Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Share khóa  học Giám đốc khởi nghiệp Startup

Share khóa học Giám đốc khởi nghiệp Startup

Mã sản phẩm: 4107588845284432434

  [tintuc] Chào các bạn, hôm nay   NgocvuTheme  xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc khởi nghiệp Startup  Thầy Ngô Minh Tuấn Chia sẻ k...

Thông tin chi tiết

  [tintuc]

Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc khởi nghiệp Startup  Thầy Ngô Minh Tuấn
Chia sẻ khóa học Giám đốc khởi nghiệp Startup  Thầy Ngô Minh Tuấn.

Giám đốc khởi nghiệp Startup 


Nội dung khóa học

"CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP"
Bài I.1 Các giai đoạn phát triển của Doanh nghiệp
Bài I.2 Các bước xây dựng và phát triển Doanh nghiệp 
Bài I.3 Các bước xây dựng và phát triển Doanh nghiệp Start - up                                          "                                                                                                                                                                    CHƯƠNG II. 
XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP"
Bài II.1 Xác định chiến lược sản phẩm 
Bài II.2 Xác định chân dung khách hàng mục tiêu
Bài II.3 Xác định chân dung khách hàng sau sử dụng sản phẩm dịch vụ
Bài II.4 Xây dựng trải nghiệm khách hàng 
Bài II.5 Xây dựng danh mục bộ công cụ để khách hàng trải nghiệm
Bài II.6 Xây dựng nhóm sản phẩm (Value Chain)
Bài II.7 Xây dựng bảng giá vốn sản phẩm
Bài II.8 Xây dựng bảng giá niêm yết sản phẩm 
Bài II.9 Dự kiến số lượng khách hàng trải nghiệm / tháng và doanh thu
Bài II.10 Xây dựng hệ thống nhân sự vận hành trực tiếp và mức thu nhập
Bài II.11 Xây dựng hệ thống nhân sự quản lý và mức thu nhập
Bài II.12 Xây dựng Ban lãnh đạo và mức thu nhập
Bài II.13 Xây dựng bảng định mức chi phí vận hành
Bài II.14 Xây dựng bảng kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp (CCSC)
"CHƯƠNG III.  XÁC ĐỊNH SUẤT ĐẦU TƯ"
Bài III.1 Xây dựng suất đầu tư công cụ dụng cụ cho nhân sự vận hành 
Bài III.2 Xây dựng suất đầu tư cho nhận diện thương hiệu 
Bài III.3 Xây dựng suất đầu tư cho Cơ sở vật chất
Bài III.4 Xây dựng suất đầu tư cho vốn lưu động và hàng hóa
Bài III.5 Xây dựng suất đầu tư cho công cụ kinh doanh
Bài III.6 Xây dựng suất đầu tư cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Bài III.7 Xây dựng suất đầu tư cho toàn hệ thống
"CHƯƠNG IV. XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ"
Bài IV.1 Xây dựng bảng đánh giá hiệu quả đầu tư
Bài IV.2 Xác định nguồn lực tài chính để cấu trúc vốn
"CHƯƠNG V.  THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP "
Bài V.1 Xác định loại hình Doanh nghiệp và tổ chức thành lập
"CHƯƠNG VI.ĐÓNG GÓI BỘ TÀI LIỆU CHUNG "
Bài VI.1 Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp
Bài VI.2 Bộ nhận diện thương hiệu
Bài VI.3 Cơ cấu tổ chức
Bài VI.4 Xây dựng phương pháp trả lương nhân sự 
Bài VI.5 Xây dựng mẫu báo cáo nhân sự
"CHƯƠNG VII. ĐÓNG GÓI TÀI LIỆU VẬN HÀNH "
Bài VII.1 Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu 
Bài VII.2 Sản xuất công cụ cho hoạt động kinh doanh
Bài VII.3 Sản xuất công cụ cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự 
"CHƯƠNG VIII. CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC ĐỂ VẬN HÀNH"
Bài VIII.1 Thuê/ mua Cơ sở vật chất
Bài VIII.2 Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

"CHƯƠNG IX. HỆ THỐNG QUY ĐỊNH "
Bài IX.1 Quy định báo cáo kinh doanh 
Bài IX.2 Quy định báo cáo tài chính
Bài IX.3 Quy định báo cáo nhân sự
Bài IX.4 Quy định họp giao ban
Bài IX.5 Quy định đào tạo hệ thống và chính sách đào tạo
Trọn bộ tài liệu gồm:
Phương pháp trả lương khoán cho bộ phận kinh doanh và Back office.xlsx
Phương pháp trả lương khoán sản phẩm.xlsx
Xác định loại hình doanh nghiệp và tổ chức thành lập.xlsx
Xác định hiệu quả đầu tư và nguồn tài chính để cấu trúc vốn.xlsx
Xác định suất đầu tư cho toàn hệ thống.xlsx
Dự kiến số lượt khách hàng trải nghiệm trên tháng và doanh thu.xlsx
Xây dựng bảng giá niêm  yết sản  phẩm.xlsx
Xây dựng bảng giá vốn sản phẩm.xlsx
Xây dựng nhóm sản phẩm (Value Chain).xlsx
Xây dựng bộ công cụ để khách hàng trải nghiệm.xlsx
Xây dựng trải nghiệm của khách hàng.xlsx
Xác định chân dung khách hàng sau sử dụng sản phẩm dịch vụ.xlsx
Xác định chân dung khách hàng mục tiêu.xlsx
Xác định chiến lược sản phẩm.xlsx
Các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.xlsx
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN.xlsx

Giảng viên: Thầy Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Click vào link bên dưới để nhận khóa học qua: 

[/tintuc]

Share khóa học Giám đốc khởi nghiệp Startup

Học Viện Tán Gái 14/07/2021

  [tintuc]

Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc khởi nghiệp Startup  Thầy Ngô Minh Tuấn
Chia sẻ khóa học Giám đốc khởi nghiệp Startup  Thầy Ngô Minh Tuấn.

Giám đốc khởi nghiệp Startup 


Nội dung khóa học

"CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP"
Bài I.1 Các giai đoạn phát triển của Doanh nghiệp
Bài I.2 Các bước xây dựng và phát triển Doanh nghiệp 
Bài I.3 Các bước xây dựng và phát triển Doanh nghiệp Start - up                                          "                                                                                                                                                                    CHƯƠNG II. 
XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP"
Bài II.1 Xác định chiến lược sản phẩm 
Bài II.2 Xác định chân dung khách hàng mục tiêu
Bài II.3 Xác định chân dung khách hàng sau sử dụng sản phẩm dịch vụ
Bài II.4 Xây dựng trải nghiệm khách hàng 
Bài II.5 Xây dựng danh mục bộ công cụ để khách hàng trải nghiệm
Bài II.6 Xây dựng nhóm sản phẩm (Value Chain)
Bài II.7 Xây dựng bảng giá vốn sản phẩm
Bài II.8 Xây dựng bảng giá niêm yết sản phẩm 
Bài II.9 Dự kiến số lượng khách hàng trải nghiệm / tháng và doanh thu
Bài II.10 Xây dựng hệ thống nhân sự vận hành trực tiếp và mức thu nhập
Bài II.11 Xây dựng hệ thống nhân sự quản lý và mức thu nhập
Bài II.12 Xây dựng Ban lãnh đạo và mức thu nhập
Bài II.13 Xây dựng bảng định mức chi phí vận hành
Bài II.14 Xây dựng bảng kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp (CCSC)
"CHƯƠNG III.  XÁC ĐỊNH SUẤT ĐẦU TƯ"
Bài III.1 Xây dựng suất đầu tư công cụ dụng cụ cho nhân sự vận hành 
Bài III.2 Xây dựng suất đầu tư cho nhận diện thương hiệu 
Bài III.3 Xây dựng suất đầu tư cho Cơ sở vật chất
Bài III.4 Xây dựng suất đầu tư cho vốn lưu động và hàng hóa
Bài III.5 Xây dựng suất đầu tư cho công cụ kinh doanh
Bài III.6 Xây dựng suất đầu tư cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Bài III.7 Xây dựng suất đầu tư cho toàn hệ thống
"CHƯƠNG IV. XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ"
Bài IV.1 Xây dựng bảng đánh giá hiệu quả đầu tư
Bài IV.2 Xác định nguồn lực tài chính để cấu trúc vốn
"CHƯƠNG V.  THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP "
Bài V.1 Xác định loại hình Doanh nghiệp và tổ chức thành lập
"CHƯƠNG VI.ĐÓNG GÓI BỘ TÀI LIỆU CHUNG "
Bài VI.1 Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp
Bài VI.2 Bộ nhận diện thương hiệu
Bài VI.3 Cơ cấu tổ chức
Bài VI.4 Xây dựng phương pháp trả lương nhân sự 
Bài VI.5 Xây dựng mẫu báo cáo nhân sự
"CHƯƠNG VII. ĐÓNG GÓI TÀI LIỆU VẬN HÀNH "
Bài VII.1 Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu 
Bài VII.2 Sản xuất công cụ cho hoạt động kinh doanh
Bài VII.3 Sản xuất công cụ cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự 
"CHƯƠNG VIII. CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC ĐỂ VẬN HÀNH"
Bài VIII.1 Thuê/ mua Cơ sở vật chất
Bài VIII.2 Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

"CHƯƠNG IX. HỆ THỐNG QUY ĐỊNH "
Bài IX.1 Quy định báo cáo kinh doanh 
Bài IX.2 Quy định báo cáo tài chính
Bài IX.3 Quy định báo cáo nhân sự
Bài IX.4 Quy định họp giao ban
Bài IX.5 Quy định đào tạo hệ thống và chính sách đào tạo
Trọn bộ tài liệu gồm:
Phương pháp trả lương khoán cho bộ phận kinh doanh và Back office.xlsx
Phương pháp trả lương khoán sản phẩm.xlsx
Xác định loại hình doanh nghiệp và tổ chức thành lập.xlsx
Xác định hiệu quả đầu tư và nguồn tài chính để cấu trúc vốn.xlsx
Xác định suất đầu tư cho toàn hệ thống.xlsx
Dự kiến số lượt khách hàng trải nghiệm trên tháng và doanh thu.xlsx
Xây dựng bảng giá niêm  yết sản  phẩm.xlsx
Xây dựng bảng giá vốn sản phẩm.xlsx
Xây dựng nhóm sản phẩm (Value Chain).xlsx
Xây dựng bộ công cụ để khách hàng trải nghiệm.xlsx
Xây dựng trải nghiệm của khách hàng.xlsx
Xác định chân dung khách hàng sau sử dụng sản phẩm dịch vụ.xlsx
Xác định chân dung khách hàng mục tiêu.xlsx
Xác định chiến lược sản phẩm.xlsx
Các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.xlsx
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN.xlsx

Giảng viên: Thầy Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Click vào link bên dưới để nhận khóa học qua: 

[/tintuc]

Bạn đang xem: Share khóa học Giám đốc khởi nghiệp Startup
0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫