Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Share khóa học N2 Dungmori - Khóa học JLPT học tiếng nhật online

Share khóa học N2 Dungmori - Khóa học JLPT học tiếng nhật online

Mã sản phẩm: 7273066389565075047

 N2 Dungmori - Khóa học JLPT học tiếng nhật online Chào các bạn, hôm nay   NgocvuTheme   chia sẻ khóa học  N2 Dungmori - Khóa học JLPT học t...

Thông tin chi tiết

 N2 Dungmori - Khóa học JLPT học tiếng nhật online
Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme  chia sẻ khóa học  N2 Dungmori - Khóa học JLPT học tiếng nhật online

MỘT VÀI NỘI DUNG DEMO KHÓA HỌC

Giai đoạn 1

01. Tài liệu livestream

03. Từ vựng 02: cấu thành câu

02. Từ vựng 01: tiền tố hậu tố,động từ phức

01. Chữ hán

08. Ngữ pháp cụ thể

07. Ngữ pháp tổng hợp

06. Từ vựng luyện nghe mỗi ngày

Chủ đề 5 - phó từ (副詞)

Chủ đề 4 - tính từ (形容詞)

Chủ đề 1 - danh từ (名詞)

Chủ đề 6 - khác (その他)

Chủ đề 3 - động từ (動詞)

Chủ đề 2 - danh động từ (する名詞)

05. Từ vựng 04: Cách dùng đúng của từ

04. Từ vựng 03: tìm từ đồng nghĩa

Giai đoạn 2

Đọc hiểu

TAG: khóa học dungmori, Share khóa học tiếng Nhật Dungmori, Dũng Mori N4, Share khóa học tiếng Nhật Dungmori N3, Khóa học của Dungmori, Thi thử JLPT dungmori, Tài app Dũng Mori cho máy tính, Khóa học tiếng Nhật online cho người mới bắt đầu, Dũng Mori N5, chia sẻ khóa học dungmori, Share khóa học tiếng Nhật Dungmori N3, Share Khóa học tiếng Nhật, Khóa học tiếng Nhật N3, Khóa học tiếng Nhật N5 bao nhiêu tiền, Share khóa học tiếng Nhật, Học tiếng Nhật N5 cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Nhật online cho người mới bắt đầu, Bài học tiếng Nhật N5

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫