Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Machine Learning With Python

Chia Sẻ Machine Learning With Python

Mã sản phẩm: 1300078985908708713

Machine Learning With Python  Trang bị kiến thức và kỹ năng vận dụng các thuật toán thuộc nhóm Supervised Learning (Classification, Regressi...

Thông tin chi tiết

Machine Learning With Python Trang bị kiến thức và kỹ năng vận dụng các thuật toán thuộc nhóm Supervised Learning (Classification, Regression), Unsupervised Learning (Clustering, Association Analysis, Dimensionality Reduction)

 Giới thiệu khóa học       

Machine Learning With Python  thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, sklearn…

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Tổng quan Machine Learning With Python
Logistic Regression
Linear Regression
Naïve Bayes
Decision Tree
Random Forest
Support Vector Machine (SVM)
Boosting, AdaBoost
Một số kỹ thuật bổ sung
Data Science Process (Quy trình Data Science)
K-Means
Hierarchical clustering
Apriori
ECLAT (Equivalence Class Clustering and bottom up Lattice Traversal)
Gaussian Mixture Model (GMM) và Expectation–maximization (EM)
Dimensionality Reduction, Principal Component Analysis (PCA)
Time Series
Kết thúc khóa học Machine Learning With Python

Chia Sẻ Machine Learning With Python
Chia Sẻ Machine Learning With Python

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫