Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Data Pre-processing and Analysis Của csc edu

Chia Sẻ Data Pre-processing and Analysis Của csc edu

Mã sản phẩm: 2627641112383171616

Data Pre-processing and Analysis Của csc edu là khóa học về Xử lý và phân tích dữ liệu , từ việc thu thập và làm sạch dữ liệu đến xử lý và b...

Thông tin chi tiết

Data Pre-processing and Analysis Của csc edu là khóa học về Xử lý và phân tích dữ liệu , từ việc thu thập và làm sạch dữ liệu đến xử lý và biến đổi nó thành dạng phù hợp cho các bước phân tích sau này. 

 Giới thiệu khóa học       

Chia Sẻ Khóa Học Data Pre-processing and Analysis Của csc edu

Khóa Học giúp bạn 
Xử lý và làm sạch dữ liệu Điều này giúp cải thiện chất lượng dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán và tin cậy cho quá trình phân tích.
Hiểu và áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê mô tả, phân tích hồi quy, phân tích nhân tố và phân tích cụm. Bằng cách áp dụng các phương pháp này, 
Nắm bắt và giải thích các mô hình và biến số quan trọng, học cách sử dụng các kỹ thuật như phân tích độ phụ thuộc và quan hệ tương quan để xác định mối quan hệ giữa các biến số và nhận

Nội dung khóa học
Thời lượng 40h học , 53 tiết, 54 tuần
Giới thiệu quy trình phân tích dữ liệu (Data Analysis)
Quy trình tiền xử lý dữ liệu (Data Pre-processing)
Phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis – EDA)
Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)
Chuẩn hóa dữ liệu (Data Standardization)
Tạo thuộc tính (Feature Engineering)
Tiền xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP)  
Xử lý dữ liệu mất cân bằng (Imbalanced Dataset)
Model deployment (triển khai model) – Linear Regression 
Logistic Regression
Chia Sẻ Data Pre-processing and Analysis Của csc edu
Chia Sẻ Data Pre-processing and Analysis Của csc edu

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫