Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Bộ Báo Cáo 360 Doanh Nghiệp Base AcademyPlus

Chia Sẻ Bộ Báo Cáo 360 Doanh Nghiệp Base AcademyPlus

Mã sản phẩm: 1164435388568376846

Báo Cáo 360 Doanh Nghiệp Base AcademyPlus là bộ báo cáo toàn diện giành cho các nhà quản lí, ceo, lãnh đạo cực kì hữu ích trong công việc   ...

Thông tin chi tiết

Báo Cáo 360 Doanh Nghiệp Base AcademyPlus là bộ báo cáo toàn diện giành cho các nhà quản lí, ceo, lãnh đạo cực kì hữu ích trong công việc

    Giới thiệu khóa học 

Chia Sẻ Bộ Báo Cáo 360 Doanh Nghiệp Base AcademyPlus  Tối ưu hoá công tác quản trị với bộ báo cáo toàn diện, đầy đủ nhất

Lợi ích khi tham gia 

4 bộ báo cáo về công tác 

quản trị thương mại.

Bộ báo cáo vận hành.

Bộ báo cáo tình hình dự chi dự án.

Bộ báo cáo doanh thu bán hàng.

Bộ báo cáo nhân sự.

File Power BI và Google Sheets

của từng mẫu báo cáo.

Cho phép bạn thực hành, thiết kế và chỉnh sửa

trên chính bản mẫu. 

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

01 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO
02 BÁO CÁO VẬN HÀNH
03 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỰ CHI DỰ ÁN
04 BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG
05 BÁO CÁO TỔNG QUAN NHÂN SỰ
06 BÁO CÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
07 BÁO CÁO HIỆU QUẢ NHÂN SỰ THỬ VIỆC
08 BÁO CÁO ĐÀO TẠO NHÂN SỰ
09 BÁO CÁO NGHỈ VIỆC – VẮNG MẶT
10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
Bộ Báo Cáo 360 Doanh Nghiệp Base AcademyPlus
Bộ Báo Cáo 360 Doanh Nghiệp Base AcademyPlus 

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫