Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Share khóa học Giám đốc kinh doanh - CCO

Share khóa học Giám đốc kinh doanh - CCO

Mã sản phẩm: 5151636906797859823

  [tintuc] Chào các bạn, hôm nay   NgocvuTheme  xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc kinh doanh - CCO thầy Ngô Minh Tuấn - Học viện ce...

Thông tin chi tiết

  [tintuc]

Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc kinh doanh - CCO thầy Ngô Minh Tuấn - Học viện ceovietnam.
Chia sẻ khóa học giám đốc kinh doanh - CCO thầy Ngô Minh Tuấn - Học viện ceovietnam.

Giới thiệu khóa học

- Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự làm việc  trong Bộ phận.
- Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Kinh doanh từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN và Bộ phận Kinh doanh, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giúp CBNV trong Bộ phận Kinh doanh chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.
- Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.
- Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc, giúp Giám đốc Kinh doanh biết lựa chọn cách ứng xử thông minh để đạt được mục tiêu công việc chung của tập thể mà không gây tổn thương và tiêu cực đến những người xung quanh.
Giám đốc kinh doanh - CCO

Nội dung khóa học

Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khóa học CCO
  Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khoá học CCO (11:01)
  Bài kiểm tra
Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não
  Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não (10:45)
  Bài kiểm tra
Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp
  Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp (20:27)
  Bài kiểm tra
Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp
  Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (46:20)
  Bài kiểm tra
Bài 5: Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 - Online
  Bài 5: Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 - Online (16:29)
Bài 6: Xây dựng bộ điều khiển CCSD
  Bài 6.1 Các khái niệm tài chính trong bộ điều khiển CCSD (03:02)
  Bài 6.2: Tổng quan về cách xây dựng CCSD (02:09)
  Bài 6.3: Biểu mẫu đề bài cho bộ phận Kinh doanh (22:46)
  Bài 6.4: Văn bản khoán cho bộ phận kinh doanh (29:26)
Bài 7: Các phòng ban trong bộ phận Kinh doanh
  Bài 7: Vai trò của từng phòng ban trong bộ phận Kinh Doanh (17:54)
Bài 8: Mô hình phòng Truyền thông
  Bài 8.1: Luồng công việc trong bộ phận Truyền thông (08:39)
  Bài 8.2: Cơ cấu tổ chức phòng Truyền thông (04:54)
  Bài 8.3: Chức năng nhiệm vụ của từng Team trong phòng Truyền thông (16:43)
  Bài 8.4: Xây dựng kế hoạch Truyền thông (26:39)
Bài 9: Mô hình phòng Marketing
  Bài 9.1: Công việc và chức năng của phòng Marketing (09:12)
  Bài 9.2: Cơ cấu tổ chức và kế hoạch Marketing sản phẩm (14:34)
  Bài 9.3: Cơ cấu tổ chức phòng Truyền thông - Marketing (07:13)
  Bài 9.4: Cách điều chỉnh hạn mức của phòng Truyền thông - Marketing (03:31)
Bài 10: Mô hình kênh phân phối Truyền thống - GT
  Bài 10.1: Mô hình kênh phân phối Truyền thống (04:45)
  Bài 10.2: Cơ cấu tổ chức của kênh GT (08:11)
  Bài 10.3: Xây dựng hạn mức chi phí cho kênh GT (06:14)
  Bài 10.4: Cách xây dựng chính sách Đại lí (09:16)
  Bài 10.5: Kế hoạch sử dụng chính sách Đại lí (10:26)
  Bài 10.6: Kế hoạch sử dụng chính sách khách hàng (13:41)
Bài 11: Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức
  Bài 11: Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức (13:24)
Bài 12: Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD
  Bài 12: Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD (06:27)
Bài 13: Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ
  Bài 13: Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ (11:43)
Bài 14: Bộ điều khiển con người CCSP
  Bài 14.1: Thế nào là bộ điều khiển CCSP? (04:39)
  Bài 14.2: Xây dựng bảng CCSP phòng kinh doanh (26:02)
  Bài 14.3: Hướng dẫn sử dụng bảng lương (02:56)
  Bài 14.4: Cách tính KPI cho nhân viên (10:35)
  Bài 14.5: Bảng khung hóa KPI (06:49)
  Bài 14.6: Xây dựng bảng nội quy nhân viên (06:09)
  Bài 14.7: Bảng chia khối lượng công việc cho nhân viên (30:23)
  Bài 14.8: Áp dụng KPI để tính lương (06:33)
Bài 15: Mô hình chuỗi
  Bài 15: Mô hình chuỗi (14:53)
Bài 16: Định giá sản phẩm
  Bài 16: Định giá sản phẩm (15:37)
Bài 17: Đào tạo nhân viên mới
  Bài 17: Đào tạo nhân viên mới (10:03)
Bài 18: Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline
  Bài 18: Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline (09:35)

Giảng viên: Thầy Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.
Click vào link bên dưới để nhận khóa học qua: 


[/tintuc]

Share khóa học Giám đốc kinh doanh - CCO

Học Viện Tán Gái 14/07/2021

  [tintuc]

Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme xin giới thiệu mọi người khóa học Giám đốc kinh doanh - CCO thầy Ngô Minh Tuấn - Học viện ceovietnam.
Chia sẻ khóa học giám đốc kinh doanh - CCO thầy Ngô Minh Tuấn - Học viện ceovietnam.

Giới thiệu khóa học

- Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự làm việc  trong Bộ phận.
- Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Kinh doanh từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN và Bộ phận Kinh doanh, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giúp CBNV trong Bộ phận Kinh doanh chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.
- Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.
- Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc, giúp Giám đốc Kinh doanh biết lựa chọn cách ứng xử thông minh để đạt được mục tiêu công việc chung của tập thể mà không gây tổn thương và tiêu cực đến những người xung quanh.
Giám đốc kinh doanh - CCO

Nội dung khóa học

Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khóa học CCO
  Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khoá học CCO (11:01)
  Bài kiểm tra
Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não
  Bài 2: Quy luật tư duy của bộ não (10:45)
  Bài kiểm tra
Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp
  Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp (20:27)
  Bài kiểm tra
Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp
  Bài 4: BSC - Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (46:20)
  Bài kiểm tra
Bài 5: Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 - Online
  Bài 5: Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 - Online (16:29)
Bài 6: Xây dựng bộ điều khiển CCSD
  Bài 6.1 Các khái niệm tài chính trong bộ điều khiển CCSD (03:02)
  Bài 6.2: Tổng quan về cách xây dựng CCSD (02:09)
  Bài 6.3: Biểu mẫu đề bài cho bộ phận Kinh doanh (22:46)
  Bài 6.4: Văn bản khoán cho bộ phận kinh doanh (29:26)
Bài 7: Các phòng ban trong bộ phận Kinh doanh
  Bài 7: Vai trò của từng phòng ban trong bộ phận Kinh Doanh (17:54)
Bài 8: Mô hình phòng Truyền thông
  Bài 8.1: Luồng công việc trong bộ phận Truyền thông (08:39)
  Bài 8.2: Cơ cấu tổ chức phòng Truyền thông (04:54)
  Bài 8.3: Chức năng nhiệm vụ của từng Team trong phòng Truyền thông (16:43)
  Bài 8.4: Xây dựng kế hoạch Truyền thông (26:39)
Bài 9: Mô hình phòng Marketing
  Bài 9.1: Công việc và chức năng của phòng Marketing (09:12)
  Bài 9.2: Cơ cấu tổ chức và kế hoạch Marketing sản phẩm (14:34)
  Bài 9.3: Cơ cấu tổ chức phòng Truyền thông - Marketing (07:13)
  Bài 9.4: Cách điều chỉnh hạn mức của phòng Truyền thông - Marketing (03:31)
Bài 10: Mô hình kênh phân phối Truyền thống - GT
  Bài 10.1: Mô hình kênh phân phối Truyền thống (04:45)
  Bài 10.2: Cơ cấu tổ chức của kênh GT (08:11)
  Bài 10.3: Xây dựng hạn mức chi phí cho kênh GT (06:14)
  Bài 10.4: Cách xây dựng chính sách Đại lí (09:16)
  Bài 10.5: Kế hoạch sử dụng chính sách Đại lí (10:26)
  Bài 10.6: Kế hoạch sử dụng chính sách khách hàng (13:41)
Bài 11: Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức
  Bài 11: Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức (13:24)
Bài 12: Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD
  Bài 12: Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD (06:27)
Bài 13: Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ
  Bài 13: Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ (11:43)
Bài 14: Bộ điều khiển con người CCSP
  Bài 14.1: Thế nào là bộ điều khiển CCSP? (04:39)
  Bài 14.2: Xây dựng bảng CCSP phòng kinh doanh (26:02)
  Bài 14.3: Hướng dẫn sử dụng bảng lương (02:56)
  Bài 14.4: Cách tính KPI cho nhân viên (10:35)
  Bài 14.5: Bảng khung hóa KPI (06:49)
  Bài 14.6: Xây dựng bảng nội quy nhân viên (06:09)
  Bài 14.7: Bảng chia khối lượng công việc cho nhân viên (30:23)
  Bài 14.8: Áp dụng KPI để tính lương (06:33)
Bài 15: Mô hình chuỗi
  Bài 15: Mô hình chuỗi (14:53)
Bài 16: Định giá sản phẩm
  Bài 16: Định giá sản phẩm (15:37)
Bài 17: Đào tạo nhân viên mới
  Bài 17: Đào tạo nhân viên mới (10:03)
Bài 18: Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline
  Bài 18: Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline (09:35)

Giảng viên: Thầy Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.
Click vào link bên dưới để nhận khóa học qua: 


[/tintuc]

Bạn đang xem: Share khóa học Giám đốc kinh doanh - CCO
0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫