Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Deep Learning Với Python Của Csc Edu

Chia Sẻ Deep Learning Với Python Của Csc Edu

Mã sản phẩm: 4968498117706456784

Deep Learning Với Python Của Csc Edu khóa học rất cần thiết về deep learning của machine learning Chia Sẻ Khóa Học NDeep Learning Với Python...

Thông tin chi tiết

Deep Learning Với Python Của Csc Edu khóa học rất cần thiết về deep learning của machine learning

Chia Sẻ Khóa Học NDeep Learning Với Python Của Csc Edu

Khóa Học giúp bạn 
Triển khai mô hình Deep Learningmạnh mẽ như TensorFlow hoặc PyTorch để xây dựng và triển khai các mô hình Deep Learning.
Tìm hiểu về kiến trúc ,loại mạng nơ-ron khác nhau như Feedforward Neural Networks, Convolutional Neural Networks và Recurrent Neural Networks.
Hiểu thuật toán của deep learning 
vận dụng thực hành trong machine learning

Nội dung khóa học
Tổng quan Deep Learning
TensorFlow
Artificial Neural Network (ANN) – mạng neuron nhân tạo
Convolutional Neural Network (CNN) – mạng neuron tích chập
Transfer Learning từ Pre-trained model
Recurrent neural network (RNN) – mạng neuron hồi quy
Natural Language Processing (NLP) với Deep Learning
AutoEncoder
Face detection – Nhận diện khuôn mặt
Object detection – nhận diện vật thể
Generative Adversarial Networks (GANs)
Chia Sẻ Deep Learning Với Python Của Csc Edu
Chia Sẻ Deep Learning Với Python Của Csc Edu

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫