Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia sẻ khóa học Js Beginner

Chia sẻ khóa học Js Beginner

Mã sản phẩm: 7476827383264474751

Khóa học sẽ giúp bạn Đây là chương trình giúp bạn xây dựng những từ duy về ngôn ngữ javascript từ những bước đi đầu tiên.  Mọi thứ trong chư...

Thông tin chi tiết

Khóa học sẽ giúp bạn

Đây là chương trình giúp bạn xây dựng những từ duy về ngôn ngữ javascript từ những bước đi đầu tiên. 
Mọi thứ trong chương trình này đã được chia nhỏ thành các bài học bạn hoàn toàn có thể chọn một tốc độ học tập phù hợp với kỹ năng của mình. 
Đây là một chương trình phù hợp ngay cả bạn chưa có kỹ năng về javascript, việc của bạn chỉ cần học và làm theo hướng dẫn. 
Chương trình này là nền tảng để bạn học các thư viện jquery hoặc reactjs, nó rất quan trọng bạn không nên bỏ qua chương trình này.
KIẾN THỨC TRONG KHÓA HỌC
Cung cấp kiến thức quan trọng ngôn ngữ lập trình javascript cho công việc lập trình web
Làm chủ được cú pháp và cách hoạt động của javascript
Giúp bạn có bước đệm vững chắc để học thư viện jquery hoặc reactjs, nodejs
Những nội dung trong chương trình từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu
Có bài tập thực tế giúp bạn nắm chắc nội dung đã học
Bạn có người đồng hành hỗ trợ trong suốt quá trình học cho đến khi hoàn thành chương trình. 
KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI:
Bạn là người đã thành thạo Html Css và muốn học javascript để xử lý những hiệu ứng trên website. 
Bạn là người muốn có kỹ năng Javascript nền tảng để phục vụ cho học nâng cao vào thư viện Jquery hoặc React Js framework. 
Bạn muốn học hệ thống kỹ năng làm việc với Javascript thuần phục vụ cho việc xây dựng website trong dài hạn.
Để bắt đầu chương trình này bạn cần nắm chắc Html Css và tốt nhất là hoàn thành chương trình Html Css 21 Ngày tại unitop.vn
Không có kinh nghiệm về javascript vì trong chương trình đã hướng dẫn cho bạn chi tiết, bạn chỉ cần học và làm theo.
NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC:
Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 2: Tài liệu khóa học
 Phần 2: Cơ bản về React
 Bài 3: Giới thiệu Reactjs
 Bài 4: Cài đặt Node.js
 Bài 5: React App - Hello World
 Bài 6: Các cách thực hiện return JSX06:49
 Bài 7: Cấu trúc lại React App08:35
 Bài 8: Áp dụng Style cho ứng dụng10:07
 Bài 9: Xử lý các sự kiện11:29
 Bài 10: State09:39
 Bài 11: Props trên component dựa trên hàm15:05
 Bài 12: Props trên component dựa trên lớp05:57
 Bài 13: Component children08:51
 Bài 14: Lọc các mẫu tin10:17
 Bài 15: Component life cycle12:11
 Bài 16: Component Updating life cycle13:53
 Bài 17: Giới thiệu về Hook05:15
 Bài 18: Sử dụng useState Hook11:18
 Bài 19: useState Hook với nhiều giá trị13:18
 Bài 20: Sử dụng useEffect Hook11:16
 Bài 21: Sử dụng useCallback Hook11:14
 Bài 22: Sử dụng useRef Hook13:06
 Bài 23: useContext căn bản16:24
 Bài 24: Sử dụng Context để truyền đi một hàm09:40
 Bài 25: Sử dụng Context trong component dựa trên class06:45
 Phần 3: Ứng dụng minh họa: Ai trả tiền
 Bài 26: Giới thiệu ứng dụng02:44
 Bài 27: Cài đặt cơ bản03:36
 Bài 28: Tạo context và component09:42
 Bài 29: Cài Bootstrap và thêm CSS07:23
 Bài 30: Xây dựng component Stage 116:46
 Bài 31: Thêm người chơi vào danh sách07:01
 Bài 32: Hiển thị danh sách người chơi06:32
 Bài 33: Chức năng xóa người chơi06:51
 Bài 34: Áp dụng Toastify08:46
 Bài 35: Xây dựng component Stage 206:04
 Bài 36: Hiển thị người phải trả tiền06:43
 Phần 4: React Router
 Bài 37: Giới thiệu React Router06:19
 Bài 38: Cấu hình Route06:33
 Bài 39: Link09:07
 Bài 40: Định dạng header06:04
 Bài 41: Params05:45
 Bài 42: NavLink05:38
 Bài 43: Route lồng nhau06:00
 Bài 44: Điều hướng trang Navigate05:53
 Bài 45: Xử lý lỗi 40404:03
 Phần 5: Cơ bản về React Phần 2
 Bài 46: Giới thiệu và cài đặt06:18
 Bài 47: Pure Component11:45
 Bài 48: Các phần tử kề07:18
 Bài 49: Component bậc cao (HOC)08:30
 Bài 50: HOC phần 210:58
 Bài 51: Transition Component11:43
 Bài 52: Transition kết hợp thay đổi className06:31
 Bài 53: CSS Transition09:54
 Bài 54: Transition Group17:24
 Phần 6: Redux
 Bài 55: Giới thiệu Redux03:51
 Bài 56: Kết nối React với Redux05:31
 Bài 57: Giải thích các thuật ngữ05:30
 Bài 58: Viết các Slide10:18
 Bài 59: Logic bất đồng bộ04:31
 Bài 60: Component Counter12:18
 Bài 61: Redux DevTool04:07
 Phần 7: Ứng dụng minh họa: Hiển thị tin tức
 Bài 62: Giới thiệu ứng dụng02:54
 Bài 63: Thiết lập cơ bản08:16
 Bài 64: Header và main layout13:56
 Bài 65: JSON Server08:51
 Bài 66: Lấy dữ liệu từ server11:56
 Bài 67: Lọc một phần dữ liệu08:44
 Bài 68: Chức năng nút Xem thêm12:09
 Bài 69: Hiển thị danh sách bài viết13:54
 Bài 70: Xây dựng form newsletter07:33
 Bài 71: Viết api addNewsletter và userSlide tương ứng14:52
 Bài 72: Hoàn chỉnh Newsletter11:34
 Bài 73: Lấy thông tin bài viết theo ID08:58
 Bài 74: Hoàn chỉnh PostComp07:18
 Bài 75: Sửa lỗi thông báo newsletter và handle 40405:25
 Phần 8: Thao tác Form với Formik
 Bài 76: Giới thiệu và các thiết lập cơ bản09:05
 Bài 77: Bắt đầu với Formik08:23
 Bài 78: Validation với Formik11:06
 Bài 79: Validation với yup06:08
 Bài 80: Sử dụng Hook useFormik08:36
 Bài 81: Sử dụng các component của Formik08:35
 Bài 82: Custom Field09:59
 Phần 9: Hoàn thiện Project và kết thúc khóa học
 Bài 83: Xây dựng contact form10:57
 Bài 84: Ghi dữ liệu lên json server09:11
 Bài 85: Tổng kết khóa học

Chia sẻ khóa học Js Beginner - Hướng dẫn học javascript nền tảng cho người mới bắt đầu
Chia sẻ khóa học Js Beginner - Hướng dẫn học javascript nền tảng cho người mới bắt đầu

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫