Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia sẻ Khóa học ReactJS từ cơ bản đến nâng cao của Evondev blog

Chia sẻ Khóa học ReactJS từ cơ bản đến nâng cao của Evondev blog

Mã sản phẩm: 7317117014099562662

Giới thiệu khóa học        ReactJS đang là một thư viện phổ biến hiện nay đang được rất nhiều người dùng, và các nhà tuyển dụng cũng đang cầ...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học       

ReactJS đang là một thư viện phổ biến hiện nay đang được rất nhiều người dùng, và các nhà tuyển dụng cũng đang cần. Việc nắm vững kiến thức về ReactJS sẽ giúp các bạn có cơ hội có được việc làm cao hơn cũng như giúp bạn mau chóng trở thành 1 Frontend Developer thực thụ hơn. Với hàng trăm videos trong khóa học mình tin rằng khóa học sẽ cung cấp đủ kiến thức để giúp bạn đạt được những thành quả đó.
Khóa học sẽ giúp bạn
Nắm vững kiến thức về ReactJS cơ bản như props, state, components
Làm chủ được các hooks trong React
Biết cách quản lý State, tối ưu hiệu suất trong ReactJS Components
Mỗi chương sẽ luôn có bài tập kèm theo giúp bạn vừa học vừa thực hành mau nhớ kiến thức
Học được nhiều kiểu styles khác nhau trong ReactJS như styled-components, tailwindcss, sass, module css
Có nhiều dự án hấp dẫn trong quá trình học được hướng dẫn một cách chi tiết và dễ hiểu từ a đến z
Biết cách tối ưu Component, đặt tên sao cho chuẩn, các lỗi thường gặp và cách fix
Nắm vững các kiến thức nâng cao như HighOrderComponent, Compound Component, ContextAPI, Portal...
Và và rất nhiều nhiều kiến thức hay ho và bổ ích khác trong khóa học đang chờ đợi bạn
Nội dung khóa học

Chương 1: Giới thiệu khóa học

 • Intro (Rất quan trọng)
 • Cài đặt vscode extensions và settings
 • Cài đặt NodeJS và Git scm
 • Cài đặt react dev tools và redux dev tools
 • Cách đạt hiệu quả cao khi học khóa học
 • Giới thiệu outline khóa học

Chương 2: React cơ bản

 • Bài 1: Giới thiệu chương 2
 • Bài 2: ReactJS là gì ?
 • Bài 3: Tìm hiểu Create React App
 • Bài 4: Cài đặt CRA
 • Bài 5: JSX là gì ?
 • Bài 6: Tìm hiểu JSX phần 1
 • Bài 7: Tìm hiểu JSX phần 2
 • Bài 8: Tìm hiểu JSX phần cuối
 • Bài 9: Components là gì ?
 • Bài 10: Props là gì ?
 • Bài 11: Thực hành với Props cơ bản
 • Bài 12: Tìm hiểu 2 cách styles cơ bản trong React
 • Bài 13: Rendering list phần 1
 • Bài 14: Rendering list phần 2
 • Bài 15: Rendering list phần 3
 • Bài 16: Refactor code
 • Bài 17: Tìm hiểu props children
 • Bài 18: Recap chương 2

Chương 3: Tìm hiểu react hook useState

 • Bài 19: Giới thiệu chương 3
 • Bài 20: State là gì ?
 • Bài 21: stateless và stateful functional components
 • Bài 22: Tìm hiểu useState cơ bản phần 1
 • Bài 23: Tìm hiểu useState cơ bản phần 2
 • Bài 24: Tìm hiểu useState cơ bản phần 3
 • Bài 25: Tìm hiểu useState cơ bản phần 4
 • Bài 26: Những nguyên tắc khi sử dụng hook cần nắm
 • Bài 27: Stale state là gì ?
 • Bài 28: Thực hành game Tictactoe phần 1
 • Bài 29: Thực hành game Tictactoe phần 2
 • Bài 30: Thực hành game Tictactoe phần 3
 • Bài 31: Thực hành game Tictactoe phần 4
 • Bài 32: Thực hành game Tictactoe phần 5
 • Bài 33: Xử lý state phức tạp như thế nào ?
 • Bài 34: Tìm hiểu useReducer phần 1
 • Bài 35: Tìm hiểu useReducer phần 2
 • Bài 36: Tìm hiểu useReducer phần 3
 • Bài 37: React cập nhật state như thế nào ?
 • Bài 38: Recap chương 3

Chương 4: Styling trong React

 • Bài 39: Giới thiệu chương 4
 • Bài 40: Cài đặt và sử dụng Sass cơ bản
 • Bài 41: Tìm hiểu CSS Module
 • Bài 42: Cài đặt thư viện styled-components
 • Bài 43: Phân tích giao diện Card component
 • Bài 44: Sử dụng styled-components phần 1
 • Bài 45: Sử dụng styled-components phần 2
 • Bài 46: Sử dụng styled-components phần 3
 • Bài 47: Tìm hiểu props trong styled-components
 • Bài 48: Cách tạo Global styles trong styled-components
 • Bài 49: Tìm hiểu một cách sử dụng styled-components khác
 • Bài 50: So sánh 2 cách dùng của styled-components
 • Bài 51: Tìm hiểu Theme trong styled-components
 • Bài 52: Giới thiệu và cài đặt tailwindcss
 • Bài 52.1: Cập nhật CRA và TailwindCSS version 3(quan trọng)
 • Bài 52.2: Hướng dẫn sửa lỗi TailwindCSS không tạo ra class
 • Bài 52.3: Lưu ý quan trọng phải xem
 • Bài 53: Sử dụng tailwindcss phần 1
 • Bài 54: Cài đặt jitmode trong tailwindcss
 • Bài 55: Sử dụng tailwindcss phần 2
 • Bài 56: Xử lý props trong tailwindcss như thế nào
 • Bài 57: Recap chương 4

Chương 5: Tìm hiểu React hook useEffect

 • Bài 58: Giới thiệu chương 5
 • Bài 59: Cách dùng useEffect cơ bản
 • Bài 60: Thực hành với API Picsum photos sử dụng useEffect phần 1
 • Bài 61: Thực hành với API Picsum photos sử dụng useEffect phần 2
 • Bài 62: Thực hành với API Picsum photos sử dụng useEffect phần 3
 • Bài 63: Thực hành với API Picsum photos sử dụng useEffect phần 4
 • Bài 64: Thực hành với API Picsum photos sử dụng useEffect phần 5
 • Bài 65: Refactor code sang async function
 • Bài 66: Tìm hiểu dependency trong useEffect phần 1
 • Bài 67: Tìm hiểu dependency trong useEffect phần 2
 • Bài 68: Tìm hiểu dependency trong useEffect phần 3
 • Bài 69: Tìm hiểu cleanup function trong useEffect
 • Bài 70: Sử dụng event listener trong useEffect như thế nào ?
 • Bài 71: Tối ưu bài tập API Picsum Photos
 • Bài 72: Bài tập HackerNews API phần 1
 • Bài 73: Bài tập HackerNews API phần 2
 • Bài 74: Bài tập HackerNews API phần 3
 • Bài 75: Bài tập HackerNews API phần 4
 • Bài 76: Tối ưu giao diện HackerNews API
 • Bài 77: Bài tập HackerNews API - Fetching dữ liệu với button
 • Bài 78: Bài tập HackerNews API - Sử dụng useReducer phần 1
 • Bài 79: Bài tập HackerNews API - Sử dụng useReducer phần 2
 • Bài 80: Bài tập HackerNews API - Sử dụng useReducer phần cuối
 • Bài 81: Recap chương 5

Chương 6: ref và custom hooks

 • Bài 82: Giới thiệu chương 6
 • Bài 83: Tìm hiểu về ref cơ bản
 • Bài 84: Sự khác nhau giữa hook useRef và hook useState
 • Bài 85: Bài tập đồng hồ bấm giờ đơn giản
 • Bài 86: Bài tập Input Auto Focus
 • Bài 87: Bài tập Textarea Resize phần 1
 • Bài 88: Bài tập Textarea Resize phần 2
 • Bài 89: Bài tập Dropdown phần 1
 • Bài 90: Bài tập Dropdown phần 2
 • Bài 91: Xử lý callback dependency trong useEffect với ref
 • Bài 92: Custom hook là gì ?
 • Bài 93: Viết custom hook useLinkNewTab phần 1
 • Bài 94: Viết custom hook useLinkNewTab phần 2
 • Bài 95: Viết custom hook useHover phần 1
 • Bài 96: Viết custom hook useHover phần 2
 • Bài 97: Xử lý unmounted component với ref phần 1
 • Bài 98: Xử lý unmounted component với ref phần 2
 • Bài 99: Tối ưu bài tập HackerNewsAPI với custom hook phần 1
 • Bài 100: Tối ưu bài tập HackerNewsAPI với custom hook phần 2
 • Bài 101: Tối ưu bài tập HackerNewsAPI với custom hook phần 3
 • Bài 102: Viết custom hook useClickOutSide
 • Bài 103: Bài tập SidebarMenu phần 1
 • Bài 104: Bài tập SidebarMenu phần 2
 • Bài 105: Recap chương 6

Chương 7: Form toàn tập

 • Bài 106: Giới thiệu chương 7
 • Bài 107: Tìm hiểu Form cơ bản trong React phần 1
 • Bài 108: Tìm hiểu Form cơ bản trong React phần 2
 • Bài 109: Tìm hiểu Form cơ bản trong React phần 3
 • Bài 110: Tìm hiểu Form cơ bản trong React phần 4
 • Bài 111: Tìm hiểu Form cơ bản trong React phần 5
 • Bài 112: Bài tập Movie Search App - Đăng ký API
 • Bài 113: Bài tập Movie Search App - Fetching dữ liệu
 • Bài 114: Bài tập Movie Search App - Styling giao diện
 • Bài 115: Bài tập Movie Search App - Hiển thị dữ liệu
 • Bài 116: Bài tập Movie Search App - Hiển thị dữ liệu tiếp theo
 • Bài 117: Bài tập Movie Search App - Chức năng tìm kiếm
 • Bài 118: Bài tập Movie Search App - Sử dụng kỹ thuật debounce
 • Bài 119: Bài tập Movie Search App - Giải thích hook useDebounce
 • Bài 120: Bài tập Movie Search App - Giới thiệu về loading skeleton
 • Bài 121: Bài tập Movie Search App - Thêm loading skeleton
 • Bài 122: Setup giao diện form cơ bản
 • Bài 123: Cài đặt và sử dụng formik vào form
 • Bài 124: Validation cơ bản với formik
 • Bài 125: Validation cơ bản với formik tiếp theo
 • Bài 126: Validation với thư viện Yup
 • Bài 127: Tối ưu source code
 • Bài 128: Bài tập SignUpForm - Phân tích và code giao diện
 • Bài 129: Bài tập SignUpForm - Chia nhỏ và tái sử dụng components
 • Bài 130: Bài tập SignUpForm - Tìm hiểu và sử dụng hook useField
 • Bài 131: Bài tập SignUpForm - Tối ưu components và validtion
 • Bài 132: Bài tập SignUpForm - Reset form và submitting
 • Bài 133: Cài đặt thư viện React Hook Form
 • Bài 134: Sử dụng React Hook Form cơ bản
 • Bài 135: Validation cơ bản
 • Bài 136: Sử dụng Yup cơ bản
 • Bài 137: Các trạng thái trong React Hook Form p1
 • Bài 138: Các trạng thái trong React Hook Form p2
 • Bài 139: Tìm hiểu phương thức watch
 • Bài 140: Tìm hiểu phương thức Reset
 • Bài 141: Tìm hiểu phương thức setValues và setFocus
 • Bài 142: Tìm hiểu Controller
 • Bài 143: Tìm hiểu useController
 • Bài 144: Tìm hiểu Control
Vẫn tiếp tục update...

Chia sẻ Khóa học ReactJS từ cơ bản đến nâng cao của Evondev blog
Chia sẻ Khóa học ReactJS từ cơ bản đến nâng cao của Evondev blog

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫