Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của AFA

Chia Sẻ Khóa học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của AFA

Mã sản phẩm: 342906701904006961

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính cung cấp một nền tảng kiến thức căn bản và toàn diện về khả năng đọc từng thông tin trên báo cáo tài...

Thông tin chi tiết

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính cung cấp một nền tảng kiến thức căn bản và toàn diện về khả năng đọc từng thông tin trên báo cáo tài chính (“BCTC”), đồng thời giải thích tại sao lại trình bày thông tin đó trên BCTC. Chương trình cũng sẽ cung cấp kiến thức và công cụ phân tích các chỉ số tài chính theo chuẩn quốc tế trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam.

Báo cáo tài chính là một công cụ truyền thông của doanh nghiệp. Thông qua BCTC, doanh nghiệp cho người đọc thấy:
Tình trạng tài chính, sức khoẻ tài chính trên Bảng cân đối kế toán
Kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ trên Báo cáo kết quả kinh doanh
Khả năng tạo tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Và các thông tin chi tiết cả định lượng và định tính trên Thuyết minh BCTC

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học
Nhà đầu tư chứng khoán
Các cố vấn tài chính, môi giới chứng khoán
Các chuyên viên ngân hàng
Người quản lý tài chính doanh nghiệp
Bất kỳ ai quan tâm đến đọc hiểu và phân tích BCTC.
Bạn sẽ nhận được
Xây dựng và đào tạo bởi những chuyên gia giỏi nhất
Bài tập tình huống để thực hành là các BCTC thực tế trên thị trường chứng khoán
Tạo nền tảng kiến thức toàn diện và ứng dụng
Được tham gia Hội thảo trực tuyến webinar độc quyền cập nhật về BCTC trên thị trường chứng khoán

Nội dung khóa học
Phần 1: Đọc hiểu báo cáo tài chính
Cấu trúc báo cáo tài chính
·       Bảng cân đối kế toán và tính thanh khoản
·       Báo cáo kết quả kinh doanh
·       Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Các loại dòng tiền
·       Thuyết minh báo cáo tài chính
Luân chuyển các giao dịch trên báo cáo tài chính
Kết nối giữa các báo cáo tài chính
Các chính sách kế toán quan trọng
Thuyết minh trực tiếp
·       Báo cáo bộ phận
·       Các khoản phải thu
·       Chi tiết hàng tồn kho
·       Thuyết minh tài sản cố định
·       Tài sản vô hình và lợi thế thương mại
·       Thuyết minh các khoản vay ngắn hạn, dài hạn
·       Thuyết minh doanh thu, giá vốn, chi phí
·       Thuyết minh thay đổi vốn chủ sở hữu
·       Thuyết minh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
·       Thuyết minh Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Thuyết minh gián tiếp
Phần 2: Phân tích bộ chỉ số tài chính
Báo cáo kết quả kinh doanh loại bỏ yếu tố quy mô
·       Biên lợi nhuận
·       EBITDA, EBIT và mối quan hệ với Bảng cân đối kế toán
·       Cấu trúc lợi nhuận hợp nhất
Bộ chỉ số sinh lợi: Doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận như thế nào?
Bộ chỉ số hoạt động: Vòng quay tài sản và chu kỳ tạo tiền
·       Vòng quay các khoản phải thu, hàng tồn kho, các khoản phải trả
·       Chu kỳ tạo tiền của doanh nghiệp
Bộ chỉ số thanh khoản: Khả năng thanh toán của doanh nghiệp?
Cấu trúc vốn của doanh nghiệp: Đòn bẩy tài chính

Share Khóa Học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
Chia Sẻ Khóa học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của AFA

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫