Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ It Business Analyst Của Ryan Circle Academy

Chia Sẻ It Business Analyst Của Ryan Circle Academy

Mã sản phẩm: 7843645391860820243

It Business Analyst Của Ryan Circle Academy là khóa học về phân tích dữ liệu Business Analyst    Giới thiệu khóa học  Chia Sẻ Khóa Học It Bu...

Thông tin chi tiết

It Business Analyst Của Ryan Circle Academy là khóa học về phân tích dữ liệu Business Analyst

  Giới thiệu khóa học 

Chia Sẻ Khóa Học It Business Analyst Của Ryan Circle Academy, một khóa học chất lượng đầy đủ về phân tích dữ liệu

Ai nên tham gia khóa học

Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học 

Module 1_BA Overview
Module 2_ Assess Needs
Module 3_ UI UX for BA
Module 4_ Elicit BA
Module 5_ Analyze _ Model Requirements
Module 6_ Software Requirement Specification
Module 7_ Agile BA
Module 8_ NFRs
Other Useful Materials
Kết thúc It Business Analyst Của Ryan Circle Academy
It Business Analyst Của Ryan Circle Academy
It Business Analyst Của Ryan Circle Academy0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫