Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia sẻ Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính - Đọc hiểu BCTC của mọi Doanh nghiệp sau 6 giờ

Chia sẻ Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính - Đọc hiểu BCTC của mọi Doanh nghiệp sau 6 giờ

Mã sản phẩm: 2308525080327364488

Giới thiệu khóa học        Nếu bạn đang hoặc sẽ ở trong ngành tài chính hoặc kế toán, bạn cần phải biết các báo cáo tài chính! Kiến thức về ...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học       

Nếu bạn đang hoặc sẽ ở trong ngành tài chính hoặc kế toán, bạn cần phải biết các báo cáo tài chính! Kiến thức về báo cáo tài chính sẽ giúp bạn:

Ai nên tham gia khóa học
Bất kì ai muốn tham gia khóa học
Kế toán viên và nhà phân tích tài chính tương lai
Sinh viên kế toán tài chính
Chủ ngân hàng đầu tư đầy khát vọng
Chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng
Chuyên gia tài chính
Lợi ích khi tham gia khóa học
Hiểu từng báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
Tính toán các chỉ số thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tăng trưởng
Phân tích hiệu suất của một công ty dựa trên tài chính của họ qua các phép phân tích
Phân tích chuyên sâu bằng Phân tích ngang, Phân tích dọc, Phân tích Dupont

Nội dung khóa học
1
Tổng quan về khóa học
2
Hạch toán kế toán
3
Kế toán vốn bằng tiền
4
Kế toán Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Thành phẩm
5
Kế toán Tài sản cố định (TSCĐ)
6
Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương
7
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
8
Kế toán tiêu thụ sản phẩm (b1
Mở đầu

1. Giới thiệu khóa học - Nội dung, Cấu trúc, Mục tiêu đầu ra và Dự án Thực hành
03:17

2. Download: Slide bài giảng trong Khóa học
2
Giới thiệu về Báo cáo tài chính

3. Giới thiệu về báo cáo tài chính. Mục tiêu phân tích BCTC - Nguyên tắc lập BCTC
09:01

4. Bảng cân đối kế toán: Hiểu về Tài sản
06:53

5. Bảng cân đối kế toán: Hiểu về Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu
05:03

6. Báo cáo kết quả kinh doanh
04:47

7. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
06:09
3
Các công cụ để Phân tích BCTC

8. Công cụ Phân tích ngang
06:13

9. Công cụ Phân tích dọc - Công cụ Phân tích chi tiết
09:08
4
Kỹ thuật Phân tích BCTC bằng Chỉ số

10. Phân tích Khả năng thanh toán
04:29

11. Phân tích Tốc độ thanh toán
07:15

12. Phân tích Vòng quay Hàng tồn kho - Chu kỳ vận động của Vốn trong Doanh nghiệp
09:44

13. Phân tích khả năng thanh toán lãi vay và Mức độ rủi ro tài chính
05:21

14. Phân tích Cấu trúc tài chính. Đánh giá cơ cấu Nguồn vốn - Tài sản
15:15

15. Phân tích Cấu trúc tài chính - Cân bằng tài chính trong Doanh nghiệp
03:28

16. Phân tích Cấu trúc tài chính - Cân bằng tài chính trong Doanh nghiệp - Phần 2
04:02

17. Phân tích khả năng sinh lời
07:44
5
Kỹ thuật Phân tích Chuyên sâu

18. Phân tích Dupont - Ảnh hưởng của Đòn bẩy tài chính
12:16
6
Dự án cuối khóa. Case Study phân tích BCTC Công ty tại Việt Nam

19. Yêu cầu dự án cuối khóa

20. File Excel hỗ trợ tính toán khi Phân tích BCTC (ví dụ bằng dự án cuối khóa)

21. Case study 1: Phân tích BCTC Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (BCE)
06:09

22. Case study 2: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM)
05:04án hàng) và cung cấp dịch vụ
9
Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
10
Tìm hiểu về báo cáo tài chính
11
Bài tập thực hành

Chia sẻ Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính - Đọc hiểu BCTC của mọi Doanh nghiệp sau 6 giờ
Share Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính - Đọc hiểu BCTC của mọi Doanh nghiệp sau 6 giờ

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫