Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Share khóa học bizuni.vn -  Nâng tầm doanh trí

Share khóa học bizuni.vn - Nâng tầm doanh trí

Mã sản phẩm: 5224173051467823490

  [tintuc] Chào các bạn, hôm nay   NgocvuTheme  xin giới thiệu mọi người khóa học Bizuni.vn.  Bộ khóa học trên bizuni bao gồm :Các kỹ năng c...

Thông tin chi tiết

  [tintuc]

Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme xin giới thiệu mọi người khóa học Bizuni.vn. 
Bộ khóa học trên bizuni bao gồm :Các kỹ năng của CEO, Quản trị sản xuất, chất lượng, Quản trị Thương hiệu, Quản trị Sales, phân phối …
Do chính các doanh nhân thành đạt và các chuyên gia hàng đầu giảng dạy. Hiện có hơn 60 chuyên đề của 35 giảng viên. Mỗi chuyên đề bao gồm 10 – 20 bài giảng, mỗi bài giảng thường dài từ 1 – 3h
Đây là một kho báu kinh nghiệm và kỹ năng quản trị rất đầy đủ chi tiết, sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình khởi nghiệp cũng như đưa doanh nghiệp của bạn đi tới thành công
Chia sẻ khóa học Bizuni.vn. 
Bộ Bizuni.vn - Nâng tầm doanh trí

Nội dung khóa học

08- Lãnh đạo
Thực thi và kế hoạch 90 ngày làm lãnh đạo

Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp . Bài 1

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp . Bài 2

Quản trị cảm xúc

04 - Quản trị sales ,phân phối
Tuyển đỉnh dich vu khách hàng

Xây dựng kế hoạch kinh doanh buổi 1

Xây dựng kế hoạch kinh doanh buổi 2

Xây dưng mô hình đội sales

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, dịch vu khách hàng nâng cao

Ky năng bán hàng B2B

Quản lý bán hàng, hệ thống phân phối

Khơi nghiệp toàn cầu

Tuyển đỉnh đàm phán

02-Quản trị marketing
21 Bước lập kế hoạch Marketing Online

50 Tâm lý khi khách hàng mua hàng

Dụng cụ do lường và thiết kế trải nghiệm

Mo hinh chien lược marketing 7P

Quan tri trải nghiệm khách hàng

Quang tri Marketing cơ bản

Quang tri Marketing nang cao

Truyền Thông Marketing chi phí thấp

Xu hướng marketing va liên kết

06- Quản trị kế toán ,thuế ,tài chính
Tài chính dành cho nhà quản lý , bài 2-2

Tài chính danh cho nhà quản lý , bài 1 -2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Kiến thức về thuế thu nhập cá nhân dành cho SME

Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. Bài 2-2

Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. Bài 1-2

Quản trị rủi ro tài chính

Dự án đầu tư lập và phân tích tài chính

Đánh giá rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục

Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghệp,bài 1

Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghệp,bài 2

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp . Bài 1

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp . Bài 2


09 - Cac ky nang cua CEO
Các kỹ năng quan trọng của nhà lãnh đạo

Phuong phap tư duy giai quyet van de

Tổ chức công việc hiệu quả

Ky nang huan luyen va kem cap nhan vien

Dong vien va gia tăng doanh số

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và xung đột

07 - Quản trị sản xuất
Quản trị chất lượng và cải tiến liên tục dành cho CEO

01-Chiến lược, kinh doanh, quản trị tổng quát
Chien luoc danh cho SME, nang cao

Xay dựng và phát triể mô hình Starup và SME

Xay dung va phat trien mo hinh B2B

Xay dung doanh nghiep cat canh 1

Mo hinh kinh doanh co ban

Lanh dao viet nam voi kinh doanh toàn cầu 1

Chien luoc danh co SME, co ban

Tri thuc cho khoi nghiep

He thong kiem soat noi bo - thiet lap va van hanh

Mo hinh kinh doanh nâng cao

Lanh dao viet nam voi kinh doanh toan cau 2

Nhan biet ve kinh doanh va quan tri


05 - Quản trị nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp
Phương pháp đánh giá năng lực của con người

Quản trị nguồn nhân lực

Làm việc nhóm và xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Hoạch định nguồn nhân lực

03 - Quản tri thương hiệu
Chiến lược khác biệt hóa

Thương hiệu - Đường vào tâm trí khách hàng

Xây dựng thương hiệu bền vững theo chuẩn quốc tế

Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản

Các mô hình thương hiệu - Doanh nghiệp và địa phương
Cập nhật các khóa mới nhất trên web.
Click vào link bên dưới để nhận khóa học qua: 

[/tintuc]

Share khóa học bizuni.vn - Nâng tầm doanh trí

Học Viện Tán Gái 14/07/2021

  [tintuc]

Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme xin giới thiệu mọi người khóa học Bizuni.vn. 
Bộ khóa học trên bizuni bao gồm :Các kỹ năng của CEO, Quản trị sản xuất, chất lượng, Quản trị Thương hiệu, Quản trị Sales, phân phối …
Do chính các doanh nhân thành đạt và các chuyên gia hàng đầu giảng dạy. Hiện có hơn 60 chuyên đề của 35 giảng viên. Mỗi chuyên đề bao gồm 10 – 20 bài giảng, mỗi bài giảng thường dài từ 1 – 3h
Đây là một kho báu kinh nghiệm và kỹ năng quản trị rất đầy đủ chi tiết, sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình khởi nghiệp cũng như đưa doanh nghiệp của bạn đi tới thành công
Chia sẻ khóa học Bizuni.vn. 
Bộ Bizuni.vn - Nâng tầm doanh trí

Nội dung khóa học

08- Lãnh đạo
Thực thi và kế hoạch 90 ngày làm lãnh đạo

Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp . Bài 1

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp . Bài 2

Quản trị cảm xúc

04 - Quản trị sales ,phân phối
Tuyển đỉnh dich vu khách hàng

Xây dựng kế hoạch kinh doanh buổi 1

Xây dựng kế hoạch kinh doanh buổi 2

Xây dưng mô hình đội sales

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, dịch vu khách hàng nâng cao

Ky năng bán hàng B2B

Quản lý bán hàng, hệ thống phân phối

Khơi nghiệp toàn cầu

Tuyển đỉnh đàm phán

02-Quản trị marketing
21 Bước lập kế hoạch Marketing Online

50 Tâm lý khi khách hàng mua hàng

Dụng cụ do lường và thiết kế trải nghiệm

Mo hinh chien lược marketing 7P

Quan tri trải nghiệm khách hàng

Quang tri Marketing cơ bản

Quang tri Marketing nang cao

Truyền Thông Marketing chi phí thấp

Xu hướng marketing va liên kết

06- Quản trị kế toán ,thuế ,tài chính
Tài chính dành cho nhà quản lý , bài 2-2

Tài chính danh cho nhà quản lý , bài 1 -2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Kiến thức về thuế thu nhập cá nhân dành cho SME

Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. Bài 2-2

Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. Bài 1-2

Quản trị rủi ro tài chính

Dự án đầu tư lập và phân tích tài chính

Đánh giá rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục

Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghệp,bài 1

Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghệp,bài 2

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp . Bài 1

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp . Bài 2


09 - Cac ky nang cua CEO
Các kỹ năng quan trọng của nhà lãnh đạo

Phuong phap tư duy giai quyet van de

Tổ chức công việc hiệu quả

Ky nang huan luyen va kem cap nhan vien

Dong vien va gia tăng doanh số

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và xung đột

07 - Quản trị sản xuất
Quản trị chất lượng và cải tiến liên tục dành cho CEO

01-Chiến lược, kinh doanh, quản trị tổng quát
Chien luoc danh cho SME, nang cao

Xay dựng và phát triể mô hình Starup và SME

Xay dung va phat trien mo hinh B2B

Xay dung doanh nghiep cat canh 1

Mo hinh kinh doanh co ban

Lanh dao viet nam voi kinh doanh toàn cầu 1

Chien luoc danh co SME, co ban

Tri thuc cho khoi nghiep

He thong kiem soat noi bo - thiet lap va van hanh

Mo hinh kinh doanh nâng cao

Lanh dao viet nam voi kinh doanh toan cau 2

Nhan biet ve kinh doanh va quan tri


05 - Quản trị nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp
Phương pháp đánh giá năng lực của con người

Quản trị nguồn nhân lực

Làm việc nhóm và xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Hoạch định nguồn nhân lực

03 - Quản tri thương hiệu
Chiến lược khác biệt hóa

Thương hiệu - Đường vào tâm trí khách hàng

Xây dựng thương hiệu bền vững theo chuẩn quốc tế

Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản

Các mô hình thương hiệu - Doanh nghiệp và địa phương
Cập nhật các khóa mới nhất trên web.
Click vào link bên dưới để nhận khóa học qua: 

[/tintuc]

Bạn đang xem: Share khóa học bizuni.vn - Nâng tầm doanh trí
0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫