Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Quản trị L&D chuyên nghiệp Gitiho

Chia Sẻ Quản trị L&D chuyên nghiệp Gitiho

Mã sản phẩm: 6382056959786868996

  Giới thiệu Khóa Học Quản trị L&D Chia Sẻ Quản trị L&D chuyên nghiệp Gitiho Khóa học "Quản trị L&D chuyên nghiệp"  ...

Thông tin chi tiết

 

Giới thiệu Khóa Học Quản trị L&D

Chia Sẻ Quản trị L&D chuyên nghiệp Gitiho

Khóa học "Quản trị L&D chuyên nghiệp"  là một khóa học trực tuyến dành cho những người quản lý, chuyên viên và nhân viên L&D muốn nâng cao kỹ năng quản lý và triển khai chương trình đào tạo hiệu quả trong tổ chức của mình.

Ai nên tham gia khóa học Quản trị L&D

Tất cả ai có nhu cầu học

Khóa học sẽ giúp bạn 

Tìm hiểu về các khía cạnh quản trị L&D chuyên nghiệp, bao gồm lập kế hoạch đào tạo, triển khai, đánh giá và tối ưu hóa chương trình đào tạo.
Xây dựng chiến lược L&D hiệu quả để đáp ứng nhu cầu đào tạo của tổ chức.
Tìm hiểu về các phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả đào tạo, từ đó giúp bạn tối ưu hóa chương trình đào tạo trong tổ chức.

Nội dung Khóa Học 

Chương Trình Quản trị L&D chuyên nghiệp – Zoom record
1. Buổi 1
2. Buổi 2
3. Buổi 3
4. Buổi 4
5. Buổi 5
6. Buổi 6
7. Buổi 7
8. Buổi 8

Chia Sẻ Quản trị L&D chuyên nghiệp Gitiho
Chia Sẻ Quản trị L&D chuyên nghiệp Gitiho

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫