Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

 Consumer Panel: Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo nghiên cứu Hành vi Người tiêu dùng

Consumer Panel: Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo nghiên cứu Hành vi Người tiêu dùng

Mã sản phẩm: 5405646148777554844

Giới thiệu về khóa học Kantar | Worldpanel Division Vietnam, Kantar @ Worldpanel Division Vietnam Thời lượng 18 video Consumer Panel là chươ...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu về khóa học

Kantar | Worldpanel Division Vietnam, Kantar @ Worldpanel Division Vietnam
Thời lượng
18 video
Consumer Panel là chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng chuyên biệt của Kantar Worldpanel, nhằm tìm hiểu về hành vi mua sắm và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng, trong lĩnh vực FMCG (sản phẩm tiêu dùng nhanh). Khóa học này giúp người học có những nền tảng cơ bản cho việc đọc và hiểu các báo cáo nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng của Consumer Panel.
Bất kỳ chiến lược xây dựng thương hiệu nào cũng đều bắt đầu từ việc tìm hiểu về suy nghĩ và hành vi của người tiêu dùng. Từ những hiểu biết đó, hay còn gọi là consumer insights, các nhãn hàng có thể lên kế hoạch truyền thông cũng như thực thi các hoạt động tiếp thị thương hiệu phù hợp, nhằm mục đích tăng trưởng doanh thu và tăng thị phần.

Consumer Panel là chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng chuyên biệt của Kantar Worldpanel, nhằm tìm hiểu về hành vi mua sắm và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng, trong lĩnh vực FMCG (sản phẩm tiêu dùng nhanh). 

Khóa học này giúp người học có những nền tảng cơ bản cho việc đọc và hiểu các báo cáo nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng; phù hợp với những bạn mong muốn làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, muốn tìm hiểu về hành vi người tiêu dùng, và những bạn đang hoặc mong muốn làm việc trong lĩnh vực marketing & trade trong các công ty FMCG hoặc nhà bán lẻ.

Trong khóa học này, chị Lê Thị Bạch Dương, nguyên là Account Director tại Kantar Worldpanel, sẽ chia sẻ những phần chính sau:

Giới thiệu Consumer Panel

Cách đọc và phân tích những chỉ số cơ bản của Consumer Panel
Tìm hiểu các phân tích đặc biệt của Consumer Panel
Đọc hiểu và thực hành qua ví dụ mẫu
Nếu bạn hiện tại đang là khách hàng của Kantar Worldpanel, vui lòng liên hệ với client service team để được cấp khóa học miễn phí.

Nội dung Học phần

Buổi 1 - Introduction of Consumer Panel
1.1 - Introduction
1.2 - Consumer Panel: Definition & Methodology
1.3 - What Consumer Panel measures
1.4 - Handout
Buổi 2 - Understanding Basic Data (P1)
2.1 - Basic KPIs
2.2 - Penetration
2.3 - Average Volume per Buyer, Frequency & Average Volume per Trip
Buổi 3 - Understanding Basic Data (P2)
3.1 - Loyalty
3.2 - Repurchase Rate
3.3 - Basic Measure Summary
3.4 - Exercise: Information
3.5 - Exercise: Questions & Answers
Buổi 4 - Special Analysis: Gain & Loss - Switching
4.1 - Special Analysis: Gain & Loss - Switching
Buổi 5 - Special Analysis: New-Lost-Repeat Buyers
5.1 - Special Analysis: New-Lost-Repeat Buyers
Buổi 6 - Special Analysis: Duplication
6.1 - Special Analysis: Duplication
Buổi 7 - Special Analysis: Heavy-Medium-Light
7.1 - Special Analysis: Heavy-Medium-Light
Buổi 8 - Case Study
8.1 - Category Performance
8.2 - Segment Performance
8.3 - Brand Performance
8.4 - Deep dive: Special Analysis
8.5 - Recommendations

Ai nên học?

Bạn đã/ đang/ sẽ sở hữu, hoặc có cơ hội tiếp cận với Báo cáo Consumer Panel của Kantar Worldpanel.

Hồ sơ Giảng viên

Kantar, Worldpanel Division Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (1 khóa học)

Kantar Worldpanel is the global expert in shoppers’ behaviour.

Through continuous monitoring, advanced analytics and tailored solutions, Kantar Worldpanel inspires successful decisions by brand owners, retailers, market analysts and government organisations globally.

With over 60 years’ experience, a team of 3,500, and services covering 60 countries directly or through partners, Kantar Worldpanel turns purchase behaviour into competitive advantage in markets as diverse as FMCG, impulse products, fashion, baby, telecommunications and entertainment, among many others.

Kantar Worldpanel is part of Kantar, one of the world's largest insight, information and consultancy networks. We understand more about how people think, feel, shop, share, vote and view than anyone else. Combining our expertise in human understanding with advanced technologies, Kantar’s 30,000 people help the world’s leading organisations succeed and grow.


 Consumer Panel: Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo nghiên cứu Hành vi Người tiêu dùng


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫