Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Business Analysis Foundation Của Hai Lúa Business Analysis

Chia Sẻ Business Analysis Foundation Của Hai Lúa Business Analysis

Mã sản phẩm: 2507489027444745018

Business Analysis Foundation Của Hai Lúa Business Analysis  sẽ trang bị toàn diện về  kỹ năng trở thành 1 BA thực thụ.      G...

Thông tin chi tiết

Business Analysis Foundation Của Hai Lúa Business Analysis  sẽ trang bị toàn diện về  kỹ năng trở thành 1 BA thực thụ.

    Giới thiệu khóa học 

Chia Sẻ Khóa Học Business Analysis Foundation Của Hai Lúa Business Analysis

Khóa Học  Business Analysis Foundation Của Hai Lúa Business Analysis bao gồm nền tảng tư duy BA, sử dụng công cụ, UI/UX, cách làm việc trong mô hình Scrum cho đến kiến thức và kỹ năng khác có liên quan mà 1 BA cần có...

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

LESSON 1: INTRODUCTION TO BUSINESS ANALYSIS Course opening
LESSON 2: HOW BUSINESS ANALYSTS WORK IN PROJECT TEAMS
LESSON 3: COMPUTER BASIS FOR BUSINESS ANALYSTS
LESSON 4: REQUIREMENT ELICITATION
LESSON 5: BUSINESS ANALYSIS -FUNCTIONAL REQUIREMENT ANALYSIS
LESSON 6: INTRODUCTION TO BUSINESS ANALYSIS 
LESSON 7: SYSTEM ANALYSIS - DESIGN THE SYSTEM
LESSON 8:PRACTIACL
LESSON 9: SYSTEM ANALYSIS - SYSTEM STRUCTURE 
LESSON 10: PRACTICAL- Q&A
LESSON 11: BASIS OF UI/UX FOR BUSINESS
LESSON 12: HOW TO DOCUMENT YOUR ANALYSIS 
LESSON 13: PRACTICAL
LESSON 14: COURSE END
Kết thúc Business Analysis Foundation Của Hai Lúa Business Analysis

Chia Sẻ Khóa Học Business Analysis Foundation Của Hai Lúa Business Analysis

Chia Sẻ Khóa Học Business Analysis Foundation Của Hai Lúa Business Analysis
0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫