Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Combo Khóa Học Của Keyframe

Chia Sẻ Combo Khóa Học Của Keyframe

Mã sản phẩm: 6263643179632940132

Combo Khóa Học Của Keyframe là trọn bộ các khóa học tổng hợp về thiết kế đồ họa bao gồm như: tư duy nền tảng, học thành thạo các phần mềm nh...

Thông tin chi tiết

Combo Khóa Học Của Keyframe là trọn bộ các khóa học tổng hợp về thiết kế đồ họa bao gồm như: tư duy nền tảng, học thành thạo các phần mềm như photoshop, affter effect, Cinema, dựng phim...

Chia Sẻ Combo Khóa Học Của Keyframe

Nội dung khóa học
1.After Effect Hiệu Ứng Basic To Intermediate Online 
2. Digital Painting Cơ Bản Online
3. Thiết Kế Quảng Cáo Photoshop Digital Imaging Online
4. Khoá Học After Effects Hiệu Ứng Motion 
5.Khoá Học Photoshop Basic 
6. Khóa Học Dựng Phim Premiere 
7. Khóa Học Modeling 101 Blender Online
8. Diễn Họa Kiến Trúc Nội Thất 3D Blender
9. Khóa Học Figma UI Design 
10. Khóa Học After Effects Hiệu Ứng Advanced 
11.Khóa Học Kỹ Xảo After Effects VFX Online
12. Chỉnh Màu Phim Davinci Resolve Thực Chiến 
13.2D Animation & Motion Graphic Cơ Bản Online
14. 2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online
15  Khoá Học Cinema 4D Basic
16 Cinema 4D Basic Level 1 Online
17  Cinema 4D Basic Level 2 Online
20 Prototype 101: UX UI Motion Design
21  Khóa Học Thiết Kế UXUI Web Mobile App Product Design
22  Khóa Học Illustrator Trung Cấp Online
23 Khóa học ZBrush Online 101 Digital Sculpture
24 Thiết Kế TVC 3D C4D Của Keyframe
Chia Sẻ Combo Khóa Học Của Keyframe
Chia Sẻ Combo Khóa Học Của Keyframe

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫