Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Chứng Khoán Cơ Bản Của Vietstock

Chia Sẻ Chứng Khoán Cơ Bản Của Vietstock

Mã sản phẩm: 3126917011287640061

Chứng Khoán Cơ Bản Của Vietstock là Khóa Học  giới thiệu về thị trường chứng khoán, vai trò của nó trong nền kinh tế và cơ chế hoạt động của...

Thông tin chi tiết

Chứng Khoán Cơ Bản Của Vietstock là Khóa Học giới thiệu về thị trường chứng khoán, vai trò của nó trong nền kinh tế và cơ chế hoạt động của thị trường. Bạn sẽ hiểu về các đối tượng tham gia, phân loại chứng khoán và các khái niệm căn bản khác.

Chia Sẻ Khóa Học Chứng Khoán Cơ Bản Của Vietstock

Khóa Học giúp bạn 
Hiểu rõ về thị trường tài chính, chứng khoán, cổ phiếu, quy định trong giao dịch và cách thức giao dịch
Phân tích Cơ bản, những chỉ số tài chính , các chỉ báo thường dùng 
đọc và hiểu báo cáo tài chính, các chỉ số tài chính quan trọng và phương pháp định giá cơ bản như P/E, P/B, và P/S.
Phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá chứng khoán và thời điểm mua bán
Giao dịch và quản lý rủi ro, xác định điểm vào lệnh, điểm ra lệnh, cách xác định kích thước lệnh và quản lý vốn.

Nội dung khóa học
Buổi 1 – Kiến thức cơ bản về Thị trường Chứng khoán
Tổng quan về Thị trường Tài chính
Thị trường Tiền tệ và Thị trường Chứng khoán
Thị trường Chứng khoán
Cổ phiếu là gì?
Nguyên tắc giao dịch chứng khoán tại 3 sàn: HSX, HNX, UPCOM
Các vấn đề về quyền liên quan đến chứng khoán
Buổi 2 – Sử dụng Phân tích Cơ bản trong đầu tư chứng khoán
Tổng quan về Phân tích Cơ bản
Hướng dẫn cách đọc Báo cáo tài chính,
Ý nghĩa của các chỉ số tài chính cơ bản thường sử dụng
Sự liên hệ giữa Thị trường Chứng khoán với các chỉ số cơ bản kinh tế vĩ mô
Buổi 3 –  Sử dụng Phân tích Kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán
Tổng quan về Phân tích Kỹ thuật chứng khoán
Các dạng đồ thị Phân tích Kỹ thuật hay dùng
Đường xu hướng (Trendline) & các mô hình liên quan
Các điểm hỗ trợ và kháng cự (Support and Resistance)
Hướng dẫn cách sử dụng đồ thị Phân tích Kỹ thuật online trên website Vietstock
Hướng dẫn đọc bảng giá trực tuyến
Chia Sẻ Chứng Khoán Cơ Bản Của Vietstock
Chia Sẻ Chứng Khoán Cơ Bản Của Vietstock

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫