Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Leadership Quality: Lãnh đạo theo IQ, EQ, AQ - Nguyễn Khắc Long

Leadership Quality: Lãnh đạo theo IQ, EQ, AQ - Nguyễn Khắc Long

Mã sản phẩm: 8252138670576660557

Giới thiệu về khóa học OlymWorld ®, MEGA GURU™ learning Thời lượng 15 video Là lãnh đạo, bạn không chỉ chịu trách nhiệm về kết quả công việc...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu về khóa học

OlymWorld ®, MEGA GURU™ learning

Thời lượng
15 video
Là lãnh đạo, bạn không chỉ chịu trách nhiệm về kết quả công việc, phát triển đội ngũ mà còn có trọng trách lèo lái tổ chức vượt qua thử thách. Vì vậy lãnh đạo phải phát triển năng lực trên nhiều khía cạnh, không chỉ về lý trí, chuyên môn (IQ) mà còn nhạy bén, tinh tế về cảm xúc (EQ) cũng như kiên định, kiểm soát khủng hoảng (AQ). Khóa học này sẽ giúp bạn nhận diện & cân bằng bộ ba năng lực: IQ - EQ - AQ, từ đó phát triển khả năng lãnh đạo.

Doanh nghiệp nói chung và lãnh đạo nói riêng luôn đặt ra nhiều tiêu chí mà nhân viên cần đáp ứng: từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm cho đến tinh thần, thái độ làm việc,... Nhưng là lãnh đạo, bạn đã bao giờ đặt câu hỏi ngược lại: “Vậy nhân viên, tổ chức cần gì ở tôi?”.

Mỗi doanh nghiệp, nhân viên sẽ có những kỳ vọng riêng về người lãnh đạo lý tưởng, nhưng nhìn chung, những yêu cầu đó sẽ xoay quanh 3 yếu tố chính:

IQ (Intelligence Quotient): năng lực về chuyên môn, tư duy chiến lược, kết nối ý tưởng cũng như đưa ra định hướng cho nhân viên thực thi, hoàn thành mục tiêu mà tổ chức đặt ra.

EQ (Emotional Quotient): tinh tế về cảm xúc, có thể xử lý cảm xúc của chính mình, giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, thu hẹp khoảng cách, khác biệt giữa các phòng ban.

AQ (Adversity Quotient): bản lĩnh, mạnh mẽ như một người thuyền trưởng, dẫn dắt đội nhóm vượt qua “giông bão" với thái độ “Chúng ta có thể giải quyết việc này".
Việc cân bằng bộ ba năng lực IQ - EQ - AQ không những giúp lãnh đạo hoàn thiện năng lực của chính mình mà còn khiến nhân viên an tâm để làm việc, cống hiến, gắn bó, đưa tổ chức đi lên. Khóa học này sẽ giúp bạn từng bước phát triển, duy trì và cân bằng 03 phẩm chất trên, cụ thể:

IQ (tư duy chiến lược): làm mới cách tư duy, phá bỏ những ranh giới trong kinh doanh. Từ đó kết nối dữ kiện tìm ra ý tưởng mới, cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn & mục tiêu dài hạn.

EQ (khả năng thấu cảm): kiểm soát cảm xúc cá nhân, nỗ lực thấu hiểu những khác biệt trong tổ chức về công việc, nhận thức, văn hóa,.. từ đó cân bằng nhu cầu của nhân viên & lợi ích tổ chức.

AQ (tính can trường): xử lý rủi ro & biến cố trong kinh doanh, ra quyết định một cách quyết đoán & đúng đắn.
Cuối cùng, phát triển 03 phẩm chất này cho tổ chức của bạn. 

Nội dung Học phần

Buổi 1 - Giới thiệu khóa học
1.1 - Giới thiệu khóa học
1.2 - Nhận diện rào cản nội tại & thay đổi thị trường
1.3 - Bài giảng Lãnh đạo theo IQ, EQ, AQ
Buổi 2 - Tư duy lại cách bạn tư duy
2.1 - Tư duy lại cách bạn tư duy
Buổi 3 - Phá bỏ những ranh giới cũ trong kinh doanh
3.1 - Phá bỏ những ranh giới cũ trong kinh doanh
Buổi 4 - Kết nối các ý tưởng kinh doanh
4.1 - Kết nối các ý tưởng kinh doanh
Buổi 5 - Đạt mục tiêu ngắn hạn & dài hạn
5.1 - Đạt mục tiêu ngắn hạn & dài hạn
Buổi 6 - Thoát khỏi sự lạc hướng cá nhân
6.1 - Thoát khỏi sự lạc hướng cá nhân
Buổi 7 - Lấp đầy khoảng hở giữa cá nhân & bộ phận
7.1 - Lấp đầy khoảng hở giữa cá nhân & bộ phận
Buổi 8 - Né tránh thiên vị cảm xúc
8.1 - Né tránh thiên vị cảm xúc
Buổi 9 - Vượt qua khác biệt về nhận thức & lối sống
9.1 - Vượt qua khác biệt về nhận thức & lối sống
Buổi 10 - Quản lý rủi ro & biến cố
10.1 - Quản lý rủi ro & biến cố
Buổi 11 - Làm rõ mọi sự giả định trước khi ra quyết định
11.1 - Làm rõ mọi sự giả định trước khi ra quyết định
Buổi 12 - Hướng tới sự đúng đắn sau cùng
12.1 - Hướng tới sự đúng đắn sau cùng
Buổi 13 - Từng bước phát triển IQ, EQ, AQ cho tổ chức
13.1 - Từng bước phát triển IQ, EQ, AQ cho tổ chức (P1)
13.2 - Từng bước phát triển IQ, EQ, AQ cho tổ chức (P2)

Ai nên học?

Phù hợp cho học viên là các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp - mong muốn phát triển & hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo.
Học viên có mong muốn phát triển lên các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Hồ sơ Giảng viên OlymWorld ®

MEGA GURU™ learning, Nguyễn Khắc Long

Giảng viên BRAND Camp (37 khóa học)

Với sứ mệnh mang tinh hoa của những bậc thầy hàng đầu tới Việt Nam, OlymWorld® tự hào là Tổ chức Huấn luyện đầu tiên & DUY NHẤT được chứng nhận từ cả 03 MEGA GURU™ đương đại Jack Canfield, Brian Tracy & John Maxwell. Chúng tôi đổi mới sự kỳ vọng của doanh nghiệp bằng cả một hệ la bàn năng lực.
Leadership Quality: Lãnh đạo theo IQ, EQ, AQ - Nguyễn Khắc Long


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫