Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ UX & Interaction ​Design Của Mirrdesign

Chia Sẻ UX & Interaction ​Design Của Mirrdesign

Mã sản phẩm: 5460234174638311037

UX & Interaction ​Design Của Mirrdesign được biên soạn và tổng hợp từ các chương trình học UX cực kì hay, chi tiết và chất lượng về ui,u...

Thông tin chi tiết

UX & Interaction ​Design Của Mirrdesign được biên soạn và tổng hợp từ các chương trình học UX cực kì hay, chi tiết và chất lượng về ui,ux.

 Giới thiệu khóa học       

Chia Sẻ Khóa Học UX & Interaction ​Design Của Mirrdesign cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế các trải nghiệm người dùng tốt và giao diện người dùng hấp dẫn

Khóa Học giúp bạn 
Học cách tìm hiểu vấn đề, nói chuyện với người dùng tư duy sản phẩm, phương pháp nghiên cứu người dùng, business model.
cách con người nhận thức thế giới  và tương tác với sản phẩm số, quy trình xử lý thông tin. 
Technology
những công nghệ tiên tiến  VR/AR, Brain–computer interface. Human-robot interaction, ubiquitous computing...
thiết kế thông tin, các loại tương tác . thiết kế tương tác người-máy, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, và framework phổ biến trong UX
 mục tiêu và phương pháp nghiên cứu và đánh giá Usability với người dùng. 

Nội dung khóa học
Buổi 1 – Giới thiệu về UI-UX
Buổi 2 – Làm quen với Figma
Buổi 3 – Các thành phần cơ bản của UI Design part 1
Buổi 4 – Các thành phần cơ bản của UI Design part 2
Buổi 5 – Thực hành thiết kế
Buổi 6 – Các nguyên tắc/quy luật thiết kế UI cơ bản
Buổi 7 – Design Critique 01
Buổi 8 – Thiết kế UI cho ứng dụng di động
Buổi 9 – Design Thinking
Buổi 10 – Thiết kế UI cho website
Buổi 11 – Design Critique 02
Buổi 12 – Design at Scale
Buổi 13 – Design for consistence
Buổi 14 – Prototyping & Animation
Buổi 15 – Usability Heuristics Evaluation
Buổi 16 – Collaboration
Buổi 17 – Trình bày Portfolio
Chia Sẻ UX & Interaction ​Design Của Mirrdesign
Chia Sẻ UX & Interaction ​Design Của Mirrdesign

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫