Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu

Chia Sẻ Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu

Mã sản phẩm: 2977388843461880995

Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu thiết kế dành riêng cho những bạn có nền tảng chuyên môn trung bình trở xuống, học để phụ vụ h...

Thông tin chi tiết

Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu thiết kế dành riêng cho những bạn có nền tảng chuyên môn trung bình trở xuống, học để phụ vụ hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh, không phải nguyên cứu chuyên ngành cao cấp.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Hiểu rõ hơn về khái niệm và quy trình phân tích doanh nghiệp, các phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu trong lĩnh vực kinh doanh.

các kỹ năng và công cụ cần thiết để phân tích dữ liệu một cách chuyên nghiệp, bao gồm sử dụng các công cụ phân tích thống kê và các phần mềm chuyên dụng 

Áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tiễn, từ đó giúp nâng cao khả năng phát hiện các cơ hội và thách thức trong kinh doanh, đưa ra các quyết định chính xác và hiệu quả hơn.

thực hành các dự án phân tích thực tế, giúp tăng cường kinh nghiệm và kỹ năng thực tế trong lĩnh vực phân tích doanh nghiệp.

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

BUỔI 1: KẾT NỐI MÔ HÌNH KINH DOANH VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BUỔI 2 – 3: KỸ THUẬT ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHANH NHƯNG VẪN ĐẢM BẢO CHUẨN XÁC
BUỔI 4: PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN BÓC TÁCH CÁC CHỈ SỐ
BUỔI 5: TÌM KIẾM ‘CÂU CHUYỆN’ ĐẦU TƯ – TIMMING & PRICING
BUỔI 6: RÀ SOÁT RỦI RO GIAN LẬN SỐ LIỆU TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ
Buổi 7: Tìm Kiếm Cơ Hội Đầu Tư
Buổi 8: Gian Lận Tài Chính
Kết thúc Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu
Chia Sẻ Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu
Chia Sẻ Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫