Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Luyện Thi TOEIC Cô Mai Phương Nghe- Đọc 450 - 600+

Chia Sẻ Khóa Học Luyện Thi TOEIC Cô Mai Phương Nghe- Đọc 450 - 600+

Mã sản phẩm: 6908884012859969266

Giới thiệu khóa học        Xin chào các bạn, hôm nay  Ngocvutheme   Chia sẻ Share Khóa Học Luyện Thi TOEIC - Nghe- Đọc Mục tiêu 450-600+ Của...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Ngocvutheme Chia sẻ Share Khóa Học Luyện Thi TOEIC - Nghe- Đọc Mục tiêu 450-600+ Của Cô Mai Phương new fomat mới nhất.
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học này
Thành thạo nghe - đọc của kì thi toeic mục tiêu 450- 600+ 
Ai nên tham gia khóa học này
- Bất cứ ai quan tâm tới khóa học
- Bạn sinh viên , học sinh
- Ai nhu cầu thi toeic
Nội dung khóa học

Part 1
01
FREE
(Part 1) Photo of People
-
02
FREE
Bài thi online Part 1 (1)
-
03
FREE
Bài thi online Part 1 (2)
-
04
(Part 1) Photo of people (2) & Photo of objects and views
-
05
Bài thi online Part 1 (3)
-
06
Bài thi online Part 1 (4)
-
07
(Part 1) Practice 1
-
08
Bài thi online Part 1 (5)
-
09
Bài thi online Part 1 (6)
-
10
(Part 1) Practice 2
-
11
Bài thi online Part 1 (7)
-
12
Bài thi online Part 1 (8)
-
13
(Part 1) Practice 3
-
14
Bài thi online Part 1 (9)
-
15
Bài thi online Part 1 (10)
-
Part 2
01
FREE
(Part 2) Wh- question (1)
-
02
FREE
Bài thi online Part 2 (1)
-
03
(Part 2)Wh - question (2)
-
04
Bài thi online Part 2 (2)
-
05
(Part 2) Yes/ No questions
-
06
Bài thi online Part 2 (3)
-
07
Bài thi online Part 2 (4)
-
08
(Part 2) Other types of question
-
09
Bài thi online Part 2 (5)
-
10
(Part 2) Practice (1)
-
11
Bài thi online Part 2 (6)
-
12
(Part 2) Practice (2)
-
13
Bài thi online Part 2 (7)
-
14
Bài thi online Part 2 (8)
-
15
(Part 2) Practice (3)
-
16
Bài thi online Part 2 (9)
-
17
Bài thi online Part 2 (10)
-
Part 3
01
FREE
(Part 3) - Service
-
02
(Part 3) - Short Conservation- At the office
-
03
(Part 3) - Shopping & Entertainment
-
04
(Part 3) Câu hỏi What/ Where
-
05
Thi online- Part 3 (1)
-
06
(Part 3) Câu hỏi Why/ How/ Who
-
07
Thi online- Part 3 (2)
-
08
(Part 3) Các chủ đề quen thuộc Part 3
-
09
Thi online- Part 3 (3)
-
10
Thi online- Part 3 (4)
-
11
(Part 3) Travel/ Entertainment
-
12
Thi online- Part 3 (5)
-
13
Thi online- Part 3 (6)
-
14
(Part 3) Bank/ Post office/ Traffic
-
15
Thi online- Part 3 (7)
-
16
Thi online- Part 3 (8)
-
17
(Part 3) Shopping/ Restaurant
-
18
Thi online- Part 3 (9)
-
19
Thi online- Part 3 (10)
-
20
Thi Online 1- Part 3 - Dạng câu hỏi ngụ ý
-
21
Thi Online 2 - Part 3 - Dạng câu hỏi ngụ ý
-
22
Thi online 1 - Part 3 - Dạng bài bảng biểu biểu đồ
-
23
Thi online 2 - Part 3 - Dạng bài bảng biểu biểu đồ
-
Part 4
01
FREE
Unit 1- Part 4: Office
-
02
Unit 2- Part 4: Shopping & Entertainment
-
03
Unit 3- Part 4: Telephone messages
-
04
(Part 4) Quảng cáo, thông báo(1)
-
05
Thi online- Part 4 (1)
-
06
(Part 4) Quảng cáo, thông báo (2)
-
07
Thi online- Part 4 (2)
-
08
(Part 4) Tin tức, phát thanh, du lịch
-
09
Thi online- Part 4 (3)
-
10
Thi online- Part 4 (4)
-
11
(Part 4) Chủ đề tin nhắn, ghi âm, giới thiệu
-
12
Thi online- Part 4 (5)
-
13
Thi online- Part 4 (6)
-
14
(Part 4) Exercise (1)
-
15
Thi online- Part 4 (7)
-
16
Thi online- Part 4 (8)
-
17
(Part 4) Exercise (2)
-
18
Thi online- Part 4 (9)
-
19
Thi online- Part 4 (10)
-
20
Thi Online 1 - Dạng câu hỏi bảng biểu, biểu mẫu
-
21
Thi Online 2 - Dạng câu hỏi bảng biểu, biểu mẫu
-
22
Thi Online 3 - Dạng câu hỏi bảng biểu, biểu mẫu
-
23
Thi online 1 - Dạng câu hỏi ngụ ý
-
24
Thi online 2 - Dạng câu hỏi ngụ ý
-
Part 5-6
01
FREE
1. (Part 5-6) Sentence Structure- Các thành phần cơ bản của câu
-
02
FREE
Bài Thi online 1: Các Thành phần cơ bản của câu
-
03
Bài Thi Online 2: Các Thành phần cơ bản của câu
-
04
2. (Part 5-6) Sentence Structure- Chữa bài tập các thành phần cơ bản của câu
-
05
3. (Part 5-6) Pronoun- Đại từ (1)
-
06
Thi online 1: Đại từ
-
07
Thi online 2: Đại từ
-
08
4. (Part 5-6) Pronoun-Đại từ (2)
-
09
Thi online- Part 5 (1)
-
10
Thi online- Part 6 (1)
-
11
5. (Part 5-6): Cấu tạo từ
-
12
6. (Part 5-6) Chữa bài tập cấu tạo từ
-
13
7. (Part 5-6) Functions of noun and verb- Chức năng của danh, động từ
-
14
Bài thi online 1: Chức năng Danh- Động từ
-
15
Bài thi online 2: Chức năng Danh- Động từ
-
16
Bài thi online 3: Chức năng của Danh- Động từ
-
17
Thi online- Part 5 (2)
-
18
Thi online- Part 6 (2)
-
19
8. (Part 5-6) Functions of adjectives and adverbs- Chức năng của Tính- Trạng từ
-
20
Bài Thi online 1: Chức năng của Tính- Trạng từ
-
21
Bài Thi online 2: Chức năng của Tính- Trạng từ
-
22
Bài Thi online 3: Chức năng của Tính- Trạng từ
-
23
Thi online Từ Loại- Trạng Từ
-
24
Thi online- Part 5 (3)
-
25
Thi online- Part 6 (3)
-
26
9. (Part 5-6) Agreement- Sự hòa hợp giữa Chủ Ngữ và Động Tù
-
27
Bài Thi online 1 : Sự Hòa Hợp Danh và Động từ
-
28
Bài Thi online 2 : Sự Hòa Hợp Danh và Động từ
-
29
Bài Thi online 3: Sự Hòa Hợp Danh và Động từ
-
30
Thi online- Part 5 (4)
-
31
Thi online- Part 6 (4)
-
32
10. (Part 5-6) Conjunction and conjuctive adverbs- Liên Từ và Trạng Từ Liên Từ
-
33
Bài thi online 1: Liên từ và trạng từ liên từ
-
34
Bài thi online 2: Liên từ và trạng từ liên từ
-
35
Bài thi online 3: Liên từ và trạng từ liên từ
-
36
Thi online- Part 5 (5)
-
37
Thi online- Part 6 (5)
-
38
11. (Part 5-6) Relative clauses- Mệnh Đề Quan Hệ
-
39
Bài thi online 1: Mệnh Đề Quan Hệ
-
40
Bài thi online 2: Mệnh Đề Quan Hệ
-
41
Bài thi online 3: Mệnh đề quan hệ
-
42
Thi online- Part 5 (6)
-
43
Thi online- Part 6 (6)
-
44
12. (Part 5-6)To- infinitives and gerunds- Danh động từ và động từ nguyên mẫu
-
45
Bài thi online 1: Danh, động từ và động từ nguyên mẫu.
-
46
Bài thi online 2: Danh động từ và động từ nguyên mẫu
-
47
Bài thi online 3: Danh động từ và động từ nguyên mẫu
-
48
Thi online- Part 5 (7)
-
49
Thi online- Part 6 (7)
-
50
13. (Part 5-6) Active voice- passive voice- participles- Phân Từ
-
51
Bài thi online 1: Phân từ
-
52
Bài thi online 2: Phân từ
-
53
Bài thi online 3: Phân từ
-
54
Thi online- Part 5 (8)
-
55
Thi online- Part 6 (8)
-
56
14. (Part 5-6) Prepositions- Giới từ
-
57
Bài Thi online 1: Giới từ
-
58
Bài Thi online 2: Giới từ
-
59
Bài Thi online 3: Giới từ
-
60
Thi online- Part 5 (9)
-
61
Thi online- Part 6 (9)
-
62
15. (Part 5-6) Conditionals and comparison
-
63
Bài thi online 1: Conditionals and comparison
-
64
Bài thi online 2: Conditionals and comparison
-
65
Bài thi online 3: Conditionals and comparison
-
66
Thi online- Part 5 (10)
-
67
Thi online- Part 6 (10)
-
Part 7
01
FREE
(Part 7) An Introduction to Part 7
-
02
(Part 7) E- mail/Letter/Fax
-
03
Thi online: (Part 7) E- mail/Letter/Fax (1)
-
04
Thi online: (Part 7) E- mail/Letter/Fax (2)
-
05
(Part 7) Memo /Notice /Announcement
-
06
Thi Online: (Part 7) Memo /Notice /Announcement (1)
-
07
Thi Online: (Part 7) Memo /Notice /Announcement (2)
-
08
(Part 7) Article
-
09
Thi Online: Part 7: Articles (1)
-
10
Thi Online: Part 7: Articles (2)
-
11
(Part 7) Advertisements and information
-
12
Thi online: Part 7: Advertisements and information (1)
-
13
Thi online: Part 7: Advertisements and information (2)
-
14
FREE
Thi online- Part 7 (1)
-
15
Thi online- Part 7 (2)
-
16
Thi online- Part 7 (3)
-
17
Thi online- Part 7 (4)
-
18
Thi online- Part 7 (5)
-
19
Thi online- Part 7 (6)
-
20
Thi online- Part 7 (7)
-
21
Thi online- Part 7 (8)
-
22
Thi online- Part 7 (9)
-
23
Thi online- Part 7 (10)

Share Khóa Học Luyện Thi TOEIC - Nghe- Đọc Mục tiêu 450-600+ Của Cô Mai Phương
Share Khóa Học Luyện Thi TOEIC - Nghe- Đọc Mục tiêu 450-600+ Của Cô Mai Phương

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫