Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa học Cấu Trúc Và Dữ Liệu Giải Thuật Của 28Tech

Chia Sẻ Khóa học Cấu Trúc Và Dữ Liệu Giải Thuật Của 28Tech

Mã sản phẩm: 316143705559842716

Giới thiệu khóa học        Chia Sẻ Khóa Học Cấu Trúc Và Dữ Liệu Giải Thuật Của 28Tech Khóa học sẽ giúp bạn Nền tảng thuật toán vững chắc Thô...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học       

Chia Sẻ Khóa Học Cấu Trúc Và Dữ Liệu Giải Thuật Của 28Tech
Khóa học sẽ giúp bạn
Nền tảng thuật toán vững chắc
Thông qua lý thuyết và bài tập thực hành cho từng chuyên đề thuật toán, bạn sẽ nhanh chóng phân loại được các bài toán và đưa ra lời giải nhanh chóng.
Lựa chọn cấu trúc dữ liệu tối ưu
Việc lựa chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp cho bài toán là một kỹ năng quan trọng. Kỹ năng này sẽ được rèn luyện trong suốt quá trình học tập tại 28Tech.
Nâng cao tư duy logic, phân tích bài toán
Đây là một kỹ năng quan trọng có được nhờ quá trình thực hành chăm chỉ và kinh nghiệm đúc rút trong quá trình học tập.
Bước chạy đà tốt cho sự nghiệp
Hiện nay, các lập trình viên với nền tảng thuật toán tốt luôn được ưu tiên và là một tiêu chí tuyển dụng được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong phỏng vấn.

Ai nên tham gia khóa học
Các bạn sinh viên, học sinh yêu thích thuật toán, muốn nâng cao tư duy logic và khả năng giải quyết bài toán.
Các bạn tự học thuật toán nhưng chưa tiến bộ và không có được sự hỗ trợ khi vướng mắc.
Các bạn sinh viên chuẩn bị học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật ở đại học, các bạn học sinh chuẩn bị tham gia các cuộc thi học sinh giỏi tin học muốn đạt kết quả cao
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
PHẦN 1. TỔNG HỢP LẠI KIẾN THỨC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VÀ THƯ VIỆN STL
Buổi 1
 Ôn tập kiến thức về lý thuyết số và tổ hợp phần 1.
 Contest 1 : Lý thuyết số, tổ hợp : 60 bài tập
Buổi 2
 Hướng dẫn bài tập contest 1 phần 1
Buổi 3
 Ôn tập kiến thức về lý thuyết số và tổ hợp phần 2.
Buổi 4
 Hướng dẫn bài tập contest 1 phần 2
Buổi 5
 Ôn tập kiến thức về mảng 1, 2 chiều
 Set, Map, Vector, Iterator, Pair, Sort, Binary_search
 Contest 2 : Bài tập tổng hợp về mảng, set, map : 100 bài tập
Buổi 6
 Hướng dẫn contest mảng, set, map phần 1
Buổi 7
 Ngăn xếp, hàng đợi, hàng đợi ưu tiên
 Hướng dẫn contest mảng, set, map phần 2
Buổi 8
 Hướng dẫn contest mảng, set, map phần 3
Buổi 9
 Hướng dẫn contest mảng, set, map phần 4
Buổi 10
 Mảng cộng dồn, mảng hiệu, hai con trỏ, sliding window
 Contest 3 : Mảng cộng dồn, mảng hiệu, 2 con trỏ : 30 bài tập
Buổi 11
 Hướng dẫn contest 3
Buổi 12
 Ôn tập về xâu ký tự và các dạng bài thường gặp
 Contest 4 : Xâu ký tự : 50 bài tập
Buổi 13
 Hướng dẫn contest 4 phần 1
Buổi 14
 Hướng dẫn contest 4 phần 2
PHẦN 2: CÁC CHUYÊN ĐỀ THUẬT TOÁN
Buổi 15
 Thuật toán Sắp Xếp và Tìm Kiếm
 Hàm sort, stable_sort, comparison function, lower_bound, upper_bound…
 Các hàm thông dụng trong thư viện STL
 Lambda expression
 Contest 5 : Sắp xếp và tìm kiếm : 50 bài tập
Buổi 16
 Hướng dẫn bài tập contest 5 phần 1
Buổi 17
 Hướng dẫn bài tập contest 5 phần 2
Buổi 18
 Thuật toán Sinh Kế Tiếp
 Contest 6 : Thuật toán sinh : 40 bài tập
Buổi 19
 Hướng dẫn bài tập contest 6 phần 1
Buổi 20
 Hướng dẫn bài tập contest 6 phần 2
Buổi 21
 Ôn tập kỹ thuật đệ quy
 Thuật toán Quay Lui, Nhánh Cận
 Contest 7 : Thuật toán quay lui, nhánh cận : 20 bài tập
Buổi 22
 Hướng dẫn bài tập contest 7
Buổi 23
 Thuật toán Tham Lam
 Contest 8 : Thuật toán tham lam : 30 bài tập
Buổi 24
 Hướng dẫn bài tập contest 8 phần 1
Buổi 25
 Hướng dẫn bài tập contest 8 phần 2
Buổi 26
 Thuật toán Chia và Trị
 Contest 9 : Thuật toán Chia và Trị : 30 bài tập
Buổi 27
 Hướng dẫn bài tập contest 9 phần 1
Buổi 28
 Hướng dẫn bài tập contest 9 phần 2
Buổi 29
 Thuật toán Quy Hoạch Động
 Contest 10 : Thuật toán quy hoạch động : 70 bài tập
Buổi 30
 Hướng dẫn giải contest 10 phần 1
Buổi 31
 Hướng dẫn giải contest 10 phần 2
Buổi 32
 Hướng dẫn giải contest 10 phần 3
PHẦN 3 : CẤU TRÚC DỮ LIỆU
Buổi 33
 Các khái niệm cơ bản của đồ thị và biểu diễn đồ thị trên máy tính
 Contest 11 : Đồ thị cơ bản : 40 bài tập
Buổi 34
 Hướng dẫn bài tập contest 11 phần 1
Buổi 35
 Thuật toán DFS, BFS
 Ứng dụng của DFS, BFS : Đồ thị liên thông, kiểm tra chu trình, đỉnh trụ, cạnh cầu,..
Buổi 36
 Hướng dẫn bài tập contest 11 phần 2
Buổi 37
 Disjoint set union
 Thuật toán Kruskal, Prim
 Thuật toán Kosaraju, Tarjan
 Contest 12 : Đồ thị nâng cao : 30 bài tập
Buổi 38
 Hướng dẫn bài tập contest 12 phần 1
Buổi 39
 Các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất : Dijkstra, Bellman - Ford, Floyd
Buổi 40
 Hướng dẫn bài tập contest 12 phần 2
Buổi 41
 Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp
 Biểu thức trung tố, tiền tố, hậu tố
 Contest 13 : Ngăn xếp : 25 bài tập
Buổi 42
 Hướng dẫn bài tập contest 12
Buổi 43
 Cấu trúc dữ liệu hàng đợi
 Contest 14 : Hàng đợi : 25 bài tập
Buổi 44
 Hướng dẫn bài tập contest 14
Buổi 45
 Cấu trúc dữ liệu cây nhị phân
 Contest 15 : Cây nhị phân : 25 bài tập
Buổi 46
 Hướng dẫn giải contest 15
Buổi 47
 Cấu trúc dữ liệu Cây phân đoạn(Segment tree)
 Cấu trúc dữ liệu Cây Fenwick
 Contest 16 : Ứng dụng cây phân đoạn và cây Fenwick : 15 bài tập
Buổi 48
 Hướng dẫn giải contest 16

Share Khóa học Cấu Trúc Và Dữ Liệu Giải Thuật Của 28Tech
Share Khóa học Cấu Trúc Và Dữ Liệu Giải Thuật Của 28Tech

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫