Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Fundamentals of Python Lập trình Python cơ bản Csc.edu.vn

Chia Sẻ Khóa Học Fundamentals of Python Lập trình Python cơ bản Csc.edu.vn

Mã sản phẩm: 3861793671058062869

Fundamentals of Python Lập trình Python cơ bản Csc.edu.vn là một khóa học trực tuyến về lập trình Python cơ bản, giúp người học có thể tiếp ...

Thông tin chi tiết

Fundamentals of Python Lập trình Python cơ bản Csc.edu.vn là một khóa học trực tuyến về lập trình Python cơ bản, giúp người học có thể tiếp cận với ngôn ngữ lập trình phổ biến này một cách dễ dàng và hiệu quả. 

 Giới thiệu khóa học 

Chia Sẻ Khóa Học Fundamentals of Python Lập trình Python cơ bản Csc.edu.vn

Fundamentals of Python Lập trình Python cơ bản Csc.edu.vn Khóa học bao gồm các chương trình học cơ bản như cài đặt môi trường Python, cú pháp Python, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển và hàm, với mục tiêu giúp người học có thể sử dụng Python để giải quyết các bài toán lập trình đơn giản.

Lợi ích khi tham gia khóa học

 Ứng dụng lập trình Python để xây dựng các tiện ích nhỏ phục vụ cho cá nhân trong công việc,

Khai thác các thư viện tiện ích trong các module/package

Có thể tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic.Net, C#, C++, PHP, Java,…

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

Tổng quan lập trình Python
>>> Tổng quan lập trình và ngôn ngữ lập trình
>>> Thiết lập môi trường lập trình với Python
>>> Xây dựng và thực thi ứng dụng Python đầu tiên
Biến và các kiểu dữ liệu
Toán tử
>>> Toán tử số học, so sánh, gán, logic, định danh, thành phần, bitwise
>>> Độ ưu tiên toán tử
Cấu trúc điều khiển
>>> Cấu trúc if, if…else…
>>>Cấu trúc điều kiện lồng nhau
Cấu trúc lặp
>>> Vòng lặp for – while
>>> Vòng lặp lồng nhau
>>> Điều khiển vòng lặp với break, continue và pass statement
Cách sử dụng các thư viện số học, ngày giờ, lịch
Kiểu dữ liệu danh sách
>>> List, Tuple, Dictionary, Set
>>> List Comprehension
>>> Dictionary Comprehension
Xây dựng Hàm người dùng định nghĩa (User-defined function)
Module – Package và cách khai thác kho thư viện tiện ích của Python
Xử lý ngoại lệ
Đọc ghi dữ liệu (tập tin text, tập tin csv)
Fundamentals of Python Lập trình Python cơ bản Csc.edu.vn kết thúc khóa học
Chia Sẻ Khóa Học Fundamentals of Python Lập trình Python cơ bản Csc.edu.vn
Chia Sẻ Khóa Học Fundamentals of Python Lập trình Python cơ bản Csc.edu.vn


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫