Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Lập kế hoạch tài chính Của Smartrain

Chia Sẻ Lập kế hoạch tài chính Của Smartrain

Mã sản phẩm: 7283083106552740583

Lập kế hoạch tài chính Của Smartrain kết hợp lý thuyết với các tình huống thực tế giúp nắm các quy trình lập kế hoạch tài chính theo ch...

Thông tin chi tiết

Lập kế hoạch tài chính Của Smartrain kết hợp lý thuyết với các tình huống thực tế giúp nắm các quy trình lập kế hoạch tài chính theo chuẩn Quốc tế, lập kế hoạch doanh thu  – chi phí – lợi nhuận, kế hoạch tồn kho cân đối dòng tiền của doanh nghiệp.

Chia Sẻ Khóa Học Lập kế hoạch tài chính Của Smartrain của Đặng Đức Sơn

Khóa Học giúp bạn 
Nắm vững cách quy trình lập kế hoạch tài chính
Lập kế hoạch doanh thu - chi phí - lợi nhuận
kế hoạch cân đối dòng tiền 
Lập kế hoạch chi tiêu cần thiết, ưu tiên chi tiêu và quản lý nguồn lực tài chính để đảm bảo đáp ứng được các mục tiêu tài chính của mình.
Quản lý nợ và đầu tư một cách thông minh, 

Nội dung khóa học
MODULE 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bài 1 Thế nào là một kế hoạch tài chính? 
Bài 2 Cần chuẩn bị gì khi lập một kế hoạch tài chính?
Bài 3 Các nguyên tắc khi lập kế hoạch tài chính
Bài 4 Quy trình lập một kế hoạch tài chính
MODULE 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ DỰ BÁO DOANH THU
Bài 1 Lập kế hoạch doanh thu
Bài 2 Lựa chọn phương án sản lượng và đánh giá lựa chọn phương án bán hàng
MODULE 3: LẬP KẾ HOẠCH TỒN KHO VÀ DỰ TRỮ
Bài 1 Cân đối hệ thống tồn kho của doanh nghiệp
Bài 2 Ví dụ
MODULE 4: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT MUA HÀNG
Bài 1 Cân đối lượng sản xuất
Bài 2 Lập kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Bài 3 Lập kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp
Bài 4 Lập kế hoạch chi phí sản xuất chung
Bài 5 Lập kế hoạch giá thành - giá vốn
MODULE 5: LẬP KẾ HOẠCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
Bài 1 Xác định danh mục chi phí của doanh nghiệp
Bài 2 Lập kế hoạch chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
Bài 3 Xác định cấu trúc chi phí: Chi phí biến đổi - chi phí cố định
Bài 4 Tối ưu hóa chi phí biến đổi
Bài 5 Dự báo chi phí tại mỗi mức doanh thu và sản lượng bán
MODULE 6: LẬP KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN VÀ ĐIỀU HÀNH DÒNG TIỀN
Bài 1 Kỹ thuật lập cân đối dòng thu - dòng chi
Bài 2 Tích hợp dòng tiền trong hệ thống tài chính doanh nghiệp
Bài 3 Lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bài 4 Dự báo nhu cầu tiền tệ của doanh nghiệp
Bài 5 Xử lý thặng dư hoặc thâm hụt tiền
Chia Sẻ Lập kế hoạch tài chính Của Smartrain
Chia Sẻ Lập kế hoạch tài chính Của Smartrain

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫