Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Big Data in Machine Learning Của Csc Edu

Chia Sẻ Big Data in Machine Learning Của Csc Edu

Mã sản phẩm: 7149490665262204288

Chia Sẻ  Khóa Học  Big Data in Machine Learning Của Csc Edu   hướng dẫn về cách xử lý, phân tích và tận dụng dữ liệu lớn để tạo ra những mô ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Big Data in Machine Learning Của Csc Edu hướng dẫn về cách xử lý, phân tích và tận dụng dữ liệu lớn để tạo ra những mô hình Machine Learning hiệu quả.

Chia Sẻ Khóa Học Big Data in Machine Learning Của Csc Edu

Khóa Học giúp bạn 
nắm vững kiến thức về dữ liệu lớn và ứng dụng nó trong Machine Learning. Bạn sẽ có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu lớn, từ đó đưa ra các quyết định thông minh và tối ưu hóa các mô hình Machine Learning.
 Trang bị các kiến thức với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDDs, PySpark DataFrames, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX… 
Công nghệ sử dụng trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp.

Nội dung khóa học
15 Buổi zoom học kèm theo tài liệu 
Overview of Big Data 
Overview of PySpark
PySpark RDDS
PySpark DataFrame
PySpark SQL
Data Preprocessing & Analysis
Overview of PySpark MLlib
Machine Learning with PySpark MLlib
PySpark Streaming
Apache Spark standalone cluster
Graphx

Chia Sẻ Big Data in Machine Learning Của Csc Edu
Chia Sẻ Big Data in Machine Learning Của Csc Edu

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫