Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học 2D Animation & Motion Graphics Basic To Intermediate Của Keyframe

Chia Sẻ Khóa Học 2D Animation & Motion Graphics Basic To Intermediate Của Keyframe

Mã sản phẩm: 1107759266846254561

2D Animation & Motion Graphics Basic To Intermediate Của Keyframe   giúp bạn tiếp cận với những nguyên tắc diễn hoạt nền tảng,  tư duy t...

Thông tin chi tiết

2D Animation & Motion Graphics Basic To Intermediate Của Keyframe  giúp bạn tiếp cận với những nguyên tắc diễn hoạt nền tảng, tư duy triển khai từ ý tưởng thành chuyển động, kỹ thuật thể hiện trên After Effects, quy trình sản xuất dự án khoa học.

Khóa học sẽ giúp bạn
Lớp học Remote và Offline tương đương nhau về giáo trình, phương pháp giảng dạy và tiếp nhận kiến thức.
Sau khi hoàn thành khoá học, bạn có thể tự tin tạo ra các Video 2D Animation, Motion Graphics Video, Infographic Video, Explainer Video…

Ai nên tham gia khóa học
Người mới bắt đầu: Khóa học này chính xác dành cho bạn, chưa từng làm việc với After Effects và có mục tiêu trở thành Animator, Motion Designer chuyên nghiệp.
Người dùng After Effects đang loay hoay: Lẽ ra chúng ta phải gặp nhau sớm hơn. Điều cần làm bây giờ là bình tĩnh và tin tưởng, khoá học này sẽ giúp bạn chuẩn hoá hệ thống kiến thức.
Designer | Illustrator | Editor: Nền tảng chuyên môn hiện tại của bạn là bước đệm thuận lợi khi muốn mở rộng phạm vi công việc, đưa kỹ năng cá nhân lên mức độ mới bằng cách cộng thêm các chuyển động mà không bị giới hạn ở templates hay các phần mềm không chuyên.
Marketer | Content social | Bloggers...: Bạn sẽ ngạc nhiên với khả năng của mình, trong 7 buổi đầu bạn đã có thể tạo ra được các Intro, Banner động, hình Gif... đơn giản phục vụ cho Facebook, Youtube, Instagram v.v.
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học

Buổi 01 – Course Concept/ Import

Lời Mở Đầu

1 – Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Motion Graphic & Animation

2 – Các Phần Mềm Liên Quan

3 – Tham Khảo 1 Số Shot Về Motion Graphic & Animation

4 – Tìm Hiểu Interface Overview

5 – Hướng Dẫn Các Cách Import Files

6 – Import File Illustrator

7 – Tìm Hiểu Project Panel

8 – Tìm Hiểu Các Thuộc Tính Transform

9 – Hướng Dẫn Tạo Key

10 – Hướng Dẫn Tạo Chuyển Động Cơ Bản

11 – Cách Ẩn Hiện Key Trong Transform

Buổi 02 – Workflow In AE/ Practice: Moving

1 – Tìm Hiểu Composition Settings

2 – Hướng Dẫn Chỉnh Sửa File Illustrator

3 – Practice Moving Part 1: Setup File

4 – Practice Moving Part 2: Chuyển Động 1

5 – Practice Moving Part 3: Chuyển Động 2

6 – Practice Moving Part 4: Combine & Add Sound

7 – Hướng Dẫn Render Bằng Media Encoder

8 – Hướng Dẫn Collect Files

9 – Hướng Dẫn Save As Lùi Phiên Bản

Buổi 03 – Multiple Objects/ Practice: Weather Cards

1 – Tìm Hiểu Layer Panel

2 – Thực Hành Xem Video Transform

3 – Tách File Và Import File

4 – Hướng Dẫn Pre-Comp

5 – Hướng Dẫn Crop Comp

6 – Hướng Dẫn Xử Lý Lỗi Khi Crop Comp

7 – Practice Weather Card Part 1: Key Sun & Rain

8 – Practice Weather Card Part 2: Key Element Sun

9 – Practice Weather Card Part 3: Key Element Rain

10 – Practice Weather Card Part 4: Render

Buổi 04 – Timing/ Practice: Happy Fruits

9 – Practice Fruits Part 5: Kiwi

1 – Tìm Hiểu Work Area

2 – Tìm Hiểu Reveal Layer & Reveal Composition

3 – Tìm Hiểu Timing & Spacing

4 – Tham Khảo Video Về Timing & Spacing

5 – Practice Fruits Part 1: Tách Layer

6 – Practice Fruits Part 2: Import Và Setup Files

7 – Practice Fruits Part 3: Setting Thời Lượng

8 – Practice Fruits Part 4: Watermelon

10 – Practice Fruits Part 6: Fix Kiwi

Buổi 05 – Practice: Happy Fruits (Cont)

1 – Tìm Hiểu Viewer Panel Part 1

2 – Tìm Hiểu Viewer Panel Part 2

3 – Practice Fruits Part 7: Position Path & Rotation Kiwi

4 – Practice Fruits Part 8: Apple Văng Ra

6 – Practice Fruits Part 9: Leaf & Add Sound

5 – Practice Fruits Part 9: Piece Apple

Buổi 06 – Spacing / Practice: Dancing Roller

1 – Tìm Hiểu Spacing

2 – Tìm Hiểu Compare Spacing

3 – Tìm Hiểu Keyframe Velocity

4 – Tìm Hiểu Graph Editor

5 – Các Dạng Graph Editor

6 – Tìm Hiểu Keyframe Menu

7 – Tìm Hiểu Types Of Motion

8 – Practice Dancing Roller Part 1: Phân Tích Bài Tập

9 – Practice Dancing Roller Part 2: Import File

10 – Practice Dancing Roller Part 3: Parent Và Setup File

11 – Practice Dancing Roller Part 4: Key Wheels

12 – Practice Dancing Roller Part 5: Thickness & Mask

13 – Tìm Hiểu Squash & Stretch

14 – Practice Dancing Roller Part 6: Ứng Dụng Squash & Stretch Cho Wheels

Buổi 07 – Practice: Dancing Roller (Cont)

1 – Spacing Test Part 1

2 – Spacing Test Part 2

3 – Tìm Hiểu Menu Keyframe

4 – Practice Dancing Roller Part 7: Body & Cockpit

5 – Practice Dancing Roller Part 8: Roof & Chymney

6 – Practice Dancing Roller Part 9: Xe Nhúng

7 – Practice Dancing Roller Part 10: Loop

8 – Practice Dancing Roller Part 11: Detail Wheels & Town

10 – Practice Dancing Roller Part 13: Import Chuỗi Hình

Lời Tạm Biệt

Chia Sẻ Khóa Học 2D Animation & Motion Graphics Basic To Intermediate Của Keyframe
Chia Sẻ Khóa Học 2D Animation & Motion Graphics Basic To Intermediate Của Keyframe

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫