Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend Của Hỏi Dân It Với Eric

Chia Sẻ Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend Của Hỏi Dân It Với Eric

Mã sản phẩm: 5732134596882411225

Giới thiệu khóa học        Chia Sẻ Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend Của Hỏi Dân It Với Eric Tu Luyện & Thành Thạo Kiến Thức Cơ...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học       

Chia Sẻ Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend Của Hỏi Dân It Với Eric
Tu Luyện & Thành Thạo Kiến Thức Cơ Bản Của React.JS
Một khóa học với mục tiêu giúp các bạn mới bắt đầu có thể "thực hành" kiến thức đã học về React để làm một cái gì đấy mang tính thực tế cao hơn.

Cụ thể ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một bài test Frontend dành cho lập trình viện React ít kinh nghiệm (chưa có kinh nghiệm) khi đi xin việc tại các công ty trong thực tế.
Các kiến thức trọng tâm trong khóa học:
- Học cách phân tích các yêu cầu được nhận, đánh giá và xếp thứ tự ưu tiên cho các tính năng cần xây dựng
- Thực hành gọi APIs backend để tạo giao diện website
- Design một website responsive, nhẹ nhàng và khoa học. Triển khai sản phẩm thực tế với Heroku
- Tính năng CRUD: Thêm/Sửa/Xóa và Hiển Thị Danh Sách User và các tính năng theo yêu cầu đã phân tích
- Sử dụng React Hook để tạo giao diện với React.JS
- Phân tích các yêu cầu của nhà tuyển dụng, dưới góc nhìn của Leader khi tạo một yêu cầu mở với nhiều tính năng.
Khóa học này, sẽ phù hợp với các bạn đã có kiến thức cơ bản về React.JS, tuy nhiên, lại chưa có nhiều thời gian để thành thạo và hiểu cách sử dụng công cụ này.
Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy nhiều điều hữu ích từ khóa học này!
Khóa học sẽ giúp bạn
Giải Mã Bài Test Fresher Frontend Trong Thực Tế
Hiểu & Nắm Vững Các Kiến Thức Cơ Bản Nhưng Cốt Lõi của React
Tập Luyện Cách Tư Duy và Phân Tích Đề Bài Trong Thực Tế
Thực Hành Để Thành Thạo Các Kiến Thức Về React Đã Học

Ai nên tham gia khóa học
Các bạn beginners có đam mê về lập trình Frontend
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
4 sections • 33 sessions • Durée totale: 12 h 1 min
Aperçu
09:57
Aperçu
08:11
#2 "Hi world" với React.JS
09:42
#2.1 Fix Lỗi Hot Reloading với React 18
08:51
#3 Design Header Responsive
21:23
#4 READ - Hiển Thị Danh Sách Users
23:04
#5 Customize Axios - Sử dụng Axios Theo Cách Mới
14:20
#6 Pagination - Giải Thích Cơ Chế Phân Trang
03:02
#7 Tạo Phân Trang Kết Quả với React
17:36
#8 Modal Add New User - Thêm Mới Người Dùng
27:09
#9 Tích Hợp API Thêm Mới User
22:34
#10 Tạo Modal Edit User
16:41
#11 Tích Hợp API Edit User - Sửa Người Dùng
19:45
#12 Tạo Modal Confirm Khi Xóa User
15:03
#13 Tích Hợp API Delete User
13:49
#14 Sort User - Sắp Xếp Kết Quả Users
43:17
#15 Filter User - Lọc Kết Quả Users
25:46
#16 Working with CSV - Cài Đặt Thư Viện Cần Thiết
09:41
#17 Design Export/Import Data
17:37
#18 Export User Data với CSV
14:59
#19 Import User Data với CSV
32:53
#20 Design App Layout - Tích Hợp React Router v6
41:32
#21 Design Login Page - Trang Đăng Nhập
42:20
#22 Tích Hợp API Login
10:41
#23 Handle Login Error - Xử Lý Lỗi với Axios
27:59
#24 useContext Hook - Tối Ưu Hóa User Global
44:30
#25 Private Routes - Phân Quyền Người Dùng Truy Cập
31:27
#26 Design Responsive - Thiết Kế Giao Diện Mobile
40:48
#27 Deploy Heroku - Triển Khai Ứng Dụng React Lên Heroku
15:22
#28 Tích Hợp Redux vào dự án React
21:55
#29 Remove useContext - Sử Dụng Data Redux
41:46
#30 Error Boundary - Xử Lý Lỗi
12:03
#31 Nhà Tuyển Dụng Nghĩ Gì Về Bài Test Fresher ???
15:34

Share Khóa Học Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend Của Hỏi Dân It Với Eric
Share Khóa Học Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend Của Hỏi Dân It Với Eric

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫