Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Share khóa học tự học Javascript hiệu quả cho người mới bắt đầu - Evondev

Share khóa học tự học Javascript hiệu quả cho người mới bắt đầu - Evondev

Mã sản phẩm: 6777497354991564955

Giới thiệu khóa học  Xin chào các bạn, giới thiệu các bạn khóa học tự học Javascript hiệu quả cho người mới bắt đầu - của  Evondev. Đây là k...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học 

Xin chào các bạn, giới thiệu các bạn khóa học tự học Javascript hiệu quả cho người mới bắt đầu - của  Evondev. Đây là khóa học JavaScript cho người mới bắt đầu (2021) rất hay và nhận được nhiều quan tâm của các bạn. Khóa học Javascript Với hơn hàng trăm videos được xây dựng kỹ càng và tỉ mỉ, trau chuốt nội dung. Mình tin rằng nội dung mà mình truyền đạt cho các bạn trong khoá học này sẽ giúp các bạn học được Javascript một cách hiệu quả và dễ dàng hơn bao giờ hết. Sau thành công 2 khoá về HTML CSS mình tiếp tục làm ra khoá Javascript này, là ngôn ngữ tiếp theo mà các bạn cần phải học để trở thành một Frontend Developer thực thụ. Còn chờ gì nữa mà không sở hữu ngay khoá học chất lượng này nào.
KIẾN THỨC NHẬN ĐƯỢC TRONG KHÓA HỌC 
Lượng kiến thức khổng lồ về Javascript được phân bổ hợp lý theo từng video một
Có kiến thức nền tảng tốt về Javascript để có thể học cao lên sau này
Làm được những chức năng, hiệu ứng trên web từ a-z
Biết thế nào là API, xử lý dữ liệu, xử lý logic, tư duy giải quyết vấn đề tốt
Mỗi video giải thích kỹ càng và chi tiết, cũng như thời lượng video ngắn giúp bạn học hiệu quả hơn
Được chia sẻ nhiều tips, tricks, các nguồn học bổ ích để cải thiện trình độ
Và rất nhiều kiến thức khác đang chờ đợi các bạn trong khoá học này
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chương 1: Biến và các kiểu dữ liệu thường gặp

 • Bài 1: Lời giới thiệu, cám ơn và hướng dẫn quan trọng cần nắm
 • Bài 2: 2 cách chèn Javascript vào HTML
 • Bài 3: Tìm hiểu hàm console.log
 • Bài 4: Kiến thức về biến cần nắm
 • Bài 5: Khai báo biến với const và let
 • Bài 6: Hoisting là gì ?
 • Bài 6.5: Bổ sung kiến thức hoisting

Chương 2: Các kiểu dữ liệu thông dụng trong Javascript

 • Bài 7: Giới thiệu kiểu dữ liệu string
 • Bài 8: Sử dụng string cơ bản
 • Bài 9: index và length trong string cần nắm
 • Bài 10: Các phương thức trong string phần 1
 • Bài 11: Các phương thức trong string phần 2
 • Bài 12: Phân biệt substr và substring
 • Bài 13: Sử dụng nhiều phương thức của string cùng lúc
 • Bài 14: Tìm hiểu kiểu dữ liệu number phần 1
 • Bài 15: Tìm hiểu kiểu dữ liệu number phần 2
 • Bài 16: Tìm hiểu kiểu dữ liệu khác

Chương 3: Toán tử so sánh, coercion, câu điều kiện

 • Bài 17: Tìm hiểu hàm Number
 • Bài 18: Tìm hiểu hàm String
 • Bài 19: Tìm hiểu hàm Boolean
 • Bài 20: Type coercion là gì ?
 • Bài 21: Toán tử so sánh cơ bản
 • Bài 22: Toán tử logic cơ bản
 • Bài 23: So sánh == vs ===
 • Bài 24: Câu điều kiện cơ bản
 • Bài 25: alert, prompt và confirm
 • Bài 26: Bài tập về câu điều kiện
 • Bài 27: Tìm hiểu switch case
 • Bài 28: Ternary operator

Chương 4: Hàm toàn tập

 • Bài 29: Function cơ bản cho người mới
 • Bài 30: Funtion cơ bản cho người mới phần 2
 • Bài 31: Funtion cơ bản cho người mới phần 3
 • Bài 32: Global scope và function scope
 • Bài 33: Block scope và từ khoá var
 • Bài 34: Closure cơ bản
 • Bài 35: Closure cơ bản tiếp theo
 • Bài 36: Bài tập về function số 1
 • Bài 37: Bài tập về function số 2
 • Bài 38: Bài tập về function số 3
 • Bài 39: Arrow function cơ bản

Chương 5: Các hàm về thời gian

 • Bài 40: Giới thiệu về Date object
 • Bài 41: Timestamp và epochtime
 • Bài 42: 4 cách khởi tạo Date object nên biết
 • Bài 43: Các hàm get trong Date
 • Bài 44: Các hàm set trong Date
 • Bài 45: Tìm hiểu utc trong Date
 • Bài 46: Tìm hiểu các hàm khác trong Date
 • Bài 47: Bài tập đơn giản về Date object
 • Bài 48: Tìm hiểu setTimeout và setInterval
 • Bài 49: Bài tập chương 5
 • Bài 50: Giải bài tập chương 5 bài 1
 • Bài 51: Giải bài tập chương 5 bài 2
 • Bài 52: Giải bài tập chương 5 bài 3
 • Bài 53: Giải bài tập chương 5 bài 3 phần 2
 • Bài 54: Giải bài tập chương 5 bài 3 phần 3

Chương 6: Mảng và vòng lặp cơ bản toàn tập

 • Bài 55: Giới thiệu về mảng
 • Bài 55.5: Giới thiệu về mảng bổ sung
 • Bài 56: Các phương thức trong mảng phần 1
 • Bài 57: Các phương thức trong mảng phần 2
 • Bài 57.5: Các phương thức trong mảng phần 2 bổ sung
 • Bài 58: Tìm hiểu phương thức slice
 • Bài 59: Tìm hiểu phương thức splice
 • Bài 60: Tìm hiểu phương thức sort
 • Bài 61: Tìm hiểu phương thức find
 • Bài 62: Tìm hiểu phương thức findIndex
 • Bài 63: Tìm hiểu phương thức sort bổ sung
 • Bài 64: Tìm hiểu phương thức map
 • Bài 65: Tìm hiểu phương thức forEach
 • Bài 66: Tìm hiểu phương thức filter
 • Bài 67: Tìm hiểu phương thức some và every
 • Bài 68: Tìm hiểu phương thức reduce
 • Bài 69: Bài tập về mảng số 1
 • Bài 70: Bài tập về mảng số 2
 • Bài 71: Bài tập về mảng số 3
 • Bài 72: By value và by references
 • Bài 73: Cách so sánh 2 mảng cơ bản
 • Bài 74: 2 cách để sao chép mảng cần biết
 • Bài 75: 2 cách để gộp mảng cần nắm
 • Bài 76: Destructuring là gì ?
 • Bài 77: Tìm hiểu rest parameter
 • Bài 78: Vòng lặp for cơ bản phần 1
 • Bài 79: Vòng lặp for cơ bản phần 2
 • Bài 80: Vòng lặp for cơ bản phần 3
 • Bài 81: Vòng lặp for cơ bản phần 4
 • Bài 82: Bài tập cơ bản về vòng lặp for
 • Bài 83: Vòng lặp while và do while
 • Bài 84: Vòng lặp for of
 • Bài 85: Bài tập chương 6 số 1 và 2
 • Bài 86: Bài tập chương 6 số 3
 • Bài 87: Bài tập chương 6 số 4
 • Bài 88: Bài tập chương 6 số 5
 • Bài 89: Bài tập chương 6 số 6
 • Bài 90: Bài tập chương 6 số 7

Chương 7: Object cơ bản cho người mới

 • Bài 91: Tìm hiểu object cơ bản phần 1
 • Bài 92: Tìm hiểu object cơ bản phần 2
 • Bài 93: Tìm hiểu for in trong object
 • Bài 94: Tìm hiểu phương thức Object.keys
 • Bài 95: Tìm hiểu phương thức Object.values
 • Bài 96: Tìm hiểu phương thức Object.entries
 • Bài 97: Tìm hiểu phương thức Object.assign
 • Bài 98: Tìm hiểu phương thức Object.freeze
 • Bài 99: Tìm hiểu phương thức Object.seal
 • Bài 100: Cách sao chép một object
 • Bài 101: Cách sao chép một object phức tạp
 • Bài 102: Từ khoá this trong object
 • Bài 103: Optional chaining
 • Bài 104: Destructuring object
 • Bài 105: Bài tập chương 7 số 1
 • Bài 106: Bài tập chương 7 số 2
 • Bài 107: Bài tập chương 7 số 3
 • Bài 108: Bài tập chương 7 số 4

Chương 8: DOM toàn tập

 • Bài 109: DOM là gì ?
 • Bài 110: document.querySelector
 • Bài 111: document.querySelectorAll
 • Bài 112: document.getElementsByClassName
 • Bài 113: document.getElementsByTagName
 • Bài 114: document.getElementById
 • Bài 115: getAttribute
 • Bài 116: setAttribute
 • Bài 117: removeAttribute
 • Bài 118: hasAttribute
 • Bài 119: Thuộc tính textContent
 • Bài 120: Thuộc tính innerText
 • Bài 121: Thuộc tính innerHTML
 • Bài 122: Các phương thức về class phần 1
 • Bài 123: Các phương thức về class phần 2
 • Bài 124: Ví dụ toggle menu đơn giản với toggle class
 • Bài 125: document.createElement và document.appendChild
 • Bài 126: Thực hành phương thức document.appendChild
 • Bài 127: document.createTextNode
 • Bài 128: Phương thức cloneNode
 • Bài 129: Phương thức hasChildNodes
 • Bài 130: Phương thức insertAdjacentText
 • Bài 131: Phương thức insertAdjacentElement
 • Bài 132: Phương thức insertAdjacentHTML
 • Bài 133: Traversing DOM phần 1
 • Bài 134: Traversing DOM phần 2
 • Bài 135: Traversing DOM phần 3
 • Bài 136: Bài tập Active Modal phần 1
 • Bài 137: Bài tập Active Modal phần 2
 • Bài 138: Bài tập Notification phần 1
 • Bài 139: Bài tập Notification phần 2
 • Bài 140: Các thuộc tính liên quan tới offset
 • Bài 141: Các thuộc tính liên quan tới client
 • Bài 142: Các thuộc tính liên quan tới window
 • Bài 143: Tìm hiểu getBoundingClientRect()
 • Bài 144: Sự khác nhau giữa NodeList và HTMLCollection
 • Bài 145: Sự khác nhau giữa parentNode và parentElement
 • Bài 146: Tìm hiểu document.title và document.head
 • Bài 147: Tìm hiểu thêm phương thức insertBefore
 • Bài 148: Tìm hiểu thêm phương thức replaceChild

Chương 9: Tất tần tật về sự kiện trong Javascript

 • Bài 149: Giới thiệu
 • Bài 150: Sự kiện click
 • Bài 151: Bubbling trong click
 • Bài 152: Capturing trong click
 • Bài 153: Sự khác nhau giữa target và currentTarget
 • Bài 154: preventDefault() để làm gì ?
 • Bài 155: Bài tập Random background color
 • Bài 156: Bài tập Counter
 • Bài 157: Tìm hiểu object style
 • Bài 158: Truy xuất giá trị của custom attribute như nào?
 • Bài 159: Bài tập Toggle menu phần 1
 • Bài 160: Bài tập Toggle menu phần 2
 • Bài 161: Bài tập Tab phần 1
 • Bài 162: Bài tập Tab phần 2
 • Bài 163: Bài tập Tab phần 3
 • Bài 164: Bài tập Accordion phần 1
 • Bài 165: Bài tập Accordion phần 2
 • Bài 166: Bài tập Accordion phần 3
 • Bài 167: Bài tập Modal phần 1
 • Bài 168: Bài tập Modal phần 2
 • Bài 169: Bài tập Lightbox phần 1
 • Bài 170: Bài tập Lightbox phần 2
 • Bài 171: Bài tập Lightbox phần 3
 • Bài 172: Bài tập Lightbox phần 4
 • Bài 173: Bài tập Lightbox phần 5
 • Bài 174: Bài tập Dropdown phần 1
 • Bài 175: Bài tập Dropdown phần 2
 • Bài 176: Sự khác nhau giữa load và DOMContentLoaded
 • Bài 177: Sự kiện di chuyển chuột cần nắm
 • Bài 178: Sự khác nhau giữa clientXY và pageXY
 • Bài 179: Bài tập Tooltip phần 1
 • Bài 180: Bài tập Tooltip phần 2
 • Bài 181: Bài tập Tooltip phần 3
 • Bài 182: Bài tập Tooltip phần 4
 • Bài 183: Bài tập Link hover effect phần 1
 • Bài 184: Bài tập Link hover effect phần 2
 • Bài 185: Bài tập Image Zoom hover effect phần 1
 • Bài 186: Bài tập Image Zoom hover effect phần 2
 • Bài 187: Bài tập Image Zoom hover effect phần 3
 • Bài 188: Bài tập Image Zoom hover effect phần 4
 • Bài 189: Bài tập Image Zoom hover effect phần 5
 • Bài 190: Sự kiện keydown
 • Bài 191: Sự kiện keyup
 • Bài 192: Sự kiện keypress
 • Bài 193: Sự kiện change
 • Bài 194: Sự kiện focus và blur
 • Bài 195: Sự kiện submit trong form
 • Bài 196: Truy xuất các giá trị trong cơ bản
 • Bài 197: Truy xuất giá trị của checkboxes như thế nào?
 • Bài 198: Ví dụ về Form Validation cơ bản
 • Bài 199: Bài tập Show hide password đơn giản
 • Bài 200: Bài tập Highlight search text phần 1
 • Bài 201: Bài tập Highlight search text phần 2
 • Bài 202: Bài tập Highlight search text phần 3
 • Bài 203: Bài tập Highlight search text phần 4
 • Bài 204: Bài tập Highlight search text phần 5
 • Bài 205: Giới thiệu sự kiện scroll
 • Bài 206: Debounce là gì?
 • Bài 207: window.pageXOffset và window.pageYOffset
 • Bài 208: Các phương thức, thuộc tính về scroll khác
 • Bài 209: offsetWidth và scrollWidth
 • Bài 210: scrollIntoView()
 • Bài 211: Bài tập Fixed Header phần 1
 • Bài 212: Bài tập Fixed Header phần 2
 • Bài 213: Bài tập Progress Bar phần 1
 • Bài 214: Bài tập Progress Bar phần 2
 • Bài 215: Bài tập Tab Scroll phần 1
 • Bài 216: Bài tập Tab Scroll phần 2
 • Bài 217: Bài tập Tab Scroll nâng cao phần 1
 • Bài 218: Bài tập Tab Scroll nâng cao phần 2
 • Bài 219: Bài tập Tab Scroll nâng cao phần 3
 • Bài 220: Bài tập Tab Scroll nâng cao phần 4
 • Bài 221: Bài tập Tab Scroll nâng cao phần 5
 • Bài 222: localStorage toàn tập
 • Bài 223: Bài tập todoList phần 1
 • Bài 224: Bài tập todoList phần 2
 • Bài 225: Bài tập todoList phần 3
 • Bài 226: Bài tập todoList phần 4
 • Bài 227: Bài tập todoList phần 5
 • Bài 228: Bài tập Sweet Alert phần 1
 • Bài 229: Bài tập Sweet Alert phần 2

Chương 10: Regular expression cơ bản

 • Bài 230: Giới thiệu Regular expression
 • Bài 231: Anchor
 • Bài 232: Ranges
 • Bài 233: Meta characters
 • Bài 234: Quantifiers
 • Bài 235: Quantifiers tiếp theo
 • Bài 236: Group
 • Bài 237: Boundaries và escaping characters
 • Bài 238: Sử dụng phương thức replace với Regex
 • Bài 239: Bài tập email validation phần 1
 • Bài 240: Bài tập email validation phần 2
 • Bài 241: Bài tập email validation phần 3
 • Bài 242: Bài tập password validation phần 1
 • Bài 243: Bài tập password validation phần 2
 • Bài 244: Bài tập password validation phần 3
 • Bài 245: Bài tập password validation phần 4

Chương11: Kiến thức bổ sung và tạm kết phần 1

 • Bài 246: Tìm hiểu defer trong script
 • Bài 247: Tìm hiểu async trong script
 • Bài 248: Tìm hiểu removeEventListener
 • Bài 249: Sự khác nhau giữa onclick và addEventListener
 • Bài 250: Bài tập Animate on scroll phần 1
 • Bài 251: Bài tập Animate on scroll phần 2
 • Bài 252: Bài tập Countdown timer phần 1
 • Bài 253: Bài tập Countdown timer phần 2
 • Bài 254: Bài tập Countdown timer phần 3
 • Bài 255: Bài tập Countdown timer phần 4
 • Bài 256: Bài tập Simple slider phần 1
 • Bài 257: Bài tập Simple slider phần 2
 • Bài 258: Bài tập Simple slider phần 3
 • Bài 259: Bài tập Simple slider phần 4
 • Bài 260: Bài tập Simple slider phần 5
 • Bài 261: Bài tập Simple slider phần 6
 • Bài 262: Bài tập MP3 player phần 1
 • Bài 263: Bài tập MP3 player phần 2
 • Bài 264: Bài tập MP3 player phần 3
 • Bài 265: Bài tập MP3 player phần 4
 • Bài 266: Bài tập MP3 player phần 5
 • Bài 267: Bài tập MP3 player phần 6
 • Bài 268: Bài tập MP3 player phần 7
 • Bài 269: Bài tập MP3 player phần 8
 • Bài 270: Bài tập Memory game phần 1
 • Bài 271: Bài tập Memory game phần 2
 • Bài 272: Bài tập Memory game phần 3
 • Bài 273: Bài tập Memory game phần 4
 • Bài 274: Bài tập Memory game phần 5
 • Bài 275: Bài tập Memory game phần 6
 • Bài 276: Bài tập Memory game phần 7
 • Bài 277: Tạm kết phần 1 và bật mí phần 2

Chương 12: Các kiến thức khác cần biết

 • Bài 278: Các kiến thức hay khác cần biết
 • Bài 279: arguments trong function
 • Bài 280: Câu hỏi phỏng vấn về closure
 • Bài 281: Sự khác nhau giữa localStorage và sessionStorage
 • Bài 282: Cách sử dụng arrow function hiệu quả
 • Bài 283: Đệ quy là gì ?
 • Bài 284: Bài tập đệ quy phần 1
 • Bài 285: Bài tập đệ quy phần 2
 • Bài 286: Tìm hiểu object Set
 • Bài 287: Tìm hiểu cách debug trong VSCode
 • Bài 288: Location trong BOM
 • Bài 289: Location trong BOM tiếp theo
 • Bài 290: History trong BOM
 • Bài 291: Navigator trong BOM

Chương 13: Prototype & constructor function

 • Bài 292: constructor function là gì ?
 • Bài 293: Prototype là cái gì ?
 • Bài 294: Tìm hiểu Bind phần 1
 • Bài 295: Tìm hiểu Bind phần 2
 • Bài 296: Sự khác nhau giữa call và apply
 • Bài 297: Refactor bài tập Simple Slider với Prototype

Chương 14: Class

 • Bài 298: Giới thiệu class
 • Bài 299: setter và getter
 • Bài 300: class expression
 • Bài 301: static method là gì ?
 • Bài 302: static property là gì ?
 • Bài 303: Tìm hiểu super và extends
 • Bài 304: Bài tập TodoList phần 1
 • Bài 305: Bài tập TodoList phần 2
 • Bài 306: Bài tập TodoList phần 3
 • Bài 307: Bài tập TodoList phần 4
 • Bài 308: Bài tập TodoList phần 5
 • Bài 309: Bài tập TodoList phần 6
 • Bài 310: Bài tập TodoList phần 7
 • Bài 311: Bài tập TodoList phần 8
 • Bài 312: Bài tập TodoList phần 9

Chương 15: Kiến thức về bất đồng bộ

 • Bài 313: Global execution context
 • Bài 314: Function execution context
 • Bài 315: Callstack
 • Bài 316: Tìm hiểu event loop phần 1
 • Bài 317: Tìm hiểu event loop phần 2
 • Bài 318: Callback hell là gì?
 • Bài 319: Promise phần 1
 • Bài 320: Promise phần 2
 • Bài 321: Promise phần 3
 • Bài 322: Promise phần 4
 • Bài 323: Promise phần 5
 • Bài 324: Promise phần 6
 • Bài 325: try catch
 • Bài 326: Async await phần 1
 • Bài 327: Async await phần 2
 • Bài 328: Async await phần 3

Chương 16: API toàn tập

 • Bài 329: API là gì ?
 • Bài 330: Ví dụ đơn giản với API phần 1
 • Bài 331: Ví dụ đơn giản với API phần 2
 • Bài 332: Bài tập API DadJoke phần 1
 • Bài 333: Bài tập API DadJoke phần 2
 • Bài 334: Bài tập API Picsum Photos phần 1
 • Bài 335: Bài tập API Picsum Photos phần 2
 • Bài 336: Bài tập API Picsum Photos phần 3

GIẢNG VIÊN : Evondev
Ngoài ra tác giả Evondew còn có các khóa học khác như  Tự học HTML, Cách học HTML hiệu quả
JavaScript cho người mới bắt đầu (2021), và Khoá học hướng dẫn cắt PSD sang HTML CSS toàn tập
Share khóa học tự học Javascript hiệu quả cho người mới bắt đầu - Evondev
Share khóa học tự học Javascript hiệu quả cho người mới bắt đầu - Evondev