Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Share khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị 4.0

Share khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị 4.0

Mã sản phẩm: 4810037370695359775

  [tintuc] Chào các bạn, hôm nay   NgocvuTheme  xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị 4.0 - Thầy Ngô Minh Tuấn...

Thông tin chi tiết

  [tintuc]

Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị 4.0 - Thầy Ngô Minh Tuấn - Ceovietnamonline.vn.
Chia sẻ khóa học  Giám đốc điều hành - CEO quản trị 4.0 - Thầy Ngô Minh Tuấn - hocvienceovietnam.

Giới thiệu khóa học

Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.
Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa Doanh nghiệp, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.
Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Doanh nghiệp để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển Doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.
Và quan trọng hơn cả, chương trình chuyển giao hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và Doanh nghiệp, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.
Giám đốc kinh doanh - CCO

Nội dung khóa học

Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khóa học CEO Quản Trị
  Bài 1: Phương pháp học ON - OFF Khóa Học CEO Quản Trị (11:08)
  Bài kiểm tra bài 1
Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não
  Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não (10:45)
  Bài kiểm tra
Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp
  Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp (20:27)
  Bài kiểm tra
Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp
  Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (56:54)
  Bài kiểm tra
Bài 5: Xây dựng cơ cấu tổ chức trong Doanh nghiệp
  Bài 5.1: Xây cơ cấu tổ chức trong Doanh nghiệp (20:34)
  Bài 5.2: Xây dựng cơ cấu tổ chức chi tiết (06:28)
  Bài kiểm tra
Bài 6: Xây dựng bộ điều khiển CCSC
  Bài 6.1: Các bước chuẩn bị để xây dựng bảng CCSC (10:56)
  Bài 6.2: Các khái niệm trong bộ điều khiển CCSC (07:49)
  Bài 6.3: Hướng dẫn cách xây dựng bộ điều khiển CCSC (05:41)
  Bài 6.4: Hướng dẫn xây dựng bộ điều khiển CCSC chi tiết (p1) (28:06)
  Bài 6.5: Hướng dẫn xây dựng bộ điều khiển CCSC chi tiết (p2) (12:39)
  Bài 6.6: Hướng dẫn xây dựng bộ điều khiển CCSC chi tiết (p3) (05:57)
  Bài 6.7: Hướng dẫn xây dựng bộ điều khiển CCSC chi tiết (p4) (05:51)
  Bài 6.8: Hướng dẫn xây dựng bộ điều khiển CCSC chi tiết (p5) (08:38)
  Bài 6.9: Các khái niệm và phương pháp xây dựng hạn mức (09:59)
  Bài 6.10: Phương pháp điều chỉnh hạn mức phù hợp với doanh nghiệp (26:09)
  Bài 6.11: Điều chỉnh hạn mức trên bộ điều khiển CCSC (22:37)
  Bài 6.12: Ban hành văn bản khoán cho CEO (06:53)
Bài 7: Luồng công việc trong kinh doanh
  Bài 7.1: Bản chất của các mô hình kinh doanh (18:30)
  Bài 7.2.1 Nghiệp vụ chức năng của phòng Truyền thông (08:50)
  Bài 7.2.2: Cơ cấu tổ chức và cách thẩm định kế hoạch Truyền thông (08:50)
  Bài 7.3.1: Bản chất của Marketing (06:22)
  Bài 7.3.2 Cơ cấu tổ chức của bộ phận Marketing (02:28)
  Bài 7.4.1 Cơ cấu tổ chức của phòng Truyền thông - Marketing (03:33)
  Bài 7.5.1 Mô hình kênh phân phối Truyền thống - GT (05:44)
  Bài 7.5.2: Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ kênh GT (08:29)
  Bài 7.5.3 Phân tích ưu nhược điểm của kênh GT (12:05)
  Bài 7.6.1 Phân tích ưu nhược điểm của mô hình Chuỗi (10:32)
  Bài 7.6.2 Xây dựng mô hình Chuỗi cần những gì? (09:44)
  Bài 7.6.3 Xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty Mẹ và Chi nhánh (15:48)
Bài 8: Ban hành văn bản Khoán cho bộ phận Kinh doanh
  Bài 8.1: Các bước ban hành văn bản Khoán (01:53)
  Bài 8.2: Mẫu văn bản Khoán cho phòng kinh doanh (10:02)
Bài 9: Luồng công việc trong phòng Hành chính Nhân sự
  Bài 9.1: Luồng công việc trong phòng Nhân sự (08:48)
  Bài 9.2: Luồng công việc và cơ cấu tổ chức phòng Nhân sự (04:21)
  Bài 9.3: Hướng dẫn điều chỉnh hạn mức quỹ lương phòng Nhân sự (07:32)
  Bài 9.4: Xây dựng bảng chính sách phúc lợi của nhân sự (07:11)
  Bài 9.5: Ban hành văn bản khoán cho phòng Nhân sự (04:14)
Bài 10: Luồng công việc phòng Tài chính - Kế toán
  Bài 10.1: Luồng công việc phòng Tài chính - Kế toán (14:29)
  Bài 10.2: Chức năng công việc của Tài chính - Kế toán (27:18)
Bài 11: Kỹ năng dẫn dắt các Trưởng phòng nhận cơ chế khoán CCSD theo hạn mức tài chính
  Bài 11: Kỹ năng dẫn dắt các Trưởng phòng nhận cơ chế khoán CCSD theo hạn mức tài chính (16:29)
Bài 12: Xây dựng bảng CCSP cho phòng ban
  Bài 12.1: 4 yếu tố để xây dựng CCSP & KPI cho nhân viên (05:03)
  Bài 12.2: Hướng dẫn xây dựng CCSP & KPI chi tiết (29:35)
  Bài 12.3: Hướng dẫn cài chiến lược vào KPI đến từng nhân sự (04:09)
Bài 13: Tổng kết
  Bài 13: Tổng kết giai đoạn học Online và công việc mà CEO phải làm 

Giảng viên: Thầy Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Click vào link bên dưới để nhận khóa học qua: 


[/tintuc]

Share khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị 4.0

Học Viện Tán Gái 14/07/2021

  [tintuc]

Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị 4.0 - Thầy Ngô Minh Tuấn - Ceovietnamonline.vn.
Chia sẻ khóa học  Giám đốc điều hành - CEO quản trị 4.0 - Thầy Ngô Minh Tuấn - hocvienceovietnam.

Giới thiệu khóa học

Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.
Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa Doanh nghiệp, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.
Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Doanh nghiệp để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển Doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.
Và quan trọng hơn cả, chương trình chuyển giao hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và Doanh nghiệp, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.
Giám đốc kinh doanh - CCO

Nội dung khóa học

Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khóa học CEO Quản Trị
  Bài 1: Phương pháp học ON - OFF Khóa Học CEO Quản Trị (11:08)
  Bài kiểm tra bài 1
Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não
  Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não (10:45)
  Bài kiểm tra
Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp
  Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp (20:27)
  Bài kiểm tra
Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp
  Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (56:54)
  Bài kiểm tra
Bài 5: Xây dựng cơ cấu tổ chức trong Doanh nghiệp
  Bài 5.1: Xây cơ cấu tổ chức trong Doanh nghiệp (20:34)
  Bài 5.2: Xây dựng cơ cấu tổ chức chi tiết (06:28)
  Bài kiểm tra
Bài 6: Xây dựng bộ điều khiển CCSC
  Bài 6.1: Các bước chuẩn bị để xây dựng bảng CCSC (10:56)
  Bài 6.2: Các khái niệm trong bộ điều khiển CCSC (07:49)
  Bài 6.3: Hướng dẫn cách xây dựng bộ điều khiển CCSC (05:41)
  Bài 6.4: Hướng dẫn xây dựng bộ điều khiển CCSC chi tiết (p1) (28:06)
  Bài 6.5: Hướng dẫn xây dựng bộ điều khiển CCSC chi tiết (p2) (12:39)
  Bài 6.6: Hướng dẫn xây dựng bộ điều khiển CCSC chi tiết (p3) (05:57)
  Bài 6.7: Hướng dẫn xây dựng bộ điều khiển CCSC chi tiết (p4) (05:51)
  Bài 6.8: Hướng dẫn xây dựng bộ điều khiển CCSC chi tiết (p5) (08:38)
  Bài 6.9: Các khái niệm và phương pháp xây dựng hạn mức (09:59)
  Bài 6.10: Phương pháp điều chỉnh hạn mức phù hợp với doanh nghiệp (26:09)
  Bài 6.11: Điều chỉnh hạn mức trên bộ điều khiển CCSC (22:37)
  Bài 6.12: Ban hành văn bản khoán cho CEO (06:53)
Bài 7: Luồng công việc trong kinh doanh
  Bài 7.1: Bản chất của các mô hình kinh doanh (18:30)
  Bài 7.2.1 Nghiệp vụ chức năng của phòng Truyền thông (08:50)
  Bài 7.2.2: Cơ cấu tổ chức và cách thẩm định kế hoạch Truyền thông (08:50)
  Bài 7.3.1: Bản chất của Marketing (06:22)
  Bài 7.3.2 Cơ cấu tổ chức của bộ phận Marketing (02:28)
  Bài 7.4.1 Cơ cấu tổ chức của phòng Truyền thông - Marketing (03:33)
  Bài 7.5.1 Mô hình kênh phân phối Truyền thống - GT (05:44)
  Bài 7.5.2: Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ kênh GT (08:29)
  Bài 7.5.3 Phân tích ưu nhược điểm của kênh GT (12:05)
  Bài 7.6.1 Phân tích ưu nhược điểm của mô hình Chuỗi (10:32)
  Bài 7.6.2 Xây dựng mô hình Chuỗi cần những gì? (09:44)
  Bài 7.6.3 Xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty Mẹ và Chi nhánh (15:48)
Bài 8: Ban hành văn bản Khoán cho bộ phận Kinh doanh
  Bài 8.1: Các bước ban hành văn bản Khoán (01:53)
  Bài 8.2: Mẫu văn bản Khoán cho phòng kinh doanh (10:02)
Bài 9: Luồng công việc trong phòng Hành chính Nhân sự
  Bài 9.1: Luồng công việc trong phòng Nhân sự (08:48)
  Bài 9.2: Luồng công việc và cơ cấu tổ chức phòng Nhân sự (04:21)
  Bài 9.3: Hướng dẫn điều chỉnh hạn mức quỹ lương phòng Nhân sự (07:32)
  Bài 9.4: Xây dựng bảng chính sách phúc lợi của nhân sự (07:11)
  Bài 9.5: Ban hành văn bản khoán cho phòng Nhân sự (04:14)
Bài 10: Luồng công việc phòng Tài chính - Kế toán
  Bài 10.1: Luồng công việc phòng Tài chính - Kế toán (14:29)
  Bài 10.2: Chức năng công việc của Tài chính - Kế toán (27:18)
Bài 11: Kỹ năng dẫn dắt các Trưởng phòng nhận cơ chế khoán CCSD theo hạn mức tài chính
  Bài 11: Kỹ năng dẫn dắt các Trưởng phòng nhận cơ chế khoán CCSD theo hạn mức tài chính (16:29)
Bài 12: Xây dựng bảng CCSP cho phòng ban
  Bài 12.1: 4 yếu tố để xây dựng CCSP & KPI cho nhân viên (05:03)
  Bài 12.2: Hướng dẫn xây dựng CCSP & KPI chi tiết (29:35)
  Bài 12.3: Hướng dẫn cài chiến lược vào KPI đến từng nhân sự (04:09)
Bài 13: Tổng kết
  Bài 13: Tổng kết giai đoạn học Online và công việc mà CEO phải làm 

Giảng viên: Thầy Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Click vào link bên dưới để nhận khóa học qua: 


[/tintuc]

Bạn đang xem: Share khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị 4.0
0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫