Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa học Lập trình C++ Nâng cao Của 28Tech

Chia Sẻ Khóa học Lập trình C++ Nâng cao Của 28Tech

Mã sản phẩm: 7861250772323245428

Giới thiệu khóa học        Chia Sẻ Khóa Học  Lập trình C++ Nâng cao Của 28Tech Khóa học sẽ giúp bạn Nắm vững ngôn ngữ Nắm vững ngôn ngữ lập ...

Thông tin chi tiết

Giới thiệu khóa học       

Chia Sẻ Khóa Học Lập trình C++ Nâng cao Của 28Tech
Khóa học sẽ giúp bạn
Nắm vững ngôn ngữ
Nắm vững ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản tới nâng cao và cải thiện coding skill.
Nền tảng vững chắc
Đạt được nền tảng kỹ thuật lập trình cực kì vững chắc và tư duy trong việc giải quyết vấn đề.
Thành thạo và vận dụng thực tế
Thành thạo kiến thức về lập trình Hướng Đối Tượng và vận dụng kiến thức này để giải quyết các bài toán thực tế.
Nắm vững thuật toán
Nắm vững tư tưởng và áp dụng thành thạo các thuật toán như sắp xếp, tìm kiếm, sinh, quay lui nhánh cận và tham lam. Các cấu trúc dữ liệu như set, map, ngăn xếp, hàng đợi, danh sách liên kết, cây nhị phân.

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học
Các bạn chưa biết gì về lập trình mong muốn bắt đầu học lập trình từ đầu.
Các bạn chuyển ngành sang học Công nghệ thông tin chưa có định hướng rõ ràng về những kiến thức cần học để có thể tìm được một công việc trong ngành IT
Các bạn sinh viên đã từng học lập trình nhưng vẫn chưa có kiến thức lập trình vững chắc cần trau dồi kiến thức về lập trình
Các bạn học sinh trung học phổ thông mong muốn tiếp cận sớm với lập trình để tham gia đội tuyển học sinh giỏi Tin học.
Yêu cầu chung : Các bạn ham học hỏi, chăm chỉ, kiên trì và không ngại hỏi đáp cũng như đưa ra các thắc mắc trong quá trình học tập.

Nội dung khóa học
PHẦN 1: CÁC KHÁI NIỆM, KIẾN THỨC CƠ BẢN
Buổi 1
 Hướng dẫn sử dụng IDE
 Kiểu dữ liệu và Biến trong C++
 Toán tử trong C++
 Các hàm toán học phổ biến
 Hướng dẫn làm contest và các lỗi phổ biến khi làm bài trên Hackerrank
 Contest 0 - Làm quen với Hackerrank (15 bài tập)
Buổi 2
 Hướng dẫn giải contest 0
Buổi 3
 Cấu trúc rẽ nhánh : If else, switch - case
 Bảng mã ASCII
 Contest 1 - Kiểu dữ liệu, toán tử, rẽ nhánh (45 bài tập)
Buổi 4
 Hướng dẫn contest 1 phần 1
Buổi 5
 Hướng dẫn contest 1 phần 2
Buổi 6
 Vòng lặp For, While, Do While
 Contest 2 - Vòng lặp (40 bài tập)
Buổi 7
 Hướng dẫn contest 1 phần 1
Buổi 8
 Vòng for lồng nhau
 Dạng bài tập liên quan tới vẽ hình bằng vòng lặp
 Phạm vi của biến
 Define, Typedef, Using trong C++
 Các hệ đếm phổ biến trong máy tính
Buổi 9
 Hướng dẫn contest 1 phần 2
Buổi 10
 Hàm trong C++
 Lý thuyết số và tổ hợp phần 1: Số nguyên tố, Số chính phương,Số thuận nghịch, Phân tích thừa số nguyên tố, Số hoàn hảo, Tính tổng ước, Đếm ước của số nguyên..
 Contest 3 -Lý thuyết số (50 bài tập)
Buổi 11
 Hướng dẫn contest 3 phần 1
Buổi 12
 Lý thuyết số và tổ hợp phần 2: Số Fibonacci, Ước chung lớn nhất, Bội chung nhỏ nhất, Tổ hợp, Lý thuyết đồng dư, Nghịch đảo Modulo, Định lý nhỏ Fermat, Định lý Euler, Công thức Legendre, Lũy thừa nhị phân, Chỉnh hợp lặp…
Buổi 13
 Hướng dẫn contest 3 phần 2
Buổi 14
 Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp, stack-frame
 Kỹ thuật đệ quy và các bài toán phổ biến
 Contest 4 : Đệ quy (25 bài tập)
Buổi 15
 Hướng dẫn contest 4
Buổi 16
 Mảng 1 chiều
 Kiến thức về mảng 1 chiều
 Range-based for loop trong C++11
 Các bài toán cơ bản trong mảng 1 chiều
 Vector, Iterator, auto, pair trong C++
 Contest 5 - Mảng 1 chiều cơ bản, vector, pair (30 bài tập)
Buổi 17
 Hướng dẫn bài tập contest 5
Buổi 18
 Sàng số nguyên tố và các biến thể
 Mảng cộng dồn, mảng hiệu
 Các bài toán quy hoạch động cơ bản sử dụng mảng 1 chiều
 Contest 6 - Mảng 1 chiều nâng cao (50 bài tập)
Buổi 19
 Hướng dẫn contest 6 phần 1
Buổi 20
 Hàm sort và stable_sort trong C++
 Xây dựng comparison function cho hàm sort
 Biểu thức lambda
 Binary_search và các biến thể
 Lower_bound, Upper_bound
Buổi 21
 Hướng dẫn contest 6 phần 2
Buổi 22
 Set, Multiset, Unordered_set
 Map, Multimap, Unordered_map
 Contest 7 : Set và map (20 bài tập)
Buổi 23
 Hướng dẫn contest 7
Buổi 24
 Ngăn xếp, hàng đợi, hàng đợi ưu tiên
 Kỹ thuật 2 con trỏ, cửa sổ trượt
 Contest 8 : Hai con trỏ, cửa sổ trượt (30 bài tập)
Buổi 25
 Hướng dẫn contest 8 phần 1
Buổi 26
 Hướng dẫn contest 8 phần 2
 Contest 9 : Quy hoạch động cơ bản (15 bài tập)
Buổi 27
 Hướng dẫn contest 9
 Contest 10 : Thuật toán sắp xếp, tìm kiếm (60 bài tập)
Buổi 28
 Hướng dẫn contest 10 phần 1
Buổi 29
 Hướng dẫn contest 10 phần 2
Buổi 30
 Hướng dẫn contest 10 phần 3
Buổi 31
 Mảng 2 chiều và các dạng bài tập cơ bản
 Các khái niệm và phép toán trên ma trận
 Kỹ thuật loang trên mảng 2 chiều
 Contest 11 : Mảng 2 chiều (40 bài tập)
Buổi 32
 Hướng dẫn contest 11 phần 1
Buổi 33
 Hướng dẫn contest 11 phần 2
Buổi 34
 Mảng ký tự trong C++
 Xâu kí tự (String) trong C++
 Các bài toán thường gặp với String
 Contest 12 : Xâu ký tự : 50 bài tập
Buổi 35
 Hướng dẫn contest 12 phần 1
Buổi 36
 Xử lý số nguyên lớn trong C++
Buổi 37
 Hướng dẫn contest 12 phần 2
Buổi 38
 Con trỏ trong C++
 Kiểu Struct trong C++
 Contest 13 : Struct và con trỏ : 30 bài tập
Buổi 39
 Hướng dẫn contest 13 phần 1
Buổi 40
 Hướng dẫn contest 13 phần 2
Buổi 41
 Cấu trúc tự trỏ và danh sách liên kết
 Contest 14 : Danh sách liên kết : 10 bài tập
Buổi 42
 Hướng dẫn bài tập contest 14
Buổi 43
 Lập trình hướng đối tượng
 Các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
 Nạp chồng toán tử, hàm bạn, lớp bạn, static keyword
 Thiết kế lớp và các bài toán áp dụng
 Contest 15: Lớp và đối tượng : 30 bài tập
Buổi 44
 Hướng dẫn bài tập contest 15
 Kế thừa và đa hình trong C++
 Hàm ảo
 Contest 16 : Đa hình và kế thừa : 20 bài tập
Buổi 45
 Hướng dẫn contest 16
Buổi 46
 Xử lý File trong C++
 Contest 17 : File (20 bài tập)
Buổi 47
 Hướng dẫn contest 17
Buổi 48
 Tổng kết khóa học và định hướng học tập

Share Khóa học Lập trình C++ Nâng cao Của 28Tech
Share Khóa học Lập trình C++ Nâng cao Của 28Tech

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫