Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Khóa học The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 3) - Thái Thùy Anh

Khóa học The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 3) - Thái Thùy Anh

Mã sản phẩm: 1945268451856736613

Giới thiệu về khóa học Thái Thùy Anh, Senior Manager - Consumer Marketing @ British American Tobacco - US Headquarter Chia sẻ những thông ti...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu về khóa học

Thái Thùy Anh, Senior Manager - Consumer Marketing @ British American Tobacco - US Headquarter

Chia sẻ những thông tin quan trọng nhất người Brand Manager cần phải tìm kiếm khi mới lên nắm một nhãn hàng và nơi có thể tìm những nguồn thông tin đó. Hướng dẫn cách làm một cuộc khảo sát thương hiệu toàn diện (Brand Audit) để từ đó tìm ra những vấn đề và cơ hội cho thương hiệu. Đây là khoá cuối cùng trong chuỗi 3 khoá học về chủ đề này. 
Phần 3 chia sẻ về các hoạt động marketing của nhãn hàng (MARKETING ACTIVITIES) và cách làm việc hiệu quả với sếp với team (TEAM).

Buổi 1: Week 5 - Understand Marketing Activities: Day 1: Brand Communication History & Creative Quality Vào slide 
Buổi 2: Week 5 - Understand Marketing Activities: Day 2 - Review past marketing activities
Buổi 3: Week 5 - Understand Marketing Activities: Day 3 - Media Buying Quality
Buổi 4: Week 5 - Understand Marketing Activities: Day 4 - Competitor Review
Buổi 5: Week 5 - Understand Marketing Activities: Day 5 - Review current brand plan
Buổi 6: Bonus Week – The Brand Plan Process
Buổi 7: Week 6 - Understand Team: Day 1 - Manager Probation
Buổi 8: Week 6 - Understand Team: Day 2 - Boss Management
Buổi 9: Week 6 - Understand Team: Day 3 - Team Dynamic
Buổi 10: Week 6 - Understand Team: Day 4 - Meeting cross-functional teams
Buổi 11: Week 6 - Understand Team: Day 5 - Meeting Agencies

Hồ sơ Giảng viên Thái Thùy Anh

Senior Manager - Consumer Marketing, British American Tobacco - US Headquarter

Giảng viên BRAND Camp (7 khóa học)

Anh Thai is a professional marketer with years of experience in brand management, managing market-leading brands in tobacco, beverage & household care category in South East Asia and the US. During her time, she has managed the growth in key brand KPIs including sales, shares and brand equity. She also had a track record of delivering outstanding communication materials and successful innovations in different countries.

 Her ultimate career objective is to become a successful global brand builder who has intensive experience in both developing and developed markets.

 Her expertise includes:

Building brands at both regional level and country level
Leading innovation projects across countries with multinational cross-functional teams
Developing short-term and long-term brand strategy to deliver set business objectives
Creating new brand positioning, developing brand communication, managing portfolio and planning brand activities
Entering emerging market
Khóa học The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 3) - Thái Thùy Anh


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫