Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Share khóa học PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH thầy Lê Bá Trần Phương

Share khóa học PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH thầy Lê Bá Trần Phương

Mã sản phẩm: 893311779564764706

Giới thiệu khóa học  Học Toán cao cấp quen thuộc như Toán phổ thông là mục tiêu thầy Phương xây dựng khóa học này. Giáo viên đặc biệt chú tr...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học 

Học Toán cao cấp quen thuộc như Toán phổ thông là mục tiêu thầy Phương xây dựng khóa học này.
Giáo viên đặc biệt chú trọng đến việc đơn giản hoá các khái niệm, thuật ngữ trong quá trình giảng dạy để học sinh thấy sự gần gũi của bộ môn Toán cao cấp - 1 trong những bộ môn “khó nhằn” của các bạn Sinh viên.
Với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, GV sẽ cung cấp một hệ thống bài tập tự luyện cho mỗi phần kèm theo hướng dẫn giải để các bạn tự rèn luyện từ đó có thể dễ dàng vượt qua học phần Đại số - Tuyến tính trong chương trình Toán cao cấp ở bậc Đại học – Cao đẳng.
Phong cách giảng bài: gần gũi, chậm rãi, tỉ mỉ, chi tiết để thấy Toán cao cấp gần gũi như Toán phổ thông.
Các yêu cầu khóa học
Sinh viên tham khảo giáo trình và bài tập của thầy Nguyễn Đình Chí khi tham gia khóa học.
Đối tượng
Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng không chuyên về Toán.
Ôn thi Cao học vào các trường không chuyên về Toán.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN miễn phí
 4 phút
HƯỚNG DẪN LÀM, TẢI VÀ IN BTTL miễn phí
 3 phút
BÀI GIẢNG THAM KHẢO MIỄN PHÍ

Bài 1. Ma trận (Phần 01) miễn phí
 83 phút
 3
Chuyên đề 01. Ánh xạ

Bài 1. Ánh xạ (Phần 01)
 50 phút
 1
Bài 2. Ánh xạ (Phần 02)
 50 phút
Bài 3. Ánh xạ (Phần 03)
 39 phút
Bài 4. Ánh xạ (Phần 04)
 50 phút
Chuyên đề 02. Ma trận - Định thức

Bài 1. Ma trận (Phần 01)
 83 phút
 3
Bài 2. Ma trận (Phần 02)
 93 phút
 3
Bài 3. Định thức (Phần 01)
 79 phút
 3
Bài 4. Định thức (Phần 02)
 80 phút
 3
Bài 5. Ma trận nghịch đảo (Phần 01)
 79 phút
 3
Bài 6. Ma trận nghịch đảo (Phần 02)
 82 phút
 3
Chuyên đề 03. Hệ phương trình tuyến tính

Bài 01. Hạng của ma trận (Phần 01)
 48 phút
 3
Bài 02. Hạng của ma trận (Phần 02)
 59 phút
 3
Bài 03. Hệ phương trình tuyến tính (Phần 01)
 100 phút
 3
Bài 04. Hệ phương trình tuyến tính (Phần 02)
 110 phút
 3
Bài 05. Hệ phương trình tuyến tính (Phần 03)
 53 phút
 3
Bài 06. Hệ phương trình tuyến tính (Phần 04)
 82 phút
 3
Bài 07. Hệ phương trình tuyến tính (Phần 05)
 61 phút
 3
Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 1. Không gian vec-tơ
 65 phút
 3
Bài 2. Không gian con và hệ sinh (Phần 1)
 64 phút
 1
Bài 2. Không gian con và hệ sinh (Phần 2)
 42 phút
 1
Bài 2. Không gian con và hệ sinh (Phần 3)
 40 phút
 3
Bài 3. Họ vec-tơ độc lập tuyến tính - Phụ thuộc tuyến tính
 46 phút
 3
Bài 4. Số chiều và cơ sơ của không gian vec-tơ
 100 phút
 3
Bài 05. Số chiều và cơ sở của không gian con sinh bởi 1 họ véc-tơ(Phần 1)
 55 phút
 3
Bài 05. Số chiều và cơ sở của không gian con sinh bởi 1 họ véc-tơ (Phần 02)
 40 phút
 3
Bài 06. Toạ độ không gian trong n chiều
 54 phút
 1
Bài 07. Ma trận chuyển cơ sở
 75 phút
 3
Bài 08. Giá trị riêng - Vectơ riêng của ma trận (Phần 01)
 25 phút
 1
Bài 08. Giá trị riêng - Vectơ riêng của ma trận (Phần 02)
 62 phút
 3
Chuyên đề 05. Ánh xạ tuyến tính

Bài 01. Đại cương về ánh xạ tuyến tính (Phần 1)
 77 phút
 3
Bài 01. Đại cương về ánh xạ tuyến tính (Phần 2)
 40 phút
 3
Bài 02. Hạt nhân và ảnh
 75 phút
 3
Bài 03. Ma trận của ánh xạ tuyến tính
 64 phút
 2
Chuyên đề 06. Dạng toàn phương

Bài 1. Dạng tuyến tính trên không gian véc-tơ V (Tài liệu thay thế bài giảng)
Bài 2. Dạng song tuyến tính trên không gian véc-tơ V(Tài liệu thay thế bài giảng)
Bài 3. Dạng toàn phương trên không gian vec-tơ V (Phần 1)
 75 phút
 3
Bài 3. Dạng toàn phương trên không gian vec-tơ V (Phần 2)
 100 phút
 3
Bài 3. Dạng toàn phương trên không gian vec-tơ V (Phần 3)
 63 phút
 3
Share khóa học PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH thầy Lê Bá Trần Phương

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫