Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Pricing Strategy: Chiến lược Định giá - Nguyễn Quang Hiệp

Pricing Strategy: Chiến lược Định giá - Nguyễn Quang Hiệp

Mã sản phẩm: 3242411101442205675

Giới thiệu về khóa học Nguyễn Quang Hiệp, Brand Trainer & Consultant Thời lượng 9 video Phân khúc thị trường là quá trình tìm hiểu, nhận...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu về khóa học

Nguyễn Quang Hiệp, Brand Trainer & Consultant

Thời lượng
9 video
Phân khúc thị trường là quá trình tìm hiểu, nhận diện nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu, vốn là nền tảng để đáp ứng đa mục tiêu của business lẫn mục tiêu của một thương hiệu. Kết quả của một phân khúc thị trường.

Nội dung Học phần

Buổi 1 - Giới thiệu khoá học
1.1 - Giới thiệu khoá học
1.2 - Bài tập 1 (Trường hợp 1)
1.3 - Bài tập 1 (Trường hợp 2)
1.4 - Bài tập 2 (Trường hợp 1)
1.5 - Bài tập 2 (Trường hợp 2)
1.6 - Bài tập 3
1.7 - Bài tập 4
Buổi 2 - 8 nguyên tắc Định giá căn bản
2.1 - Nguyên tắc 1
2.2 - Nguyên tắc 2
2.3 - Nguyên tắc 3
2.4 - Nguyên tắc 4
2.5 - Nguyên tắc 5
2.6 - Nguyên tắc 6
2.7 - Nguyên tắc 7
2.8 - Nguyên tắc 8
Buổi 3 - Nguyên tắc Định giá theo cung đàn Piano
3.1 - Nguyên tắc Định giá theo cung đàn Piano (P1)
3.2 - Nguyên tắc Định giá theo cung đàn Piano (P2)
Buổi 4 - Định giá dưới góc độ Tài chính
4.1 - Định giá dưới góc độ Tài chính (P1)
4.2 - Định giá dưới góc độ Tài chính (P2)
4.3 - Định giá dưới góc độ Tài chính (P3)
4.4 - Định giá dưới góc độ Tài chính (P4)
Buổi 5 - Định giá theo Mô hình 4C
5.1 - Định giá theo Mô hình 4C (P1)
5.2 - Định giá theo Mô hình 4C (P2)
5.3 - Định giá theo Mô hình 4C (P3)
5.4 - Định giá theo Mô hình 4C (P4)
Buổi 6 - 8 Chiến lược Định giá phổ biến
6.1 - 8 Chiến lược Định giá phổ biến
6.2 - Tài liệu bài giảng

Ai nên học?

Bất cứ ai quan tâm.

Hồ sơ Giảng viên Nguyễn Quang Hiệp

Brand Trainer & Consultant,

Giảng viên BRAND Camp (19 khóa học)

Đạt giải nhất Vietnam Young Lions 2016 hạng mục Marketer, đại diện Việt Nam thi đấu tại Cannes, Pháp.
Tốt nghiệp University of Birmingham (UK), lên đến bậc thạc sĩ ngành Tư Vấn Chiến Lược Marketing.
10 năm kinh nghiệm làm Brand Marketing ở Unilever, Masan Consumer, Wilmar, CJ Hàn Quốc.
5 năm kinh nghiệm huấn luyện Brand Marketing tại CASK, AIM Academy & BMG.
Giảng dạy lớp MBA trường ĐH FPT Business School, lớp Cử Nhân trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.


Pricing Strategy: Chiến lược Định giá - Nguyễn Quang Hiệp


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫