Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0982287473

Click chuột lên hình để phóng to

Chia sẻ khóa học Laravel Pro - lập trình web php chuyên nghiệp với Laravel Framework

Chia sẻ khóa học Laravel Pro - lập trình web php chuyên nghiệp với Laravel Framework

Mã sản phẩm: 3743400423523028940

Giới thiệu khóa học        Khóa học  nâng cao đi sâu vào Laravel là một framework php hàng đầu thế giới. Nếu bạn mong muốn phát triển dữ án ...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học      

 Khóa học nâng cao đi sâu vào Laravel là một framework php hàng đầu thế giới. Nếu bạn mong muốn phát triển dữ án chuyên nghiệp, bảo mật, nhu cầu tuyển dụng cao thì đăng kí tham gia ngay khóa học này nhé.
KHÓA HỌC SẼ GIÚP BẠN: 
Nếu bạn đã từng học Php chắc chắn bạn đã biết đến Laravel Framewrok hàng đầu thế giới mà các lập trình viên chuyên dùng để tạo ra những ứng dụng web nhanh chóng tiện lợi và tính bảo mật hệ thống cao. 
Chính từ sự tuyệt vời của nó nên các công ty công nghệ đã đua nhau tuyển dụng những người có kỹ năng làm việc trên laravel. Việc bạn ở đây tìm hiều để học Laravel là một lựa chọn rất sáng suốt nó có thể giúp bạn dễ dàng có việc làm với mức thu nhập cao. 

Đây là chương trình không phải như những khóa học bình thường, nội dung luôn xen kẻ lý thuyết gốc hệ thống và bài tập thực hành ứng dụng từng phần một.
Một điều quan trọng h ơn quá tình học lập trình Php không thể tránh những bài toán khó cần hỗ trợ vì vậy nên Unitop.vn có riêng nhóm kín dành cho tất cả những học viên hỏi đáp, tương tác ngay khi cần. 
Đây là một chương trình Online cao cấp bao gồm học trực tiếp trên Unitop.vn và sự kèm cặp hỗ trợ bạn từ số 0 đến khi làm chủ được Laravel và có việc làm. Nếu bạn không có mặt ở đây thì quả thật đó là một điều đáng tiếc. 
Chương trình được hướng dẫn trực tiếp bởi anh Phan Văn Cương là một người chuyên dẫn dắt cho hàng ngàn lập trình viên có việc làm. Bây giờ đến lượt bạn!

LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC: 
Giúp từng bước xây dựng dự án với Laravel - một framework php hàng đầu thế giới
Giúp nắm chắc việc cài đặt, tạo các tác vụ trong website với Artisan
Giúp tùy biến điều hướng với hệ thống Routing nhiều tùy chọn
Giúp nắm chắc cách vận hành và sử dụng thành thạo MVC(Model - View - Controller) trong Laravel
Giúp bạn tạo ra hệ thống có tính bảo mật cao với Auth, sử dụng phương thức mã hóa encrypt()
Giúp tạo giao diện hệ thống thông minh với Master Layout
Giúp quản lý database với Migration
Giúp bạn nắm chắc cách phân quyền trong Laravel
Giúp bạn làm việc với database dễ dàng với Query Builder, Eloquent ORM
Giúp xử lý phân trang trong một nốt nhạc
Đây là một chương trình giúp bạn bước lên một level mới mà các lập trình viên web đều mong muốn.
Đặc biệt giúp bạn tạo ra lợi thế cạnh tranh khi tuyển dụng vào vị trí Laravel Framework mức lương cao (Làm tốt có thể ~ 1.000$)
KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI: 
Người đã nắm chắc Php nền tảng(Tốt nhất đã hoàn thành Php Master)
Sinh viên mong muốn đi theo hướng lập trình viên chuyên sâu Laravel
Người đã đi làm và mong muốn có thêm công cụ làm dự án chuyên nghiệp hơn để tăng lương. 
Bạn sẽ cần: 
Có máy tính nối mạng và một không gian để học tập là có thể bắt đầu. 
Có ít nhất mỗi ngày 2-3h tập trung dưới sự kèm cặp của Unitop để có kết quả tốt hơn. 
Đã học qua Php cơ bản, nếu đã hoàn thành Php Master thì quá tốt.
Nghiêm túc học tập và có mục tiêu học để đi làm phát triển sự nghiệp theo lập trình web.
Nội dung khóa học

 • Phần 1: Khởi động
  8 bài
  • Bài 1.1: Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro
   04:33
  • Bài 1.2: Cách tham gia các nhóm hỗ trợ
   02:18
  • Bài 1.3: 5 bước học hiệu quả Laravel Pro
   04:28
  • Bài 1.4: Những thiết bị bạn cần chuẩn bị
   02:47
  • Bài 1.5: Thiết lập mục tiêu hoàn thành
   04:42
  • Bài 1.6: Thiết lập kế hoạch học tập
   03:27
  • Bài 1.7: Cài đặt Server ảo
   01:45
  • Bài 1.8: Cài đặt trình soạn thảo code
   01:39
 • Phần 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP)
  10 bài
  • Bài 2.1: Tổng quan lập trình hướng đối tượng
   04:49
  • Bài 2.2: Quy tắc định nghĩa class - ví dụ đầu tiên
   07:15
  • Bài 2.3: Tạo đối tượng mới và cách truy cập thuộc tính, phương thức
   05:37
  • Bài 2.4: Phương thức khởi tạo __constructor
   04:26
  • Bài 2.5: Tính Static của thuộc tính và phương thức của Class
   07:32
  • Bài 2.6: Cách định nghĩa lớp kế thừa
   08:01
  • Bài 2.7: Phương thức set và get trong Class
   06:32
  • Bài 2.8: Tầm vực Public, Private, Protected tính chất và cách sử dụng
   08:47
  • Bài 2.9: Bài tập xây dựng class User
   04:18
  • Bài 2.10: Hướng dẫn bài tập class User
   04:08
 • Phần 3: Tạo lớp Database thực tế sử dụng Oop Php
  12 bài
  • Bài 3.1: Tổng quan yêu cầu class DB
   03:11
  • Bài 3.2: Tạo database Phpmyadmin và cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu
   06:36
  • Bài 3.3: Tạo phương thức kết nối connection
   05:04
  • Bài 3.4: Thiết lập tự động kết nối cơ sở dữ liệu
   02:40
  • Bài 3.5: Tạo phương thức insert: thêm dữ liệu
   16:40
  • Bài 3.6: Tạo phương thức chuẩn hóa chuỗi truy vấn
   03:27
  • Bài 3.7: Tạo phương thức chạy chuỗi quy vấn
   02:42
  • Bài 3.8: Tạo phương thức select danh sách bản ghi
   13:25
  • Bài 3.9: Tạo phương thức select một bản ghi
   02:59
  • Bài 3.10: Tạo phương thức update: cập nhật dữ liệu
   08:16
  • Bài 3.11: Tạo phương thức delete: xóa dữ liệu
   05:43
  • Bài 3.12: Tổng kết quá trình
   01:04
 • Phần 4: Chuẩn bị lập trình trên Laravel
  5 bài
  • Bài 4.1: Cài đặt composer
   04:33
  • Bài 4.2: Chạy mã lệnh cài đặt Laravel Framework
   04:44
  • Bài 4.3: Mô hình MVC trong Framework
   04:34
  • Bài 4.4: Bỏ public trên Url laravel
   02:28
  • Bài 4.5: Các file và thư mục quan trọng trong Laravel
   04:26
 • Phần 5: Các kiểu Routing(định tuyến) Laravel
  9 bài
  • Bài 5.1: Định nghĩa một route cơ bản
   07:48
  • Bài 5.2: Định nghĩa route có tham số
   06:58
  • Bài 5.3: Đặt tên cho route
   05:52
  • Bài 5.4: Định tuyến tham số theo tùy chọn yes - no
   04:53
  • Bài 5.5: Định tuyến với tham số có ràng buộc
   09:39
  • Bài 5.6: Định tuyến đến một view
   05:24
  • Bài 5.7: Định tuyến đến một controller
   05:11
  • Bài 5.8: Bài tập Routing
   03:34
  • Bài 5.9: Hướng dẫn bài tập routing
   05:30
 • Phần 6: Làm việc với Controller
  10 bài
  • Bài 6.1: Tổng quan những tác vụ trong Controller
   02:13
  • Bài 6.2: Cách tạo controller bằng mã lệnh
   04:19
  • Bài 6.3: Gọi controller từ Route nâng cao
   08:01
  • Bài 6.4: Gọi view trong controller
   07:29
  • Bài 6.5: Gửi và xuất dữ liệu qua view
   06:37
  • Bài 6.6: Tạo controller kiểu resource
   07:24
  • Bài 6.7: Chuyển hướng trong controller
   05:47
  • Bài 6.8: Tổng kết
   01:02
  • Bài 6.9: Bài tập controller
   02:39
  • Bài 6.10: Hướng dẫn bài tập controller
   09:22
 • Phần 7: View và Master Layout
  16 bài
  • Bài 7.1: Giới thiệu view Laravel
   01:22
  • Bài 7.2: Quy tắc tạo và gọi view
   04:22
  • Bài 7.3: Cấu trúc views theo module, khu vực guest và admin
   06:15
  • Bài 7.4: Master layout là gì?
   02:39
  • Bài 7.5: Định nghĩa một layout bootstrap
   06:42
  • Bài 7.6: Kế thừa một layout
   07:34
  • Bài 7.7: Hiện thị dữ liệu trên blade template
   05:04
  • Bài 7.8: Cấu trúc điều khiển trên blade template
   04:13
  • Bài 7.9: Cấu trúc vòng lặp for trên blade templade
   03:45
  • Bài 7.10: Cấu trúc vòng lặp foreach trên blade templade
   03:50
  • Bài 7.11: Comment đoạn chú thích trên blade template
   01:31
  • Bài 7.12: Cú pháp nhúng php vào view
   02:06
  • Bài 7.13: Gọi thêm view vào một view có sẵn
   03:59
  • Bài 7.14: Cấu trúc isset, empty trên blade template
   04:48
  • Bài 7.15: Bài tập view
   02:38
  • Bài 7.16: Hướng dẫn bài tập view
   06:27
 • Phần 8: Migration Database
  11 bài
  • Bài 8.1: Migration là gì? Vai trò trò của nó!
   03:11
  • Bài 8.2: Cấu hình kết nối database trên Laravel
   03:31
  • Bài 8.3: Cú pháp tạo migration composer
   05:50
  • Bài 8.4: Khôi phục lại các bước tương tác xử lý database - rollback
   07:57
  • Bài 8.5: Reset, refresh migration
   04:01
  • Bài 8.6: Thêm một cột dữ liệu vào bảng đã có
   07:17
  • Bài 8.7: Cách khai báo các trường dữ liệu database
   13:11
  • Bài 8.8: Cập nhật thêm trường cho database
   05:18
  • Bài 8.9: Thiết lập khóa chính, khóa ngoại cho dữ liệu
   13:08
  • Bài 8.10: Bài tập phần 8
   02:22
  • Bài 8.11: Hướng dẫn bài tập phần 8
   09:30
 • Phần 9: Database: Query Builder
  18 bài
  • Bài 9.1: Giới thiệu Query Builder
   01:42
  • Bài 9.2: Thêm dữ liệu vào database từ route
   07:26
  • Bài 9.3: Thêm dữ liệu vào database qua controller
   05:24
  • Bài 9.4: Lấy danh sách bản ghi từ database
   04:36
  • Bài 9.5: Lấy một bản ghi từ database
   04:02
  • Bài 9.6: Lấy bản ghi một bảng theo id
   02:00
  • Bài 9.7: Đếm số lượng bản ghi trong bảng
   04:36
  • Bài 9.8: Một số phương thức phục vụ thống kê dữ liệu
   02:52
  • Bài 9.9: Lấy dữ liệu từ nhiều bảng qua join
   05:06
  • Bài 9.10: Lấy dữ liệu bảng theo điều kiện
   06:06
  • Bài 9.11: Lấy dữ liệu bảng theo điều kiện phức
   07:12
  • Bài 9.12: Group by lấy dữ liệu theo nhóm
   04:36
  • Bài 9.13: Order By sắp xếp dữ liệu trong thống kê
   03:52
  • Bài 9.14: Limit, offset lấy số bản ghi theo giới hạn
   02:21
  • Bài 9.15: Cập nhật dữ liệu bảng
   05:03
  • Bài 9.16: Xóa dữ liệu trong bảng
   02:13
  • Bài 9.17: Bài tập phần 19
   02:08
  • Bài 9.18: Hướng dẫn bài tập phần 9
   13:58
 • Phần 10: Eloquent ORM database
  23 bài
  • Bài 10.1: Giới thiệu Eloquent Orm
   02:03
  • Bài 10.2: 2 cách tạo Model
   05:35
  • Bài 10.3: Lấy tất cả bản ghi trên Route
   04:14
  • Bài 10.4: Lấy tất cả bản ghi trên Controller
   02:59
  • Bài 10.5: Lấy danh sách bản ghi theo điều kiện
   03:15
  • Bài 10.6: Lấy một bản ghi theo điều kiện
   02:37
  • Bài 10.7: Lấy 1 bản ghi theo id
   02:47
  • Bài 10.8: Lấy danh sách bản ghi theo id
   02:06
  • Bài 10.9: Order By sắp xếp dữ liệu trong thống kê
   01:59
  • Bài 10.10: Group by tính toán dữ liệu theo nhóm
   02:36
  • Bài 10.11: Limit, offset lấy số bản ghi theo giới hạn
   02:33
  • Bài 10.12: Thêm dữ liệu vào bảng theo phương thức save()
   03:12
  • Bài 10.13: Cập nhật dữ liệu bảng theo phương thứ save()
   03:03
  • Bài 10.14: Thêm dữ liệu vào bảng qua phương thức create()
   05:17
  • Bài 10.15: Cập nhật dữ liệu bản ghi qua phương thức update()
   02:28
  • Bài 10.16: Xóa dữ liệu với phương thức delete()
   02:12
  • Bài 10.17: Xóa dữ liệu với phương thức delete theo điều kiện
   02:07
  • Bài 10.18: Xóa dữ liệu một bản ghi, nhiều bản ghi với phương thức destroy()
   03:26
  • Bài 10.19: Thiếu lập chế độ thùng rác
   05:19
  • Bài 10.20: Xóa bản ghi tạm thời
   02:19
  • Bài 10.21: Xuất dữ liệu đã xóa tạm thời
   02:51
  • Bài 10.22: Khôi phục lại dữ liệu đã xóa
   03:30
  • Bài 10.22: Xóa dữ liệu vĩnh viễn
   03:11
 • Phần 11: Xử lý dữ liệu quan hệ trong database với Eloquent ORM
  10 bài
  • Bài 11.1: Giới thiệu CSDL Eloquent ORM
   04:00
  • Bài 11.2: One to One - Tạo database
   06:46
  • Bài 11.3: One to One - Cấu hình quan hệ Model
   05:53
  • Bài 11.4: One to One - Select dữ liệu thuận nghịch
   06:53
  • Bài 11.5: One to Many - Tạo database
   03:55
  • Bài 11.6: One to many: Cấu hình quan hệ model
   04:07
  • Bài 11.7: One to many: Select dữ liệu thuận - nghịch
   05:27
  • Bài 11.8: Many to many: Tạo database
   12:24
  • Bài 11.9: Many to many: Cấu hình quan hệ model
   03:00
  • Bài 11.10: Many to many: Select dữ liệu thuận - nghịch
   07:41
 • Phần 12: Form - Validation form
  18 bài
  • Bài 12.1: Giới thiệu form
   03:17
  • Bài 12.2: Tạo form cơ bản đầu tiên
   07:10
  • Bài 12.3: Áp dụng Bootstrap vào xây dựng form
   06:32
  • Bài 12.4: Cài đặt công cụ tạo form siêu nhanh
   03:13
  • Bài 12.5: Định nghĩa thẻ mở đóng form (Form::open, Form::close)
   04:31
  • Bài 12.6: Tạo input text, textarea, submit form
   08:25
  • Bài 12.7: Form đăng ký - tên, email, mật khẩu
   08:14
  • Bài 12.8: Form đăng ký - Select thành phố
   05:29
  • Bài 12.9: Form đăng ký - Radio giới tính
   05:45
  • Bài 12.10: Form đăng ký - Checkbox Kỹ năng
   04:58
  • Bài 12.11: Form đăng ký - Ngày tháng
   02:03
  • Bài 12.12: Form đăng ký - textarea giới thiệu bản thân
   02:24
  • Bài 12.13: Giới thiệu validation form
   04:38
  • Bài 12.14: Thiết lập ràng buộc dữ liệu form tạo bài viết
   05:20
  • Bài 12.15: Xuất thông báo danh sách lỗi
   05:28
  • Bài 12.16: Xuất thông báo lỗi của từng bản ghi
   04:49
  • Bài 12.17: Tùy chỉnh nội dung thông báo lỗi
   04:15
  • Bài 12.18: Một số quy tắc validation thường dùng
   06:02
 • Phần 13: Upload file lên server
  5 bài
  • Bài 13.1: Giới thiệu upload file lên server
   02:46
  • Bài 13.2: Cấu hình form upload
   03:53
  • Bài 13.3: Lấy thông tin file upload và gửi lên server
   09:04
  • Bài 13.4: Lưu file vào database
   08:24
  • Bài 13.5: Hiển thị danh sách bài viết
   09:50
 • Phần 14: Xử lý chuyển hướng trong Laravel
  5 bài
  • Bài 14.1: Giới thiệu chuyển hướng Laravel
   02:52
  • Bài 14.2: Chuyển hướng dến một url nội bộ
   02:48
  • Bài 14.3: Chuyển hướng đến một route
   02:51
  • Bài 14.4: Chuyển hướng kèm theo flashing session
   04:10
  • Bài 14.5: Chuyển hướng đến một website ngoài hệ thống
   02:19
 • Phần 15: Helper Url Laravel
  5 bài
  • Bài 15.1: Giới thiệu Helper Url
   01:42
  • Bài 15.2: Tạo đường dẫn cơ bản
   03:21
  • Bài 15.3: Tạo url theo tên route
   01:26
  • Bài 15.4: Tạo đường dẫn qua action
   01:50
  • Bài 15.5: Lấy đường dẫn truy cập hiện tại
   01:17
 • Phần 16: Helper String Laravel
  11 bài
  • Bài 16.1: Giới thiệu Helper string
   01:45
  • Bài 16.2: Hàm tính độ dài chuỗi
   02:28
  • Bài 16.3: In thường, in hoa một chuỗi
   01:53
  • Bài 16.4: Tạo chuỗi ngẫu nhiên
   01:26
  • Bài 16.5: Loại bỏ ký tự dư thừa
   02:25
  • Bài 16.6: Tạo slug làm link thân thiện
   02:25
  • Bài 16.7: Lấy chuỗi con trong một chuỗi
   03:13
  • Bài 16.8: Nối chuỗi vào cuối chuỗi cho trước
   01:13
  • Bài 16.9: Tìm kiếm, thay thế trong chuỗi
   02:01
  • Bài 16.10: Cắt một chuỗi với số ký tự cho trước
   01:51
  • Bài 16.11: Kiểm tra chứa chuỗi con
   02:21
 • Phần 17: Session Cookie Laravel
  8 bài
  • Bài 17.1: Giới thiệu Session Laravel
   02:30
  • Bài 17.2: Cấu hình session
   02:24
  • Bài 17.3: Thêm và hiển thị dữ liệu trong session
   04:56
  • Bài 17.4: Kiểm tra sự tồn tại của sesssion
   02:12
  • Bài 17.5: Flash Session
   02:12
  • Bài 17.6: Xóa session
   05:39
  • Bài 17.7: Helper Session
   02:10
  • Bài 17.8: Cách sử dụng cookie lưu thông tin lên trình duyệt
   08:29
 • Phần 18: Phân trang trong laravel
  6 bài
  • Bài 18.1: Giới thiệu phân trang laravel
   02:28
  • Bài 18.2: Tạo và hiển thị thanh phân trang
   03:58
  • Bài 18.3: Tạo và hiển thị thanh phân trang next, prev
   02:08
  • Bài 18.4: Phân trang có điều kiện
   03:01
  • Bài 18.5: Phân trang có tham số
   03:00
  • Bài 18.6: Tùy chỉnh đường dẫn cơ bản thanh phân trang
   01:56
 • Phần 19: Gửi mail trong Laravel
  7 bài
  • Bài 19.1: Giới thiệu gửi mail laravel
   02:47
  • Bài 19.2: Cấu hình gửi mail env
   05:01
  • Bài 19.3: Khởi tạo mail và xây dụng nội dung mail
   04:12
  • Bài 19.4: Gửi email đầu tiên đến người dùng
   04:41
  • Bài 19.5: Tùy chỉnh thông tin gửi mail(tiêu đề, người gửi, dữ liệu)
   05:37
  • Bài 19.6: Gửi dữ liệu từ controller qua nội dụng email
   04:07
  • Bài 19.7: Xây dựng nội dung email bằng html chuyên nghiệp như Tiki
   10:29
 • Phần 20: Tích hợp trình soạn thảo bài viết và quản lý file vào form
  7 bài
  • Bài 20.1: Giới thiệu trình biên tập bài viết chuyên nghiệp
   02:33
  • Bài 20.2: Download và cài đặt trình soạn thảo code
   06:58
  • Bài 20.3: Cấu hình menubar, toolbar
   07:45
  • Bài 20.4: Định dạng html cho bài viết
   05:07
  • Bài 20.5: Tích hợp trình quản lý file chuyên nghiệp
   14:23
  • Bài 20.6: Hướng dẫn quản lý file, thư mục trên filemanager
   04:53
  • Bài 20.7: Lưu và hiển thị bài viết có hình ảnh
   05:54
 • Phần 21: Cách làm việc giỏ hàng trong laravel
  16 bài
  • Bài 21.1: Tổng quan về chức năng tạo giỏ hàng trong laravel
   03:32
  • Bài 21.2: Tạo database sản phẩm demo
   05:31
  • Bài 21.3: Tạo cấu trúc MVC trang danh sách sản phẩm
   03:40
  • Bài 21.4: Nhúng giao diện bán hàng vào laravel
   04:13
  • Bài 21.5: Ứng dụng master layout vào giao diện
   04:11
  • Bài 21.6: Ghép theme trang giỏ hàng
   10:50
  • Bài 21.7: Đổ dữ liệu sản phẩm lên giao diện
   10:20
  • Bài 21.8: Tạo url đặt hàng sản phẩm
   04:57
  • Bài 21.9: Cài đặt thư viện LaravelShoppingCart
   06:04
  • Bài 21.10: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
   08:42
  • Bài 21.11: Hiển thị danh sách đã mua
   07:24
  • Bài 21.12: Thêm hình ảnh sản phẩm vào giỏ hàng
   03:00
  • Bài 21.13: Xóa sản phẩm trong giỏ hàng
   07:03
  • Bài 21.14: Hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
   02:27
  • Bài 21.15: Xóa toàn bộ giỏ hàng
   04:28
  • Bài 21.16: Cập nhật giỏ hàng
   12:14
 • Phần 22: Xây dựng hệ thống quản lý user
  9 bài
  • Bài 22.1: Giới thiệu
   01:25
  • Bài 22.2: Cài đặt dự án laravel UserManager
   02:31
  • Bài 22.3: Kết nối database và chạy migrate
   03:42
  • Bài 22.4: Chạy mã lệch tạo hệ thống đăng nhập đăng ký tự động
   07:39
  • Bài 22.5: Xác thực tài khoản qua email
   07:25
  • Bài 22.6: Chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt
   05:37
  • Bài 22.7: Lấy lại mật khẩu user
   04:05
  • Bài 22.8: Cấu hình tên của hệ thống gửi mail
   06:04
  • Bài 22.9: Một số phương thức quan trọng cần biết
   06:57
 • Phần 23: Kiểm soát truy cập người dùng với Middleware
  12 bài
  • Bài 23.1: Giới thiệu middleware
   03:20
  • Bài 23.2: Tạo dự án middleware
   02:21
  • Bài 22.3: Cấu hình, migrate database
   02:33
  • Bài 23.4: Tạo và chạy middleware đầu tiên
   09:24
  • Bài 23.5: Gọi middleware trên controller
   08:05
  • Bài 23.6: Ý tưởng phân quyền cơ bản sử dụng middleware
   03:22
  • Bài 23.7: Tạo database bảng quyền và kích hoạt auth
   07:16
  • Bài 23.8: Tạo dữ liệu demo cho hệ thống
   03:52
  • Bài 23.9: Lấy quyền và thông tin của người login qua eloquent orm
   06:16
  • Bài 23.10: Tạo middleware kiểm tra quyền truy cập và điều hướng
   05:21
  • Bài 23.11: Middleware có tham số
   01:44
  • Bài 23.12: Xử lý middleware theo nhóm
   23:12
 • Phần 24: Đồ án Xây dựng dự án thực tế
  22 bài
  • Bài 24.1: Giới thiệu giao diện hệ thống quản lý website bán hàng
   10:20
  • Bài 24.2: Bản kế hoạch hành động xây dựng hệ thống quản lý
   08:25
  • Bài 24.3: Các bước cần làm để xây dựng bất kỳ module nào trong hệ thống
   06:38
  • Bài 24.4: Tạo dự án mới unimart
   02:31
  • Bài 24.5: Tạo database và cấu hình dự án unimart
   02:40
  • Bài 24.6: Cài đặt module user với Auth
   06:31
  • Bài 24.7: Chuyển hướng người dùng đến dashboard
   05:58
  • Bài 24.8: Ghép giao diện dashboard và xử lý logout
   16:02
  • Bài 24.9: Thiết lập đường dẫn cho các tác vụ sidebar menu
   08:52
  • Bài 24.10: Hiển thị danh sách quản trị hệ thống
   11:32
  • Bài 24.11: Viết chức năng tìm kiếm người dùng
   10:44
  • Bài 24.12: Tối ưu chức năng tìm kiếm người dùng
   04:07
  • Bài 24.13: Ghép giao diện thêm user hệ thống
   12:42
  • Bài 24.14: Validation và thêm mới user vào hệ thống
   05:25
  • Bài 24.15: Xử lý lỗi truy cập khi chưa login
   03:01
  • Bài 24.16: Thiết lập trang xóa user trong hệ thống
   09:13
  • Bài 24.17: Thống kê user theo trạng thái
   04:49
  • Bài 24.18: Thực hiện tác vụ trên nhiều bản ghi
   08:57
  • Bài 24.19: Xóa vĩnh viễn user ra khỏi hệ thống
   04:26
  • Bài 24.20: Cập nhật thông tin người dùng
   04:26
  • Bài 24.21: Tổng kết module user
   03:49
  • Bài 24.22: Active menu người dùng truy cập
   07:39

Chia sẻ khóa học Laravel Pro - lập trình web php chuyên nghiệp với Laravel Framework
Chia sẻ khóa học Laravel Pro - lập trình web php chuyên nghiệp với Laravel Framework

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫