Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Kỹ Sư Dữ Liệu Data Engineer Cole.vn

Chia Sẻ Khóa Học Kỹ Sư Dữ Liệu Data Engineer Cole.vn

Mã sản phẩm: 7570509702731184144

Kỹ Sư Dữ Liệu Data Engineer Cole.vn là khóa học hướng dẫn TRỞ THÀNH KỸ SƯ DỮ LIỆU (DATA ENGINEER) SAU 4.5 THÁNG    Giới thiệu khóa học  khóa...

Thông tin chi tiết

Kỹ Sư Dữ Liệu Data Engineer Cole.vn là khóa học hướng dẫn TRỞ THÀNH KỸ SƯ DỮ LIỆU (DATA ENGINEER) SAU 4.5 THÁNG

  Giới thiệu khóa học 

khóa học Kỹ Sư Dữ Liệu Data Engineer Cole.vn là một khóa học chuyên sâu về khoa học dữ liệu, thiết kế hệ thống và xử lý dữ liệu. Khóa học giúp trở thành một Data Engineer chuyên nghiệp, sử dụng các công nghệ và kỹ thuật hiện đại để xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu trong các hệ thống lớn.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Cài đặt server lưu trữ (SQL Server, AWS, Azure, Google Cloud)

Xây dựng Data Model

Làm sạch dữ liệu với ETL

Xây dựng Data Warehose, Data Mart 1 cách hoàn chỉnh nhất

Business Inteligence

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

Chương trình học: 30 buổi/4.5 tháng:

Module 1: Tổng quan về Data Engineer:

1.Tổng quan về Data Engineer. Các công nghệ trong Data Engineer

2. Tổng quan về CSDL

Module 2: Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL - SQL Server):

3. Queries and Practice (Truy vấn SQL)

4. Database Design (Thiết kế Database)

5. Indexes view procedure cursor

6. Insert, Delete, Update, Merge

7. Mối quan hệ dữ liệu (Data Modeling)

8. Data dictionary

9. Turning sql

10. Project

Module 3: ETL - Data warehouse:

11. ETL là gì - Công nghệ làm ETL

12. Data Warehouse

13. SQL Server Integration Services (SSIS) - Tool ETL

14. SQL Server Integration Services (SSIS) - Tool ETL

15. SQL Server Integration Services (SSIS) - Project

Module 4: Data visualization - Business Intelligence With Power BI:

16. Thực hành Data Visualization trên Power BI buổi 1

17. Thực hành Data Visualization trên Power BI buổi 2

18. Thực hành Data Visualization trên Power BI buổi 3

Module 5: DataLake - Big Data - Cloud:

19. Giới thiệu bigdata ,giới thiệu datalake và kiến trúc datalake

20. Thiết kế metadata cho datalake, chiến lược ingest data, giới thiệu datalake house

21. Giới thiệu ngôn ngữ java để thực hành spark

22. Cài đặt hadoop yarn single node và multinode, Sử dụng HDFS command line, thực hành map-reduce

23. Giới thiệu spark, các thành phần của park, cài đặt spark single node,

24. Spark RDD

25. Thực hành Spark RDD

26. Spark SQL

27. Spark Streaming

28. Thực hành Spark Streaming

Module 6: Project:

29. Tổng kết, chữa bài đồ án của học viên

30. Phụ đạo sau khoá học Kỹ Sư Dữ Liệu Data Engineer Cole.vn
Chia Sẻ Khóa Học Kỹ Sư Dữ Liệu Data Engineer Cole.vn
Chia Sẻ Khóa Học Kỹ Sư Dữ Liệu Data Engineer Cole.vn


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫