Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Lập trình Java và SQL 28Tech

Chia Sẻ Khóa Học Lập trình Java và SQL 28Tech

Mã sản phẩm: 7681178961065815260

Lập trình Java và SQL 28Tech được hướng dẫn từ kiến thức cơ bản đến nâng cao về  Java, gồm cú pháp, hướng đối tượng, tính kế thừa, đa hình, ...

Thông tin chi tiết

Lập trình Java và SQL 28Tech được hướng dẫn từ kiến thức cơ bản đến nâng cao về  Java, gồm cú pháp, hướng đối tượng, tính kế thừa, đa hình, trừu tượng hóa, đa luồng và cả các thư viện và framework phổ biến như Spring Boot. 

  Giới thiệu khóa học 

Chia Sẻ Khóa Học Lập trình Java và SQL 28Tech

 Khóa Học Lập trình Java và SQL 28Tech g được hướng dẫn cách thiết kế cơ sở dữ liệu, các lệnh SQL cơ bản, các câu lệnh truy vấn dữ liệu và các bảng liên kết trong SQL. Sau khóa học, học viên có thể tự tin xây dựng các ứng dụng Java và quản lý cơ sở dữ liệu của mình bằng SQL

Lợi ích khi tham gia khóa học

Trang bị đầy đủ kiến thức về ngôn ngữ Java và SQL

Cải thiện kỹ năng lập trình

Áp dụng kiến thức được học vào thực tế

Nâng cao tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề

Tư duy logic và khả năng phân tích thiết kế thuật toán cho vấn đề bạn gặp phải là rất cần thiết. Khi học ngôn ngữ Java cũng không ngoại lệ, kỹ năng này sẽ được xây dựng, cải thiện dần thông qua các contest và bài tập.

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

Khóa học gồm 36 buổi học tương đương với 72 giờ học.

Các contest trong khóa học được chuẩn bị và sử dụng nền tảng chấm bài tự động của Hackerrank để các bạn có thể nộp lời giải và tự đánh giá kết quả. Khóa học với 17 contest gồm 550 bài tập Java và 90 bài tập SQL được chuẩn bị kỹ lưỡng là một trong những yếu tố nâng cao chất lượng giảng dạy. Toàn bộ bài tập trong contest sẽ được giáo viên giải chi tiết.

Thời lượng: 36 buổi học (72 giờ học)

Số lượng contest: 17

Số lượng bài tập: 550 bài tập Java và 90 bài tập SQL
PHẦN 1. JAVA CƠ BẢN, JAVA COLLECTIONS VÀ THUẬT TOÁN
Buổi 1
 Cài đặt IDE và các công cụ cần thiết
 Kiểu dữ liệu, biến, toán tử
 Cấu trúc rẽ nhánh
 Contest 1: Kiểu dữ liệu, toán tử và rẽ nhánh (35 bài tập)
Buổi 2
 Hướng dẫn giải contest 1
 Vòng lặp For, While, Do While
 Contest 2: Vòng lặp (20 bài tập)
Buổi 3
 Hướng dẫn giải contest 2
 Hàm và kiến thức lý thuyết số, tổ hợp
 Contest 3: Hàm, Lý thuyết số và tổ hợp (60 bài tập)
Buổi 4
 Hướng dẫn giải contest 3 phần 1
Buổi 5
 Hướng dẫn giải contest 3 phần 2
Buổi 6
 Đệ quy và Các hệ số đếm cơ bản
 Contest 4: Kỹ thuật đệ quy (30 bài tập)
Buổi 7
 Hướng dẫn giải contest 4
Buổi 8
 Mảng 1 chiều và các kỹ thuật quan trọng giải quyết bài toán trên mảng 1 chiều
 ArrayList, Set, Map trong Java
 Contest 5 : Mảng 1 chiều và Set Map (50 bài tập)
Buổi 9
 Hướng dẫn giải contest 5 phần 1
Buổi 10
 Hướng dẫn giải contest 5 phần 2
Buổi 11
 Thuật toán sắp xếp và tìm kiếm
 Contest 6: Sắp xếp và tìm kiếm (60 bài tập)
Buổi 12
 Hướng dẫn giải contest 6 phần 1
Buổi 13
 Hướng dẫn giải contest 6 phần 2
Buổi 14
 Mảng 2 chiều và các phép toán trên ma trận
 Contest 7 : Mảng 2 chiều (40 bài tập)
Buổi 15
 Hướng dẫn giải contest 7
Buổi 16
 Xâu kí tự trong Java
 Lớp String, StringBuilder và StringTokenizer
 Contest 8 : Xâu ký tự (60 bài tập)
Buổi 17
 Hướng dẫn giải contest 8 phần 1
Buổi 18
 Hướng dẫn giải contest 8 phần 2
Buổi 19
 Ngăn xếp, hàng đợi, hàng đợi ưu tiên
 Contest 9: Ngăn xếp, hàng đợi (30 bài tập)
Buổi 20
 Hướng dẫn giải contest 9
Buổi 21
 Lớp BigInteger
 Xử lý ngoại lệ trong Java
 Java IO
 Contest 10: JavaIO (40 bài tập)
Buổi 22
 Hướng dẫn giải contest 10
PHẦN 2. HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Buổi 23
 Lớp và Đối Tượng
 Contest 11: Lớp và đối tượng (40 bài tập)
Buổi 24
 Hướng dẫn giải contest 11
Buổi 25
 Kế thừa
 Contest 12 : Kế thừa (20 bài tập)
Buổi 26
 Hướng dẫn giải contest 12
Buổi 27
 Đa hình
 Contest 13 : Đa hình (20 bài tập)
Buổi 28
 Hướng dẫn giải contest 13
PHẦN 3. SQL
Buổi 29
 Truy vấn SQL cơ bản
 Contest 14 : 60 bài tập
Buổi 30
 Hướng dẫn giải contest 14
Buổi 31
 Kết nối cơ sở dữ liệu
 Truy vấn SQL nâng cao
 Contest 15 : 30 bài tập
Buổi 32
 Hướng dẫn giải contest 15
PHẦN 4. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VÀ ỨNG DỤNG
Buổi 33
 GUI Basic
 Contest 16 : 15 bài tập
Buổi 34
 Xử lý sự kiện
 Hướng dẫn giải contest 16
 Contest 17 : 20 bài tập
Buổi 35
 Hướng dẫn giải contest 17
 Xây dựng ứng dụng quản lý sinh viên
Buổi 36
kết thúc khóa học  Lập trình Java và SQL 28Tech
Share Khóa Học Lập trình Java và SQL 28Tech
Share Khóa Học Lập trình Java và SQL 28Tech


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫