Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0982287473

Click chuột lên hình để phóng to

Chia sẻ khóa học Js Beginner - Hướng dẫn học javascript nền tảng cho người mới bắt đầu

Chia sẻ khóa học Js Beginner - Hướng dẫn học javascript nền tảng cho người mới bắt đầu

Mã sản phẩm: 7476827383264474751

Khóa học sẽ giúp bạn Đây là chương trình giúp bạn xây dựng những từ duy về ngôn ngữ javascript từ những bước đi đầu tiên.  Mọi thứ trong chư...

Thông tin chi tiết

Khóa học sẽ giúp bạn

Đây là chương trình giúp bạn xây dựng những từ duy về ngôn ngữ javascript từ những bước đi đầu tiên. 
Mọi thứ trong chương trình này đã được chia nhỏ thành các bài học bạn hoàn toàn có thể chọn một tốc độ học tập phù hợp với kỹ năng của mình. 
Đây là một chương trình phù hợp ngay cả bạn chưa có kỹ năng về javascript, việc của bạn chỉ cần học và làm theo hướng dẫn. 
Chương trình này là nền tảng để bạn học các thư viện jquery hoặc reactjs, nó rất quan trọng bạn không nên bỏ qua chương trình này.
KIẾN THỨC TRONG KHÓA HỌC
Cung cấp kiến thức quan trọng ngôn ngữ lập trình javascript cho công việc lập trình web
Làm chủ được cú pháp và cách hoạt động của javascript
Giúp bạn có bước đệm vững chắc để học thư viện jquery hoặc reactjs, nodejs
Những nội dung trong chương trình từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu
Có bài tập thực tế giúp bạn nắm chắc nội dung đã học
Bạn có người đồng hành hỗ trợ trong suốt quá trình học cho đến khi hoàn thành chương trình. 
KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI:
Bạn là người đã thành thạo Html Css và muốn học javascript để xử lý những hiệu ứng trên website. 
Bạn là người muốn có kỹ năng Javascript nền tảng để phục vụ cho học nâng cao vào thư viện Jquery hoặc React Js framework. 
Bạn muốn học hệ thống kỹ năng làm việc với Javascript thuần phục vụ cho việc xây dựng website trong dài hạn.
Để bắt đầu chương trình này bạn cần nắm chắc Html Css và tốt nhất là hoàn thành chương trình Html Css 21 Ngày tại unitop.vn
Không có kinh nghiệm về javascript vì trong chương trình đã hướng dẫn cho bạn chi tiết, bạn chỉ cần học và làm theo.
NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC:
 • Phần 1: Khởi động
  6 bài
  • Bài 1.1: Giới thiệu Phan Văn Cương và chương trình Js Beginner
   05:20
  • Bài 1.2: Tư duy học tập đỉnh cao
   02:57
  • Bài 1.3: Cách học hiệu quả tại unitop
   06:10
  • Bài 1.4: Phần mềm viết code tốt nhất
   02:19
  • Bài 1.5: Cách quản lý code của khóa học
   05:58
  • Bài 1.6: Chạy chương trình với Live server VSC
   04:06
 • Phần 2: Nhập môn Js
  11 bài
  • Bài 2.1: Thêm js vào website
   08:27
  • Bài 2.2: Cách comment code js
   05:26
  • Bài 2.3: Cú pháp viết code js
   05:05
  • Bài 2.4: Cách xuất dữ liệu trong js
   09:05
  • Bài 2.5: Cách sử dụng biến trong js
   04:31
  • Bài 2.6: Cách đặt tên cho biến
   08:16
  • Bài 2.7: Hiểu về global scope, function scope
   04:43
  • Bài 2.8: Khai báo biến với từ khóa Let
   07:19
  • Bài 2.9: Hiểu về hoisting trong js
   03:26
  • Bài 2.10: Khai báo hằng số với Const
   06:00
  • Bài 2.11: Các kiểu dữ liệu biến
   11:49
 • Phần 3: Phép toán quan trọng trong js
  6 bài
  • Bài 3.1: Phép toán số học trong js
   06:39
  • Bài 3.2: Phép toán tăng giảm trong js
   03:14
  • Bài 3.3: Phép toán gán trong js
   06:30
  • Bài 3.4: Phép toán so sánh trong js
   09:16
  • Bài 3.5: Phép toán logic trong js
   07:33
  • Bài 3.6: Phép toán trên chuỗi trong js
   06:48
 • Phần 4: Cấu trúc điều khiển, vòng lặp js
  12 bài
  • Bài 4.1: Câu lệnh if
   03:17
  • Bài 4.2: Cấu trúc if else
   03:52
  • Bài 4.3: Điều kiện phức And, Or trong js
   03:56
  • Bài 4.4: Điều kiệu - hàm trong js
   04:27
  • Bài 4.5: Cấu trúc if lồng nhau
   04:58
  • Bài 4.6: Cấu trúc if else if else
   04:26
  • Bài 4.7: Toán tử điều kiện 3 ngôi trong js
   03:26
  • Bài 4.8: Vòng lặp for trong js
   06:19
  • Bài 4.9: Vòng lặp for in trong js
   06:24
  • Bài 4.10: Vòng lặp for of trong js
   02:51
  • Bài 4.11: Vòng lặp while trong js
   04:48
  • Bài 4.12: Vòng lặp do while trong js
   02:33
 • Phần 5: Làm việc với hàm trong js
  8 bài
  • Bài 5.1: Hiểu về hàm trong js
   02:37
  • Bài 5.2: Cách định nghĩa và gọi hàm trong js
   03:05
  • Bài 5.3: Cách đặt tên hàm chuẩn trong js
   02:49
  • Bài 5.4: Tham số hàm và cách sử dụng trong js
   05:59
  • Bài 5.5: Tham số hàm mặc định trong js
   02:17
  • Bài 5.6: Tầm vực biến của hàm trong js
   02:38
  • Bài 5.7: Trả về giá trị với lệnh return trong js
   02:44
  • Bài 5.8: Hàm gọi hàm trong js
   04:37
 • Phần 6: Làm chủ mảng trong js
  19 bài
  • Bài 6.1: Tổng quan mảng trong js
   02:05
  • Bài 6.2: Tạo mảng và những dữ liệu có thể lưu vào mảng
   08:04
  • Bài 6.3: Thêm phần tử vào mảng js
   07:17
  • Bài 6.4: Xóa phần tử trong mảng js
   02:31
  • Bài 6.5: Thuộc tính xác định số phần tử của mảng js
   04:01
  • Bài 6.6: Truy xuất giá trị phần tử mảng trong js
   07:04
  • Bài 6.7: Cách cập nhật giá trị phần tử mảng js
   02:49
  • Bài 6.8: Cách nối mảng trong js
   03:42
  • Bài 6.9: Tìm vị trí của phần tử trong mảng js
   04:46
  • Bài 6.10: Xóa hoặc thêm phần tử vào mảng với splice js
   05:53
  • Bài 6.11: Sắp xếp và đảo ngược mảng trong js
   06:39
  • Bài 6.12: Tìm min max của mảng trong js
   03:54
  • Bài 6.13: Duyệt mảng với phương thức foreach js
   07:29
  • Bài 6.14: Cập nhật giá trị mảng qua Foreach js
   02:44
  • Bài 6.15: Tách rời hàm trong js
   02:15
  • Bài 6.16: Xử lý dữ liệu mảng số học với phương thức map js
   03:41
  • Bài 6.17: Cách lọc phần tử mảng với filter js
   03:47
  • Bài 6.18: Cách tách chuỗi thành mảng trong js
   03:46
  • Bài 6.19: Nối mảng thành chuỗi trong js
   02:35
 • Phần 7 : Hiểu về object trong js
  5 bài
  • Bài 7.1: Định nghĩa một object trong js
   04:59
  • Bài 7.2: Thuộc tính trong object - phần 1
   05:36
  • Bài 7.3: Thuộc tính trong object - phần 2
   04:22
  • Bài 7.4: Làm việc với phương thức trong object js
   05:58
  • Bài 7.5: Set và get trong object js
   07:36

Chia sẻ khóa học Js Beginner - Hướng dẫn học javascript nền tảng cho người mới bắt đầu
Chia sẻ khóa học Js Beginner - Hướng dẫn học javascript nền tảng cho người mới bắt đầu

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫