Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Website Development: Từ Hoạch định đến Thực thi

Website Development: Từ Hoạch định đến Thực thi

Mã sản phẩm: 7306927488841518478

Giới thiệu về khóa học Nguyễn Hải Minh, Chartered Marketer @ Wisdom Agency, Digit Matter, Mai Linh Media Thời lượng 61 video Website, kênh q...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu về khóa học

Nguyễn Hải Minh, Chartered Marketer @ Wisdom Agency, Digit Matter, Mai Linh Media

Thời lượng
61 video

Website, kênh quan trọng nhất trong Digital, không chỉ là nơi cung cấp thông tin hay tạo ra trải nghiệm, mà còn có thể bán hàng e-commerce và kết nối hệ thống thông tin doanh nghiệp. Ngày nay, không khó để khởi tạo một website, nhưng làm sao để xây dựng đúng định hướng, đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng công nghệ? Khoá học này sẽ giúp bạn từ bước hoạch định đến xắn tay vào làm.
Với sự dịch chuyển nhanh chóng của người dùng lên Digital, website sớm trở thành Owned Platform chủ lực, mà ở đó, doanh nghiệp hoàn toàn kiểm soát mọi thứ: thông tin, công nghệ, dữ liệu người dùng… Có doanh nghiệp chỉ cần một website đơn giản để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Nhưng cũng có doanh nghiệp cần website để bán hàng, thậm chí là trực tiếp quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng trên đó.

Có thể thấy, nhu cầu về website rất đa dạng theo quy mô, ngành nghề và mục tiêu phát triển. Trên thị trường cũng có hàng trăm đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website, với giá từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Như vậy, làm sao chọn đúng nhà cung cấp để xây dựng được một website tốt, sử dụng lâu dài? Để trả lời được câu hỏi này, cần quay lại tình hình nội tại doanh nghiệp. Công ty bạn đã thực sự hiểu rõ mục tiêu khi xây dựng website? Ai sẽ là những người sẽ sử dụng website này (đối tác, khách hàng, nhà đầu tư…)? Trên website sẽ có những nội dung gì (tin tức, giới thiệu, sản phẩm…)? Website sẽ sử dụng những nền tảng nào (Wordpress, Magento, Wix…)? Ngân sách dành cho website là bao nhiêu? Và vô vàn câu hỏi khác nữa.

Hiểu được những trăn trở này của bạn, chúng tôi biên soạn nên khóa học toàn diện này, giúp bạn có thể đi từng bước từ hoạch định đúng đến tự tay làm đúng theo những chiến lược đã vạch sẵn. Dù bạn là một chủ doanh nghiệp đang băn khoăn về việc mở một website mới. Hay bạn là một nhân viên marketing cần nghiên cứu để cải thiện, nâng cấp website của công ty. Bạn cũng sẽ tìm thấy trong khóa học này những kiến thức từ nền tảng đến nâng cao, có thể ứng dụng ngay vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Nội dung chính của khóa học sẽ xoay quanh những phần chính sau:

Project Elements: Lập Kế hoạch Tổng, Phân tích Hiện trạng Doanh nghiệp, Phân bố Thời gian Dự án.
Strategic Elements: Cụ thể hóa các Mục tiêu, Hoạch định Chân dung Người dùng (User Personas), Lên Tiến trình Người dùng và Bản đồ trang (User Flow & Sitemap), Lựa chọn Tính năng (Features).
Implementation Process: Quy trình 7 bước thực hiện: Design, Front-End, Back-End, Content, Testing, Launching, Maintenance.
Các yếu tố bổ sung: Hosting, Tên miền, Tối ưu Di động, SEO…
Chiến lược Website nâng cao: Thiết kế, Content, Phân tích Dữ liệu, Tối ưu Tìm kiếm
Khóa học được chia sẻ bởi anh Nguyễn Hải Minh, Managing Director tại Wisdom Agency. Anh đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành Marketing, đã thực hiện nhiều dự án website lớn cho Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, Bảo hiểm PVI Sun Life...

Nội dung Học phần

Buổi 1 - Overview (Tổng quan về website)
1.1 - Course Introduction / Giới thiệu khóa học
1.2 - Role of Website / Vai trò của Website
1.3 - Type of Website / Các hình thức Website
1.4 - Elements of a Website / Các thành tố của một Website
1.5 - Every Aspect of Website Management / Các khía cạnh khi quản lý Website
1.6 - Different Industries: Finance, Aviation, eCommerce / Website trong các ngành Tài chính, Hàng không, Thương mại điện tử
1.7 - Handout (1) / Tài liệu khóa học (1)

Buổi 2 - Project Elements: Proposal, Business Analysis, Project Timeline
2.1 - Websites Triology / Các yếu tố quan trọng của một dự án Website
2.2 - Proposal, Business Analysis, Project Timeline / Bản đề xuất, Phân tích hoạt động kinh doanh, Khung thời gian dự án
2.3 - Reference: Proposal (Acorneri Holding) / Tài liệu tham khảo: Bản đề xuất (Acorneri Holding)
2.4 - Reference: Proposal (Eximbank) / Tài liệu tham khảo: Bản đề xuất (Eximbank)

Buổi 3 - Strategic Elements: Objectives (Mục tiêu) & Features (Tính năng)
3.1 - Website Development Process / Quy trình xây dựng Website
3.2 - Objectives & Features / Mục tiêu và tính năng

Buổi 4 - Strategic Elements: User Personas (Chân dung Người dùng)
4.1 - User Personas: Example / Ví dụ Hồ sơ người dùng
4.2 - User Personas: How to record? / Cách ghi chép Hồ sơ người dùng
4.3 - User Personas: Key Questions / Các câu hỏi khai thác Hồ sơ người dùng
4.4 - User Personas: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ Hồ sơ người dùng (Vietnam Airlines)
4.5 - Exercise: User Personas / Bài tập Hồ sơ người dùng
4.6 - Reference: Persona Notepad / Tài liệu tham khảo: Mẫu ghi chú Hồ sơ người dùng

Buổi 5 - Strategic Elements: User Flow (Tiến trình Người dùng)
5.1 - What is User Flow? / Tiến trình người dùng là gì?
5.2 - User Flow: Case study (PVI Sun Life) / Ví dụ Tiến trình người dùng (PVI Sun Life)
5.3 - User Flow: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ Tiến trình người dùng (Vietnam Airlines)
5.4 - Tools to Build User Flow / Công cụ xây dựng Tiến trình người dùng

Buổi 6 - Strategic Elements: User Experience (Trải nghiệm Người dùng)
6.1 - What is User Experience? / Trải nghiệm người dùng là gì?

Buổi 7 - Strategic Elements: Sitemap (Bản đồ Website)
7.1 - What is Sitemap? / Cấu trúc Website là gì?
7.2 - Sitemap: Case study (PVI Sun Life) / Ví dụ Cấu trúc Website (PVI Sun Life)
7.3 - Sitemap - Default Pages and Sections / Cấu trúc Website - Trang chính & trang phụ
7.4 - Reference: Sitemap (PVI Sun Life) / Tài liệu tham khảo: Cấu trúc Website (PVI Sun Life)
7.5 - Exercise: Sitemap / Bài tập Cấu trúc Website

Buổi 8 - Implementation: Design (Thiết kế)
8.1 - UI/ UX Design / Thiết kế giao diện & trải nghiệm người dùng
8.2 - Principles of Design / Các nguyên tắc thiết kế Website
8.3 - Components of A Basic Layout / Các thành phần của một bố cục đơn giản
8.4 - Stage of Design Development / Các giai đoạn phát triển thiết kế website
8.5 - Design Validation / Đánh giá thiết kế
8.6 - Handout (2) / Tài liệu khóa học (2)

Buổi 9 - Implementation: Front-end & Back-end
9.1 - Front-end Development / Xây dựng Front-end
9.2 - Back-end Development / Xây dựng Back-end
9.3 - Content Management System (CMS) / Hệ thống quản trị nội dung (CMS)

Buổi 10 - Implementation: Content (Kế hoạch Nội dung)
10.1 - Content Audit / Kiểm định nội dung
10.2 - Content Strategy / Chiến lược nội dung
10.3 - Content Planning: Brief Guideline / Lên kế hoạch nội dung cho Website
10.4 - Content: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ nội dung (Vietnam Airlines)
10.5 - Tips for Web Copywriting / Các lưu ý khi viết nội dung Website
10.6 - Template: Content Marketing Calendar / Biểu mẫu: Lịch đăng bài viết
10.7 - Exercise: Content / Bài tập xây dựng nội dung Website

Buổi 11 - Implementation: Testing (Kiểm tra và Báo lỗi)
11.1 - Testing Process / Quy trình kiểm tra
11.2 - Handout (3) / Tài liệu khóa học (3)

Buổi 12 - Implementation: Launching - Prepare & Transfer
12.1 - Domain & Hosting / Tên miền & dịch vụ lưu trữ
12.2 - Domain Mapping / Kết nối tên miền với dịch vụ lưu trữ
12.3 - On-Page SEO Guide / Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang

Buổi 13 - Implementation: Launching: Launch, Activate & Promote
13.1 - Launch & Activate / Xuất bản & kích hoạt Website
13.2 - Promoting the Site / Quảng bá Website

Buổi 14 - Implementation: Maintenance (Bảo trì Website)
14.1 - Maintenance / Bảo trì Website

Buổi 15 - Practice: Haravan (Thực hành: Xây dựng Website bằng Haravan)
15.1 - Introduce: LadiPage, WordPress, Haravan / Giới thiệu: LadiPage, WordPress, Haravan
15.2 - Practice: Haravan / Thực hành: Haravan
15.3 - Create an Account / Khởi tạo tài khoản Haravan
15.4 - Customize Theme / Tùy biến giao diện và màu sắc
15.5 - Customize Menu and Navigation / Tùy chỉnh Menu và Navigation
15.6 - Create Content Pages / Tạo các trang nội dung tĩnh
15.7 - Create News Category and Articles / Tạo danh mục và bài tin tức
15.8 - Contact Us & Testimonials / Trang liên hệ và ý kiến khách hàng
15.9 - Create Product List and Detail Page / Trang sản phẩm và dịch vụ
15.10 - Customize the Homepage / Tùy chỉnh giao diện trang chủ
15.11 - Domain and Hosting / Tên miền và gói dịch vụ

Buổi 16 - Practice: WordPress (Thực hành Xây dựng Website bằng WordPress)
16.1 - Practice: WordPress (Thực hành Xây dựng Website bằng WordPress)
16.2 - Install Hosting and WordPress / Cài đặt Hosting & WordPress
16.3 - Basic Administration / Giới thiệu trang quản trị
16.4 - Install WordPress Theme / Cài đặt giao diện
16.5 - Design and Customize Pages (Part 1) / Thiết kế và chỉnh sửa trang (Phần 1)
16.6 - Design and Customize Pages (Part 2) / Thiết kế và chỉnh sửa trang (Phần 2)
16.7 - Writing Posts / Tạo và chỉnh sửa bài viết
16.8 - Customize Menu and Footer / Cài đặt Menu và chân trang
16.9 - Customize Theme and Widgets / Tùy chỉnh giao diện

Buổi 17 - Advancement (Phần nâng cao)
17.1 - Design, Content, Analytics, Search Optimisation / Thiết kế, Nội dung, Phân tích, Tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm

Ai nên học?

Doanh nghiệp đang cần xây mới hoặc nâng cấp Website
Digital Marketer cần tìm hiểu về Website - Owned Platform quan trọng nhất của Digital
Học viên muốn tự tay xây dựng một Website hoàn chỉnh

Hồ sơ Giảng viên :Nguyễn Hải Minh

Chartered Marketer, Wisdom Agency, Digit Matter, Mai Linh Media

Giảng viên BRAND Camp (3 khóa học)

An academic and professional of marketing who has worked in this field since 2008. I work with clients in diverse industries as marketing consultant and manage my group of companies specialised respectively in branding, media and digitalisation. My main focus is on strategy for brand and digitalisation that can enhance the competitiveness of local companies in today's context of change and globalisation.

Many years immersed in this industry have allowed me to build an extended network in the region via study and work which has enabled me to be an ideal gateway for local companies who wish to expand regionally or any international organisations interested in the marketing industry in Vietnam.

My list of clients comprises both global and local companies in various sectors including agency (Landor&FITCH, Dentsu), finance (Vietcombank, VIB, NCB, VCBF, VFM, Liberty Insurance, Sun Life), real estate (Novaland, Phuc Khang, Masterise, An Gia), education (British Council, Apollo, VUS) and others such as Vietnam Airlines, Mai Linh.
Website Development: Từ Hoạch định đến Thực thi

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫