Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Data Science And Machine Learning Certificate Online Của Csc.edu.vn

Chia Sẻ Data Science And Machine Learning Certificate Online Của Csc.edu.vn

Mã sản phẩm: 6642818054295092679

Data Science And Machine Learning Certificate Online Của Csc.edu.vn có  Kiến thức toàn diện về Data Science và Machine Learning chi tiết về ...

Thông tin chi tiết

Data Science And Machine Learning Certificate Online Của Csc.edu.vn có Kiến thức toàn diện về Data Science và Machine Learning chi tiết về khái niệm, phương pháp và công cụ trong Data Science và Machine Learning.  

Giới thiệu khóa học 

Chia Sẻ Khóa Học Data Science And Machine Learning Certificate Online Của Csc.edu.vn

Lợi ích khi tham gia khóa học

Kỹ năng thực hành với các công cụ và ngôn ngữ lập trình phổ biến,  trang bị kỹ năng thực hành với các công cụ và ngôn ngữ lập trình như Python, R và các thư viện phổ biến trong lĩnh vực Data Science như Pandas, NumPy và Scikit-learn.

Phân tích và khai thác dữ liệu, học cách thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu từ các nguồn khác nhau. 

Xây dựng và đánh giá mô hình Machine Learning: Khóa học sẽ giúp bạn hiểu về các thuật toán Machine Learning phổ biến và cách xây dựng mô hình dự đoán

Khóa học sẽ tập trung vào việc áp dụng kiến thức và kỹ năng vào các dự án thực tế trong lĩnh vực Data Science và Machine Learning.

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

1. Lập trình python cơ bản 
2 Data Manipulation and visualization with python 
3 Toán và xác suất thống kê cho khoa học dữ liệu 
4 Truy vấn và thu thập dữ liệu 
5 Tiền xử lí và phân tích dữ liệu 
6 Máy học với python 
7 Lập trình r cho khoa học dữ liệu 
8 Học sâu với python 
9 Xử lí dữ liệu lớn trong máy học 
10 Đồ án tốt nghiệp data science - machine learning
Kết thúc  Data Science And Machine Learning Certificate Online Của Csc.edu.vn
Chia Sẻ Khóa Học Data Science And Machine Learning Certificate Online Của Csc.edu.vn

Chia Sẻ Khóa Học Data Science And Machine Learning Certificate Online Của Csc.edu.vn0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫