Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Share Khóa Học 24 Ngày Thành Thạo Nghe Nói Tiếng Anh từ Mất Gốc Của AlexD

Share Khóa Học 24 Ngày Thành Thạo Nghe Nói Tiếng Anh từ Mất Gốc Của AlexD

Mã sản phẩm: 6587860995466408969

Giới thiệu khóa học        Ai nên tham gia khóa học Bất kì ai muốn tham gia khóa học Người mất gốc hoặc bắt đầu học tiếng Anh từ con số 0. ✓...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học       

Ai nên tham gia khóa học

Bất kì ai muốn tham gia khóa học
Người mất gốc hoặc bắt đầu học tiếng Anh từ con số 0.
✓ Người muốn cải thiện khả năng phát âm của mình.
✓ Người chưa có nền tảng từ vựng căn bản.
✓ Không biết sắp xếp câu trong hội thoại.
✓ Người muốn cải thiện khả năng nghe hiểu, phản xạ tiếng Anh trong giao tiếp.
✓ Muốn thấy mình tiến bộ rõ rệt qua từng bài học.
Lợi ích khi tham gia khóa học
✓ Luyện phát âm chuẩn toàn bộ 44 âm trong Bảng phiên âm quốc tế (Bảng IPA)
✓ Luyện nghe hiểu 24 chủ đề thông dụng trong giao tiếp với bộ từ vựng và bài nghe giọng chuẩn Anh – Mỹ của Oxford
✓ Sở hữu kỹ năng bắt từ khóa khi nghe hội thoại thực tế bản xứ
✓ Biết cách biến kỹ năng nghe thành phản xạ tự nhiên, không mất thời gian dịch lại tiếng Việt
✓ Được hệ thống hóa lại toàn bộ từ vựng, ngữ pháp giao tiếp và cách ứng dụng chúng trong giao tiếp
✓ Nắm vững được mọi quy tắc nối âm, biến âm, ngữ điệu lên xuống một cách tự nhiên nhất như người bản ngữ
✓ Sở hữu một số mẹo nhỏ giúp bắt chuyện, gợi mở câu chuyện với người nước ngoài một cách tự nhiên và đầy hứng thú

Nội dung khóa học
thích và cách phát âm bài 1 – Getting ready0:03:25
 Bài 32: Hướng dẫn làm bài 2 – Let’s listen0:01:54
 Bài 33: Hướng dẫn làm bài 3.1- Let’s listen0:01:54
 Bài 34: Hướng dẫn làm bài 3.2 – Let’s listen0:02:11
 Bài 35: Hướng dẫn làm bài 4.1 – Let’s listen0:02:39
 Bài 36: Hướng dẫn làm bài 4.2 – Let’s listen0:01:03
 Phần 4: Chủ đề: Miêu tả người (ngoại hình)
 Bài 37: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:38
 Bài 38: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 – Getting ready0:06:37
 Bài 39: Hướng dẫn làm bài 2 – Let’s listen0:01:53
 Bài 40: Hướng dẫn làm bài 3.1- Let’s listen0:02:23
 Bài 41: Hướng dẫn làm bài 3.2 – Let’s listen0:01:25
 Bài 42: Hướng dẫn làm bài 4.1 – Let’s listen0:01:36
 Bài 43: Hướng dẫn làm bài 4.2 – Let’s listen0:01:18
 Bài 44: Giải thích bài nghe 4.2 – Let’s listen0:05:22
 Phần 5: Chủ đề: Quần áo
 Bài 45: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:03:09
 Bài 46: Giải thích ý nghã từ vựng bài 1 – Getting ready0:06:37
 Bài 47: Hướng dẫn làm bài 2 – Let’s listen0:04:03
 Bài 48: Giải thích ý nghã từ vựng bài 2 – Let’s listen0:06:00
 Bài 49: Hướng dẫn làm bài 3.1- Let’s listen0:01:41
 Bài 50: Hướng dẫn làm bài 3.2 – Let’s listen0:04:08
 Bài 51: Hướng dẫn làm bài 4.1 – Let’s listen0:03:04
 Bài 52: Hướng dẫn làm bài 4.2 – Let’s listen0:06:11
 Phần 6: Chủ đề: Thời gian
 Bài 53: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:33
 Bài 54: Giải thích ý nghã từ vựng bài 1 – Getting ready0:05:39
 Bài 55: Hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen0:01:01
 Bài 56: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:04:21
 Bài 57: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:30
 Bài 58: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn làm bài nghe 3.2 – Let’s listen0:05:27
 Bài 59: Giải thích bài nghe 3.2 và Let’s Listen0:04:10
 Bài 60: Giải thích bài nghe 4.1 và Let’s Listen0:01:09
 Bài 61: Giải thích bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài0:03:31
 Bài 62: Giải thích bài nghe 4.2. Let’s listen0:02:35
 Phần 7: Chủ đề: Ngày tháng
 Bài 63: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:15
 Bài 64: Giải thích ý nghĩa bài 1 – Getting Ready0:05:56
 Bài 65: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:03:49
 Bài 66: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:42
 Bài 67: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:05:37
 Bài 68: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:03:10
 Bài 69: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:55
 Bài 70: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn0:03:24
 Bài 71: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:02:19
 Phần 8: Chủ đề: Nghề nghiệp
 Bài 72: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:00:51
 Bài 73: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 – Getting0:03:40
 Bài 74: Hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen0:00:34
 Bài 75: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:03:17
 Bài 76: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:00:53
 Bài 77: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài0:05:04
 Bài 78: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:03:38
 Bài 79: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:44
 Bài 80: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn0:03:24
 Bài 81: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2 – Let’s listen0:04:16
 Phần 9: Chủ đề: Thể dục thể thao
 Bài 82: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:02
 Bài 83: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 10:02:54
 Bài 84: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:03:55
 Bài 85: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:00:53
 Bài 86: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài0:03:13
 Bài 87: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:05:39
 Bài 88: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:01:01
 Bài 89: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn0:04:10
 Bài 90: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:03:21
 Phần 10: Chủ đề: Vị trí, địa điểm
 Bài 91: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:16
 Bài 92: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1.1 và hướng dẫn0:02:01
 Bài 93: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1.20:02:57
 Bài 94: Hướng dẫn làm bài nghe 20:01:07
 Bài 95: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:02:03
 Bài 96: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:06
 Bài 97: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài0:04:53
 Bài 98: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:07:05
 Bài 99: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:01:26
 Bài 100: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen0:05:04
 Bài 101: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:03:13
 Phần 11: Chủ đề: Gia đình
 Bài 102: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:17
 Bài 103: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen0:03:32
 Bài 104: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:03:58
 Bài 105: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:00:52
 Bài 106: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:03:57
 Bài 107: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:01:45
 Bài 108: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:59
 Bài 109: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen0:04:31
 Bài 110: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:04:10
 Phần 12: Chủ đề: Giải trí
 Bài 111: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:20
 Bài 112: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe0:03:47
 Bài 113: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:03:32
 Bài 114: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:24
 Bài 115: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:03:09
 Bài 116: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:38
 Bài 117: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:55
 Bài 118: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe0:02:25
 Bài 119: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:02:40
 Phần 13: Chủ đề: Giá cả
 Bài 120: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:00:59
 Bài 121: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2.1 – Let’s listen0:04:35
 Bài 122: Giải thích bài nghe 2.1 và hướng dẫn bài nghe 2.2 – Let’s listen0:03:30
 Bài 123: Giải thích bài nghe 2.2 – Let’s listen0:01:43
 Bài 124: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:40
 Bài 125: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:04:33
 Bài 126: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:58
 Bài 127: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:02:10
 Bài 128: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen0:05:40
 Bài 129: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’ listen0:05:40
 Phần 14: Chủ đề: Nhà hàng
 Bài 130: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:36
 Bài 131: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen0:05:31
 Bài 132: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:05:31
 Bài 133: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:02:04
 Bài 134: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:04:25
 Bài 135: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:59
 Bài 136: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:57
 Bài 137: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen0:06:06
 Bài 138: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:02:33
 Phần 15: Chủ đề: Hội thoại
 Bài 139: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:19
 Bài 140: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen0:04:56
 Bài 141: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:02:17
 Bài 142: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:02
 Bài 143: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:06:36
 Bài 144: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:04:01
 Bài 145: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:04:41
 Bài 146: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe0:04:41
 Bài 147: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:03:43
 Phần 16: Chủ đề: Kỳ nghỉ
 Bài 148: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:36
 Bài 149: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen0:03:11
 Bài 150: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:03:11
 Bài 151: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:00:45
 Bài 152: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:03:07
 Bài 153: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:51
 Bài 154: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:01:20
 Bài 155: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen0:03:52
 Bài 156: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:02:56
 Phần 17: Chủ đề: Cuộc sống ở chung cư
 Bài 157: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:16
 Bài 158: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe0:03:56
 Bài 159: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:02:06
 Bài 160: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:35
 Bài 161: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:03:24
 Bài 162: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:32
 Bài 163: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:48
 Bài 164: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen0:03:55
 Bài 165: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:05:34
 Phần 18: Chủ đề: Phim ảnh
 Bài 166: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:02:28
 Bài 167: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen0:04:33
 Bài 168: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:01:53
 Bài 169: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:00:57
 Bài 170: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:51
 Bài 171: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:01:29
 Bài 172: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:01:14
 Bài 173: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe0:04:10
 Bài 174: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:03:05
 Phần 19: Chủ đề: Thời tiết
 Bài 175: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:55
 Bài 176: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2.1 – Let’s listen0:03:46
 Bài 177: Giải thích bài nghe 2.1 và hướng dẫn bài nghe 2.2 – Let’s listen0:01:52
 Bài 178: Giải thích bài nghe 2.2 – Let’s listen0:01:33
 Bài 179: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:00:53
 Bài 180: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:54
 Bài 181: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:03:05
 Bài 182: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:53
 Bài 183: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.20:03:04
 Bài 184: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:02:56
 Phần 20: Chủ đề : Mua sắm
 Bài 185: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:19
 Bài 186: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen0:03:48
 Bài 187: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:04:47
 Bài 188: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:00:54
 Bài 189: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:52
 Bài 190: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:05:01
 Bài 191: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:01:17
 Bài 192: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 –0:03:19
 Bài 193: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:03:22
 Phần 21: Chủ đề: Gọi điện
 Bài 194: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:00
 Bài 195: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 20:04:24
 Bài 196: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:02:32
 Bài 197: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:09
 Bài 198: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:05:14
 Bài 199: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:01:43
 Bài 200: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:53
 Bài 201: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.20:03:42
 Bài 202: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:03:47
 Phần 22: Chủ đề: Mô tả đồ vật
 Bài 203: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:08
 Bài 204: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 20:05:37
 Bài 205: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:02:44
 Bài 206: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:02
 Bài 207: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:04:40
 Bài 208: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:42
 Bài 209: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:52
 Bài 210: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.20:03:51
 Bài 211: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:03:31
 Phần 23: Chủ đề: Chỉ đường
 Bài 212: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:47
 Bài 213: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 20:04:06
 Bài 214: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:02:05
 Bài 215: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:31
 Bài 216: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:04:54
 Bài 217: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:49
 Bài 218: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:58
 Bài 219: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.20:05:00
 Bài 220: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:02:27
 Phần 24: Chủ đề: Miêu tả người (tính cách)
 Bài 221: Hướng dẫn và giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 – Getting ready0:05:04
 Bài 222: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:03:08
 Bài 223: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:13
 Bài 224: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:03:54
 Bài 225: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:03:34
 Bài 226: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:01:12
 Bài 227: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.20:05:08
 Bài 228: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:02:58
 Phần 25: Chủ đề: Địa danh
 Bài 229: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:37
 Bài 230: Giải thích bài nghe 1 – Getting ready0:04:41
 Bài 231: Hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen0:00:52
 Bài 232: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:05:52
 Bài 233: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:01:15
 Bài 234: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:03:23
 Bài 235: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:04:34
 Bài 236: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:00:45
 Bài 237: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.20:03:03
 Bài 238: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:05:43
 Phần 26: Chủ đề : Sức khỏe
 Bài 239: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready0:01:39
 Bài 240: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 20:03:35
 Bài 241: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen0:02:28
 Bài 242: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen0:00:59
 Bài 243: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen0:02:33
 Bài 244: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen0:01:34
 Bài 245: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen0:01:03
 Bài 246: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen0:01:57
 Bài 247: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.20:03:33
 Bài 248: Tổng kết khóa học0:01:45

Nhận khóa học qua
Share Khóa Học 24 Ngày Thành Thạo Nghe Nói Tiếng Anh từ Mất Gốc Của AlexDsing
Share Khóa Học 24 Ngày Thành Thạo Nghe Nói Tiếng Anh từ Mất Gốc Của AlexDsing

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫