220040479177849

Giới thiệu về khóa học Thái Thùy Anh, Senior Manager - Consumer Marketing @ British American Tobacco - US Headquarter Thời lượng 16 video Hư...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu về khóa học

Thái Thùy Anh, Senior Manager - Consumer Marketing @ British American Tobacco - US Headquarter

Thời lượng
16 video
Hướng dẫn cách đặt mục tiêu cho Thương hiệu (Brand KPI) sao cho khả thi và phù hợp với bối cảnh thị trường, ngành hàng và các giai đoạn phát triển của thương hiệu. Hiểu rõ cách chuyển từ Mục tiêu Kinh doanh (Business Objectives) thành Mục tiêu Marketing (Marketing Objectives) và Mục tiêu Truyền thông cụ thể cho từng chiến dịch (Communication Objectives).
Đặt mục tiêu cho thương hiệu là nhiệm vụ quan trọng của Brand Manager.

Bởi vì làm Marketing không chỉ là làm quảng cáo, truyền thông, định vị, kích hoạt hay digital. Nhiệm vụ quan trọng nhất của người làm Marketing là phải giúp cho đội ngũ sales bán được hàng. Làm Marketing là phải làm sao để ngày càng nhiều người tiêu dùng biết đến và yêu thích thương hiệu, qua đó mua và sử dụng nhiều hơn. Marketing dù hay như thế nào, dù sáng tạo như thế nào, mà không bán được hàng, thì cũng bị xem là không hiệu quả.

Nhiều người thường hay nghĩ người làm Marketing chỉ biết có xài tiền của công ty. Tuy nhiên thực tế là bạn sẽ không thể xin được ngân sách marketing nếu bạn không chứng minh được giá trị của hoạt động marketing thông qua doanh số bán thực tế. Bạn sẽ không thể xin nhiều hơn nếu chỉ cam kết doanh số thấp hơn.

Trong phần lớn trường hợp, bạn không phải là con nhà có điều kiện – nghĩa là rất ít khi thương hiệu của bạn được được châm tiền vô điều kiện. Vì vậy mỗi đồng bạn chi ra cần phải chứng tỏ được hiệu quả nó mang lại.

Khoá học này sẽ giúp bạn hiểu rõ các cách đặt mục tiêu thương hiệu (Brand KPI) để luôn nắm bắt và vận dụng các con số KPI một cách hợp lý, dễ hiểu, dễ thực thi nhất.

Nội dung Học phần

Buổi 1 - Giới thiệu khoá học Brand KPI
1.1 - Giới thiệu khoá học Brand KPI
1.2 - Câu hỏi khởi động đầu khoá
1.3 - Câu hỏi khởi động đầu khoá
Buổi 2 - Mục tiêu Kinh doanh (Business Objectives)
2.1 - Bài tập 1
2.2 - Mục tiêu Doanh số (Brand Sales)
2.3 - Bài tập về Thị phần
2.4 - Mục tiêu Thị phần (Brand Share)
2.5 - Bài tập về Tăng trưởng
2.6 - Mục tiêu Tăng trưởng (Brand Growth)
2.7 - Xem xét Tăng trưởng Ngành (Category Growth)
2.8 - Bài tập về Lợi nhuận
2.9 - Mục tiêu Lợi nhuận (Brand Profit)
2.10 - Tổng kết: Hướng dẫn đặt mục tiêu kinh doanh (Business Objectives)
2.11 - Bài giảng: Mục tiêu Kinh doanh

Buổi 3 - Mục tiêu Marketing (Marketing Objectives)
3.1 - Câu hỏi khởi động đầu buổi
3.2 - Các loại mục tiêu Marketing
3.3 - Mục tiêu Tăng thâm nhập (Penetration)
3.4 - Mục tiêu Thay đổi Hành vi tiêu dùng (Frequency / Consumption / Choice/ Loyalty)
3.5 - Tổng kết: Hướng dẫn đặt mục tiêu Marketing (Marketing Objectives)
Buổi 4 - Brand KPI Case-studies
4.1 - Case-study 1: Đặt Brand KPI trong ngành hàng Chăm sóc Răng miệng
4.2 - Case-study 2: Đặt Brand KPI theo từng giai đoạn phát triển (Dove & Axe)
4.3 - Bài giảng (buổi 2+3): Mục tiêu Marketing
Buổi 5 - Mục tiêu Truyền thông (Communication Objectives)
5.1 - Mục tiêu Nhận biết (Brand Awareness) và Thuộc tính Thương hiệu (Key Attributes)
5.2 - Mục tiêu Chất lượng Sáng tạo và Hiệu quả Kênh truyền thông
5.3 - Bài giảng: Mục tiêu Truyền thông
Buổi 6 - Lời kết & Bài tập cuối khoá
6.1 - Lời kết
6.2 - Bài tập Tổng kết

Ai nên học?

Học viên yêu thích đang tìm hiểu về Brand Marketing.
Người đang cần hệ thống kiến thức căn bản.
Brand Manager hoặc chủ doanh nghiệp đang cần lên kế hoạch và

Hồ sơ Giảng viên Thái Thùy Anh

Senior Manager - Consumer Marketing, British American Tobacco - US Headquarter
Giảng viên BRAND Camp (7 khóa học)

Anh Thai is a professional marketer with years of experience in brand management, managing market-leading brands in tobacco, beverage & household care category in South East Asia and the US. During her time, she has managed the growth in key brand KPIs including sales, shares and brand equity. She also had a track record of delivering outstanding communication materials and successful innovations in different countries.

 Her ultimate career objective is to become a successful global brand builder who has intensive experience in both developing and developed markets.

 Her expertise includes:

Building brands at both regional level and country level
Leading innovation projects across countries with multinational cross-functional teams
Developing short-term and long-term brand strategy to deliver set business objectives
Creating new brand positioning, developing brand communication, managing portfolio and planning brand activities
Entering emerging market
Brand KPI: Đặt mục tiêu cho Thương hiệu - Thái Thùy Anh


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫