Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Nâng Cao Của Css.edu.vn

Chia Sẻ Khóa học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Nâng Cao Của Css.edu.vn

Mã sản phẩm: 4165002584259351139

Giới thiệu khóa học        Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Nâng Cao Của Css.edu.vn Khóa học sẽ giúp bạn Hiể...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học       

Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Nâng Cao Của Css.edu.vn
Khóa học sẽ giúp bạn
Hiểu rõ và ứng dụng ngôn ngữ M để kết nối và xử lý dữ liệu nguồn. 
Thiết kế mô hình dữ liệu nâng cao 
Sử dụng thành thạo DAX để xử lý các báo cáo tổng hợp, phân tích dữ liệu nâng cao. 
Tối ưu hiệu xuất thực thi với DAX Studio. 
Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực 
Tự tin triển khai, bảo trì hệ thống phân tích dữ liệu tại doanh nghiệp
Giúp HV nắm được các kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể triển khai giải pháp phân tích dữ liệu tại doanh nghiệp, đơn vị. 
Rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu, thành thạo ứng dụng phân tích dữ liệu trên Power BI, giúp HV có thể dễ dàng mở rộng sang các ứng dụng phân tích dữ liệu khác.

Ai nên tham gia khóa học
HV đã có kiến thức Power BI cơ bản (đang làm việc với Power BI tại doanh nghiệp hoặc đã tham gia khóa học Power BI cơ bản). 
Rất phù hợp nếu HV đã từng học các khóa học Data Science để có thể xây dựng các báo cáo phân tích trực quan, tương tác hướng đến người dùng hơn.
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Kết nối và chuẩn hóa dữ liệu với ngôn ngữ M 
Thiết kế Data Model nâng cao kết nối Database SQL Server 
Phân tích dữ liệu với DAX nâng cao 
Variables 
Multi 
Filter 
Calculate & Nested Level 
Time Intelligence 
Advanced Relationships 
DAX Studio: DAX Query và DAX Optimizing 
Đồng bộ dữ liệu tự động 
Quản lý vai trò và quyền hạn người dung 
Thiết kế Dashboard theo vai trò và nghiệp vụ 
Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu

Chia Sẻ Khóa học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Nâng Cao Của Css.edu.vn
Chia Sẻ Khóa học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Nâng Cao Của Css.edu.vn 

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫