Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược AFA

Chia Sẻ CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược AFA

Mã sản phẩm: 2201088237435169162

CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược AFA là khóa học thứ 3 trong chuỗi khóa học về quản lí tài chính và quản chiến lược dành cho c...

Thông tin chi tiết

CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược AFA là khóa học thứ 3 trong chuỗi khóa học về quản lí tài chính và quản chiến lược dành cho các nhà quản lý cấp cao

Chia Sẻ Khóa Học CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược Của AFA
CMA Australia bao gồm 2 nền tảng chính:
1 là Quản trị chiến lược tinh gọn, 2 là Quản trị tài chính chiến lược.

Khóa Học giúp bạn 
Quản trị chi phí và quản lý tài chínhtrong việc đạt được hiệu quả tài chính và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Phân tích chi phí và quản lý rủi rotheo các mô hình quản lý chi phí và đánh giá rủi ro trong quá trình quản lý tài chính.
Kế toán quản trị và kiểm soát chi phí áp dụng để kiểm soát chi phí hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp.
Quản lý dự án và quản lý rủi rovà kỹ thuật quản lý dự án để đảm bảo quản lý chi phí và giảm thiểu rủi ro trong dự án.

Nội dung khóa học
Thời gian học: 15 buổi học Zoom 
Bao gồm 2 mô đun chính, với 22 chủ đề
1. SCM: Quản trị chi phí chiến lược (Strategic Cost Management)
1 Hệ thống kiểm soát quản lý 
2 Sản xuất tinh gọn và Kiểm soát chất lượng
3 Kế toán giá thành và quản trị chi phí trong môi trường sản xuất tinh gọn 
4 Hệ thống quản trị chi phí cả vòng đời sản phẩm 
5 Chi phí và hệ thống phân bổ chi phí nền tảng 
6 Hệ thống kế toán chi phí dựa trên hoạt động 
7 Phân tích lợi nhuận khách hàng 
8 Kiểm soát quy trình và Quản trị dựa trên hoạt động 
8 Thực hiện phân tích chi phí và hệ thống kiểm soát 
10 Hệ thống quản trị hiệu quả hoạt động chiến lược 
11 Kế toán quản trị xã hội và môi trường 
2. CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu
Chia Sẻ CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược AFA
Chia Sẻ CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược AFA

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫