Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học React Advance Guides Làm Chủ Hoàn Toàn ReactJS Của Hỏi Dân IT với Eric

Chia Sẻ Khóa Học React Advance Guides Làm Chủ Hoàn Toàn ReactJS Của Hỏi Dân IT với Eric

Mã sản phẩm: 3529841169408563428

Giới thiệu khóa họ c        Chia Sẻ Khóa Học React Advance Guides Làm Chủ Hoàn Toàn ReactJS Của Hỏi Dân IT với Eric All in One - Gánh Team T...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học       

Chia Sẻ Khóa Học React Advance Guides Làm Chủ Hoàn Toàn ReactJS Của Hỏi Dân IT với Eric
All in One - Gánh Team Tất Cả Version của Redux (Redux & Redux Toolkit) Kết Hợp React.JS
Các nội dung trọng tâm trong khóa học này:
- Cài đặt Redux cho ứng dụng React.JS
- Cài đặt các middleware cần thiết cho Redux, có thể kể đến như là Redux Thunk, Redux Saga.
- Hiểu cách hoạt động và luồng dữ liệu trong Redux, có thể kể đến như các functions mapStateToProps, mapDispatchToProps (React Class) và các hook useDispatch, useSelector (React Hook)
- Hiểu cách hoạt động và sử dụng Redux hiện đại với Redux Toolkit

Redux - một thư viện của Javascript, được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng Javascript, đặc biệt với React và Angular. Với Redux, chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu trong ứng dụng javascript một cách dễ dàng và linh hoạt.
Nếu bạn là người mới bắt đầu, muốn học, hiểu, và làm chủ hoàn toàn Redux, thì đây chính là khóa học các bạn tìm kiếm. Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu từ đầu về Redux, và học cách sử dụng nó trong ứng dụng React.
Khi kết thúc khóa học này, các bạn mới bắt đầu sẽ hiểu được data Flow của Redux. Điều quan trọng ở đây chính là việc chúng ta luyện cách tư duy, hiểu cách thư viện Redux nó hoạt động.
Làm được điều này, thì cho dù chúng ta vào công ty nào, sử dụng công nghệ gì (Redux thuần, Redux Tookit, Redux với Class component, Redux với Hook) thì chúng ta đều tự tin và có thể làm chủ được công nghệ.
Hi vọng các bạn sẽ học được nhiều điều hữu ích từ khóa học này, phục vụ đắc lực cho việc trở thành một FrontEnd Developer một cách toàn diện.
Khóa học sẽ giúp bạn
Học & Hiểu Tư Duy Đứng Sau Ứng Dụng React và Redux
Nắm Vững & Thành Thạo Redux Thuần, cũng như Redux Toolkit
Đá Bay (vì Đã Hiểu) Lý Do Dùng Redux Thunk, Redux Saga Middleware
Dù Rơi Vào Công Ty nào, Sử Dụng version gì của Redux, Bạn Đều có Thể Gánh Team - Super Easy

Ai nên tham gia khóa học
Các bạn beginners muốn học và nắm vững Redux
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
4 sections • 33 sessions • Durée totale: 8 h 20 min
#1 IDA
02:39
#2 Git - Quản Lý Mã Nguồn
02:30
#3 Node.JS - Cài Đặt Môi Trường Thực Thi Code
05:50
#4 Database MySQL - Cài Đặt XAMPP
04:07
#5 Google Chrome - Chuyển Đổi Ngôn Ngữ
02:52
#6 React Hello World - Cài Đặt Dự Án React
05:54
Aperçu
10:30
#8 Redux Technology - Công Nghệ Khi Sử Dụng Redux
04:41
#9 Setup Redux - Tích Hợp Redux Vào Dự Án React
28:35
Aperçu
10:46
#11 Redux Actions
16:11
#12 Dispatch & Reducer
24:23
#13 Connect Redux State/Actions to React Component
24:05
#14 useSelector, useDispatch Redux Hook
27:01
#15 Server Node.JS with Database - Test Server Backend
21:32
#16 Axios - Call APIs với React
15:57
#17 Design Layout React với Bootstrap 5
24:12
#18 Fetch Data với React Mà Không Sử Dụng Redux
09:49
#19 Setup Redux Thunk - Xử Lý Redux Fetching Data
08:31
#20 Fetch Data Sử Dụng Redux
37:28
#21 Loading Status - Trạng Thái Fetch APIs
14:22
#22 Create New User với Redux
37:03
#23 Delete A User với Redux
13:30
#24 Count Users - Chia Sẻ Data Redux (Tương Tự Đếm items trong Cart)
10:55
#25 Setup React với Redux Toolkit
24:29
#26 Redux Toolkit Data Flow (Store, Dispatch, Action, Reducer)
13:53
#27 Redux Toolkit Slice
10:00
#28 Redux Toolkit State (useSelector, useDispatch Hooks)
15:24
#29 Fetching Data Không Sử Dụng Redux
11:20
#30 Fetching Data với Redux Toolkit (createAsyncThunk)
36:14
#31 Tổng Quan Về RTK Query (Fetching Hiệu Quả với Redux Toolkit Query)
08:53
#32 Tổng Quan Về Redux Saga - Saga có gì khác so với Thunk ?
11:26
Bonus Lecture
05:30

React Advance Guides Làm Chủ Hoàn Toàn ReactJS Của Hỏi Dân IT với Eric
Share Khóa Học Redux Ultimate Redux Siêu Dễ Cho Beginners Từ Z đến A Của Hỏi Dân IT với Eric

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫