Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Business Analytics Module 1 Nền tảng về phân tích dữ liệu trong kinh doanh

Chia Sẻ Khóa Học Business Analytics Module 1 Nền tảng về phân tích dữ liệu trong kinh doanh

Mã sản phẩm: 2407808801591645737

Giới thiệu khóa học        Chia Sẻ Khóa Học Business Analytics Module 1 Nền tảng về phân tích dữ liệu trong kinh doanh Phân tích dữ liệu cũ...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học       

Chia Sẻ Khóa Học Business Analytics Module 1 Nền tảng về phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Phân tích dữ liệu cũng giống như nấu một bữa ăn ngon. Nguyên liệu tốt thôi chưa đủ mà cần có cả kỹ năng xử lý của người nấu. Dữ liệu đầu vào của doanh nghiệp rất tốt nhưng nếu thiếu đi việc xử lý và phân tích của người làm Business Analytics thì dữ liệu cũng mãi chỉ là dữ liệu thô, không có giá trị giúp phát triển doanh nghiệp. Vậy trong hàng loạt khái niệm về dữ liệu: big data, data mining, data science… chúng ta nên hiểu về Business Analytics như thế nào là đúng?
Trong kinh doanh, hiểu đối thủ thôi chưa đủ, còn phải hiểu chính doanh nghiệp của mình. Tại Việt Nam, doanh nghiệp tiến hành nhiều cuộc thu thập dữ liệu nhưng chỉ dừng lại ở việc phân tích cơ bản và lưu trữ, chưa thực sự đào sâu vào giá trị tiềm ẩn bên trong từng dữ liệu kia. Một khi đã kiểm soát được dòng dữ liệu vào - ra, doanh nghiệp có thể nắm bắt những diễn biến của thị trường và của bản thân doanh nghiệp đó gần như mọi lúc (real-time).
Khóa học sẽ giúp bạn
Khóa học Business Analytics bao gồm nhiều modules, tăng dần theo mức độ chuyên sâu. Module 1 bao gồm 4 nội dung chính như sau:
Phần 1: Sơ khởi về Business Analytics, giúp học viên có cái nhìn tổng quát về Business Analytics.
Phần 2: Những bước phát triển của Business Analytics trong doanh nghiệp và sự trưởng thành trong xử lý dữ liệu.
Phần 3: Sự thành công trong Business Analytics ở góc nhìn doanh nghiệp.
Phần 4: Sự thành công trong Business Analytics ở góc nhìn người làm Business Analytics.

Ai nên tham gia khóa học
Người đang làm việc trong ngành nghiên cứu và phân tích kinh doanh hoặc có ý định chuyển ngành, dấn thân vào công việc Business Analytics.
Chủ doanh nghiệp, nhân sự cấp quản lý đang muốn tìm hiểu về Business Analytics.
Các bạn trẻ đã và đang tìm hiểu về chủ đề Business Analytics và muốn trau dồi thêm kiến thức về chủ đề này.
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Buổi 1 - Introduction
1.1 - Introduction To Business Analytics
1.2 - Handout
Buổi 2 - The Definition Of Business Analytics
2.1 - The Importance Of Data In Business
2.2 - Data Related Occupations
2.3 - The Definition Of Business Analytics
2.4 - Business Analytics Vs Data Analytics
2.5 - Business Analytics Vs Business Intelligence
Buổi 3 - Case Study 1: Retail Value Chain
3.1 - Data Collecting In Vietnam
3.2 - The Importance Of The Business Analyst Role
3.3 - Specialized Data (P1)
3.4 - Specialized Data (P2)
3.5 - Analytics Application: Inventory, Price, Market Basket
3.6 - Analytics Application: Customer, Channel, Store Layout
Buổi 4 - Business Analytics Value Escalator
4.1 - Analytics Maturity
4.2 - Analytical Ability
4.3 - Analytics Maturity In Vietnam
Buổi 5 - Case Study 2: Retail Business Decision Making
5.1 - Step 1: Explore Data Analysis (P1)
5.2 - Step 1: Explore Data Analysis (P2)
5.3 - Step 2 - 4: Regression Analysis, Optimizing Algorithm
Buổi 6 - Business Analytics Success
6.1 - Business Analytics Success - Organization
6.2 - Milestone On The Path To Value (P1)
6.3 - Milestone On The Path To Value (P2)
6.4 - Business Analytics Success - Individual
Buổi 7 - Skill & Knowledge
7.1 - Skill & Knowledge - Business Analytics
7.2 - Other Aspects Of Skill & Knowledge
Buổi 8 - Should I Apply For Business Analytics?
8.1 - Meet Natasha
8.2 - Giới thiệu nội dung bộ khoá học Business Analytics

Chia Sẻ Khóa Học Business Analytics Module 1 Nền tảng về phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Chia Sẻ Khóa Học Business Analytics Module 1 Nền tảng về phân tích dữ liệu trong kinh doanh

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫