Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Python Foundation in Data Analytics Mcivietnam

Chia Sẻ Khóa Học Python Foundation in Data Analytics Mcivietnam

Mã sản phẩm: 6511500126229570102

Python Foundation in Data Analytics Mcivietnam sẽ học cách sử dụng Python để thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, xử lý dữ liệu, trực qu...

Thông tin chi tiết

Python Foundation in Data Analytics Mcivietnam sẽ học cách sử dụng Python để thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, xử lý dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và thực hiện các bài toán phân tích dữ liệu cơ bản. 

  Giới thiệu khóa học 

Chia Sẻ  khóa học Python Foundation in Data Analytics Mcivietnam

Trong khóa học Python Foundation in Data Analytics Mcivietnam ướng dẫn về các công cụ và thư viện hỗ trợ phân tích dữ liệu như NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn và Scikit-Learn.

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:

• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)

• Machine Learning (ML) Engineer (Kĩ sư Học máy)

• Artificial Intelligence (AI) Engineer (Kĩ sư Trí tuệ Nhân tạo)

• Data Scientist (Nhà Khoa học Dữ liệu)

Lợi ích khi tham gia khóa học

Nắm về Python và Python IDE (mục đích, chức năng, operators, các libraries thông dụng)

• Vẽ biểu đồ và trực quan hóa 

• thư viện Numpy Basics, Pandas

• Built-in Data Structures, Functions, and Files

• Biết ghép nối dữ liệu, phân tích theo Data Aggregation and Group Operations

• Xử lý dữ liệu dạng Time Series

• loading dữ liệu lớn, lưu trữ, file formats, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

• Thành thạo Python 

• sử dụng các library nâng cao khác.

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

Buổi 1: Làm quen với Python
Buổi 2: Sử dụng thư viện Numpy và Xử lý dữ liệu lớn bằng Pandas
Buổi 3: Đọc, lưu trữ, xử lý và làm sạch dữ liệu
Buổi 4: Sắp xếp và cấu trúc lại dữ liệu. Vẽ biểu đồ và trực quan hoá. Tập hợp dữ liệu và thao tác trên nhóm
Buổi 5: Làm việc với kiểu dữ liệu thời gian.
Buổi 6: Pandas nâng cao
Buổi 7: Kiến thức thực hành từ chuyên gia khoa học dữ liệu.
Buổi 8: Máy học
Buổi 9: Máy học (Tiếp)
Buổi 10: Tổng kết cuối khoá Python Foundation in Data Analytics Mcivietnam
Chia Sẻ Khóa Học Python Foundation in Data Analytics Mcivietnam
Chia Sẻ Khóa Học Python Foundation in Data Analytics Mcivietnam


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫