Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ CGBA Phân Tích Tài Chính Và Kinh Doanh Toàn Cầu Afa

Chia Sẻ CGBA Phân Tích Tài Chính Và Kinh Doanh Toàn Cầu Afa

Mã sản phẩm: 4949147540330345005

 CGBA Phân Tích Tài Chính Và Kinh Doanh Toàn Cầu Afa  hướng dẫn bởi các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm trong việc phân tích và đánh giá...

Thông tin chi tiết

 CGBA Phân Tích Tài Chính Và Kinh Doanh Toàn Cầu Afa  hướng dẫn bởi các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm trong việc phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

Chia Sẻ Khóa Học CGBA Phân Tích Tài Chính Và Kinh Doanh Toàn Cầu Afa

Khóa Học giúp bạn 
Phân tích tài chính và kinh doanh t
Bài tập tình huống thực tế 
hội viên là các chuyên gia phân tích chuyên nghiệp

Nội dung khóa học
MODULE 1: PHÂN TÍCH KINH DOANH CHIẾN LƯỢC
1,1 Phân tích ngành kinh doanh
Phân tích chu kỳ ngành
Mô hình 5 nhân tố cạnh tranh trong ngành
Phân tích PEST
1,2 Phân tích Quản trị công ty
Phân tích các vấn đề quản trị công ty
Cấu trúc Ban Giám đốc và HĐQT
Phân tích lợi ích của các bên liên quan
Phân tích cấu trúc cổ đông
1,3 Phân tích chiến lược kinh doanh
Áp dụng Ma trận BCG để đánh giá vị thế công ty và dòng tiền đầu tư
Phân tích chiến lược và lợi thế cạnh tranh
Phân tích chu kỳ kinh doanh của công ty
Các yếu tố thành công cốt lõi
Tập trung chiến lược
Mô hình 3 chiến lược của Porter
Thị phần
Chiến lược giá bán
Ma trận Ansoff
MODULE 2: ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2,1 Đọc hiểu cấu trúc báo cáo tài chính
Cấu trúc báo cáo tài chính
Dòng giao dịch luân chuyển
2,2 Phân tích chỉ số tài chính
Phân tích các chỉ số tài chính (dòng thời gian & đối thủ cạnh tranh)
Phân tích kết cấu BCTC
Phân tích xu hướng
Sử dụng cây Dupont để phân tích tài chính
MODULE 3: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY
3,1 Chiến lược tài chính
 Cấu trúc tài chính chiến lược
Chiến lược cấu trúc tài chính tối ưu
Chính sách cổ tức và Dòng tiền tự do
Case study: Chiến lược tài chính Ford Motors
3,2 Chi phí vốn
Chi phí vốn bình quân (WACC)
Chi phí vốn vay – Chi phí vốn chủ
Tính Beta
3,3 Huy động vốn & Cấu trúc tài chính tối ưu
Xác định cấu trúc vốn tối ưu
Các hình thức huy động vốn
Case study: Xác định cấu trúc vốn tối ưu Tập đoàn Hoà Phát (HPG)
MODULE 4: ĐỊNH GIÁ CÔNG TY & CỔ PHIẾU
4,1 Định giá công ty
Dự báo báo cáo tài chính
Định giá công ty: Phương pháp Dòng tiền chiết khấu
Định giá công ty: Phương pháp so sánh EBITDA Multiples, P/E, P/B
Hướng dẫn phân tích dữ liệu trên Excel: Tương quan & Hồi quy
BÀI DỰ ÁN PHÂN TÍCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Chia Sẻ CGBA Phân Tích Tài Chính Và Kinh Doanh Toàn Cầu Afa
Chia Sẻ CGBA Phân Tích Tài Chính Và Kinh Doanh Toàn Cầu Afa

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫