Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Digital Painting từ vẽ phác thảo tới hoàn thiện Trên Pts và AI Của Limzim Art Digital Painting

Chia Sẻ Khóa Học Digital Painting từ vẽ phác thảo tới hoàn thiện Trên Pts và AI Của Limzim Art Digital Painting

Mã sản phẩm: 3500863430100660923

  Giới thiệu khóa học        Chia Sẻ Khóa Học Phát triển nhân vật digital painting từ vẽ phác thảo tới hoàn thiện Trên Pts và AI Của Limzim ...

Thông tin chi tiết

 Giới thiệu khóa học       

Chia Sẻ Khóa Học Phát triển nhân vật digital painting từ vẽ phác thảo tới hoàn thiện Trên Pts và AI Của Limzim Art Digital Painting
dành cho cả người sử dụng Wacom và không sử dụng
Khóa học sẽ giúp bạn
Cách chọn style, tư thế chuẩn, tỉ lệ  
Những công cụ hỗ trợ chọn màu 
Tô màu trên PTS (Tips & tricks) 
Tô màu, quản lý layers, phím tắt..
Lệnh chase, xử lý nét vẽ, tạo brush
Nguyên tắc xa gần, chọn màu...
Highlight, nguồn sang phụ, màu....

Ai nên tham gia khóa học
Người mới học
Người sử dụng wacom
Người không dùng wacom
Bổ sung phối cảnh background
Tất cả ai có nhu cầu học
Danh Sách khóa học
1. Khóa Học Phát triển nhân vật digital painting từ vẽ phác thảo tới hoàn thiện Trên Pts và AI 
18- TẠO BACKGROUND ĐƠN GIẢN TRÊN AI
17- TẠO BACKGROUND ĐƠN GIẢN TRÊN PTS
16_ THÊM ĐIỂM NHẤN CHO NH N VẬT TRÊN PTS... 
15_ BLEND MÀU VÙNG SÁNG PTS
14- BLEND MÀU VÙNG  TRÊN PTS
12_ BLEND MÀU VÙNG  TRÊN AL
11 BLEND MÀU VÙNG SÁNG TRÊN AI
10_ TÌM HIỂU VỀ LÝ THUYẾT NGUỒN SÁNG
09 TÔ MÀU BASE COLOR TRÊN AL.
08_ KỸ THUẬT CHASE HÌNH TRÊN AL %
07-TÔ MÀU BASE COLOR CHO NH N VẬT TRÊN P..
06_ KỸ THUẬT VẼ LINE ART BĂNG CHUỘT 
05- VẼ ĐƯỜNG LINE ART HIỆU QUẢ TRONG PTS =
04- VẼ ĐƯỜNG LINE ART HOÀN THIỆN TRÊN GIẤY
3B VẼ SKETCH NH N VẬT
03A_ KỸ THUẬT BẮT DÁNG NH N VẬT VỚI WAC0...
02- CHỌN TRANH THAM KHẢO (REP) VÀ BẮT DÁNG.
01- CÁCH CHỌN TƯ THẾ NH N VẬT ĐẸP TRƯỚC KHI VẼ

2. Khóa Học Vẽ Nhân vật nâng cao Kèm background digital painting
Lesson 10 Thêm điểm nhấn và hoàn thiện tác phẩm.
Lesson 9- Thêm điểm nhấn cho tác phẩm (P1).
Lesson 8_ Blend màu cho Background.mp4
Lesson 7- Tô màu base color cho Background.mp4
Lesson 6_ Blend màu cho nhân vật.
Lesson 5_ Tô màu base color cho nhân vật.mp4
Lesson 4- Tô màu sample và luật xa gần về màu sắc.
Lesson 3_ Kỹ thuật bắt dáng và vẽ phác thảo chi tiết.
Lesson 2- Luật xa gần trong digital painting khi vẽ phác thảo.mp4 :
Lesson 1. Giới thiệu Artwork và định hình phong cách.

3. Khóa Học Artstyles Cách thể hiện các phong cách vẽ đương đại Của Limzim Art Digital Painting
GIỚI THIỆU 1 VỀ NHÂN VẬT DỄ HAY KHÓ - CŨNG TÌM HIỂU.
GIỚI THIỆU 2 CÁCH CHỌN PHONG CÁCH PHÙ HỢP VỚI CÁ NH N.
STYLE 01 L01_ Giới Thiệu phong cách THOMAS.
 STYLE 01 202 Bắt dẳng nhân vật THOMAS.
NI STYLE 01_L03_ Về sketch nhân vật THOMAS. :
STYLE 01. L04 Tô màu hoàn thiện và phối cảnh nhân vật THOMAS.
STYLE 02 - MOYLEE - #02-BĀT DANG NHAN VAT VA TAO HINH DRAFT.
STYLE 02 - MOYLEE - #03- VỀ PHÁC THẢO VÀ VỀ LINE ART CHO NH N VẬT. *
STYLE 02 - MOYLEE - #04_BASE COLOR_BLEND. *
STYLE 02 - MOYLEE - #05 THÊM ĐIỂM NHÃN HOÀN THIỆN NH N VẬT.
STYLE 02 Lesson 04_ Tô base color và blend hoàn thiện.
STYLE 02- MOY LEE-#01- PH N TÍCH PHONG CÁCH TRƯỚC KHI VẼ.
STYLE 03 Lesson 03_Vẽ line art nhân vật Quỳnh Aka.
STYLE 03- Lesson 01- Giới thiệu phong cách Quỳnh Aka.
STYLE 03- Lesson 02- Bắt dẳng và vẽ sketch nhân vật Quỳnh Aka.
STYLE 04 - DISNEY - #01- PH N TÍCH NH N VẬT TRƯỚC KHI THỂ HIỆN.
STYLE 04 - DISNEY - #02- BAT DANG VÃ PHÁC THẢO NHẰN VẶT. *
STYLE 04 - DISNEY - #03_LINE ART VA TÖ MAU BASE COLOR.
STYLE 04 - DISNEY - #04 BLEND MÀU VÀ TRƯNG BÀY TÁC PHẨM.
STYLE 05 - GAME CHIBI - #01. PH N TÍCH VÀ GIỚI THIỆU PHONG CÁCH.
STYLE 05 - GAME CHIBI - #02 VE SKETCH VÀ LINE ART CHO NH N VẬT.
STYLE 05 - GAME CHIBI - #03_ TO MAU BASE COLOR CHO NHAN VAT.
STYLE 05 - GAME CHIBI - #04- BLEND MÀU ĐƠN GIẢN CHO NH N VẬT.
STYLE 05 - GAME CHIBI - #05- TẠO ĐỐI TƯỢNG PHỤ CHO NH N VẬT. *
STYLE 05 - GAME CHIBI - #06- KẾT HỢP TRƯNG BÀY HOÀN THIỆN.
STYLE 06 - JI FLAT - #01_ GIỚI THIỆU PHONG CÁCH VÀ ỨNG DỤNG.
 STYLE 06 - UI FLAT - #02_ BẤT DÀNG VÀ TẠO HÌNH NH N VẬT.
STYLE 06 - UI FLAT - #03_TO MAU BASE COLOR VA LUU Y.
 STYLE 06 - UI FLAT - #05- TRUNG BẢY HOÀN THIỆN CONCEPT.
STYLE 07 - GAME 3D - #01- PH N TÍCH VÀ GIỚI THIỆU PHONG CÁCH.
 STYLE 07 - GAME 3D - #02 BẤT LÃNG PHÁC THẢO CHI TIẾT NHĂN VẶT.
 STYLE 07 - GAME 3D - #03_ TẠO HÌNH NHÂN VẬT CHI TIẾT.
 STYLE 07 - GAME 3D - #04_ TẠO HÌNH BỘ GIÁP CHO NH N VẬT.
STYLE 07 - GAME 3D - #05_ VỀ LINE ART VÀ TỔ BASE COLOR CHO NH N VẬT.
STYLE 07 - GAME 3D - #06 BLEND DA NHAN VAT.
STYLE 07 - GAME 3D - #07-BLEND BO GIAP VA AO CHOANG. 
STYLE 07 - GAME 3D - #08- BLEND MÀU QU N VÀ TỐC NH N VẬT.
STYLE 07 - GAME 3D - #09_ TẠO ĐIỂM NHẤN HOÀN THIỆN TÁC PHẨM.
Chia Sẻ Khóa Học Digital Painting từ vẽ phác thảo tới hoàn thiện Trên Pts và AI Của Limzim Art Digital Painting
Chia Sẻ Khóa Học Digital Painting từ vẽ phác thảo tới hoàn thiện Trên Pts và AI Của Limzim Art Digital Painting

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫