Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia sẻ trọn bộ khóa học ielts của ielts Simon

Chia sẻ trọn bộ khóa học ielts của ielts Simon

Mã sản phẩm: 6796413869402926732

  Giới thiệu bộ sách Ielts simon nghe tên đúng là tên thầy cô giáo nước ngoài rồi và khi ad học thì đúng là như vậy. Simon chính là thầy giá...

Thông tin chi tiết

 Giới thiệu bộ sách
Ielts simon nghe tên đúng là tên thầy cô giáo nước ngoài rồi và khi ad học thì đúng là như vậy. Simon chính là thầy giáo nước ngoài, một sự khác biệt rất lớn cũng là cơ hội rất lớn để các bạn học ielts nâng cao hơn rất nhiều so với thầy cô trong nước.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bộ khóa học gồm 2 phần SiMon Academic và Simon general. Do lỗi đánh máy nên thứ tự danh sách nội dung có thể thay đổi , hơi lộn xộn xíu nhưng vẫn đầy đủ, nếu các bạn học thì vẫn theo thứ tự nha.
Wr2, lesson 5 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Reading, lesson 8 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr1, lesson 4 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr1, lesson 3 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr1, lesson 2 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr1, lesson 1 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Speaking, lesson 9 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Speaking, lesson 8 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Speaking, lesson 7 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 4 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 3 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 2 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr1, summary - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr1, lesson 8 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr1, lesson 7 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr1, lesson 6 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr1, lesson 5 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Reading, lesson 7 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Reading, lesson 6 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Reading, lesson 4 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Reading summary - IELTS-Simon_s video course.mp4
Reading, lesson 2 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Speaking, lesson 6 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Speaking, lesson 5 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Speaking, lesson 4 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Speaking, lesson 2 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Speaking, lesson 3 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Speaking, lesson 1 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Listening, lesson 2 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Reading, lesson 9 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, summary - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 10 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 9 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 7 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 6 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Reading, lesson 1 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Speaking, lesson 10 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Reading, lesson 3 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Lesson 2 IELTS Online Courses-1.mp4
Lesson 3 IELTS Online Courses-2.mp4
Wr2, lesson 10 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 9 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 8 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 7 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 5 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 6 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Lesson 7 IELTS Online Courses.mp4
Lesson 7 IELTS Online Courses-1.mp4
Lesson 6 IELTS Online Courses.mp4
Lesson 5 IELTS Online Courses.mp4
Lesson 6 IELTS Online Courses-1.mp4
Lesson 5 IELTS Online Courses-1.mp4
Lesson 5 IELTS Online Courses-2.mp4
Lesson 4 IELTS Online Courses.mp4
Wr2, lesson 4 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 3 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Wr2, lesson 2 - IELTS-Simon_s video course.mp4
Lesson 10 IELTS Online Courses.mp4
Lesson 9 IELTS Online Courses.mp4
Lesson 9 IELTS Online Courses-1.mp4
Lesson 8 IELTS Online Courses-1.mp4
Lesson 8 IELTS Online Courses.mp4
Lesson 1 IELTS Online Courses.mp4
Lesson 1 IELTS Online Courses-2.mp4
Lesson 1 IELTS Online Courses-1.mp4
Lesson 4 IELTS Online Courses-1.mp4
Lesson 4 IELTS Online Courses-2.mp4
Lesson 3 IELTS Online Courses.mp4
Lesson 3 IELTS Online Courses-1.mp4
Lesson 2 IELTS Online Courses.mp4
Lesson 2 IELTS Online Courses-2.mp4
Wr2, summary - IELTS-Simon_s video course.mp4
Chia sẻ trọn bộ khóa học ielts của ielts Simon
Chia sẻ trọn bộ khóa học ielts của ielts Simon

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫