Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Đọc hiểu Báo cáo Tài chính Vietstock

Chia Sẻ Đọc hiểu Báo cáo Tài chính Vietstock

Mã sản phẩm: 2265457879458680281

Đọc hiểu Báo cáo Tài chính Của Vietstock là Khóa Học  online  Chia Sẻ Khóa Học Đọc hiểu Báo cáo Tài chính Của Vietstock Khóa Học giúp bạn  H...

Thông tin chi tiết

Đọc hiểu Báo cáo Tài chính Của Vietstock là Khóa Học online 

Chia Sẻ Khóa Học Đọc hiểu Báo cáo Tài chính Của Vietstock

Khóa Học giúp bạn 
Hiểu báo cáo tài chính cơ bản 
​​​Hiểu cấu trúc các loại báo cáo tài chính bao gồm Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các doanh nghiệp
Phân tích Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.
 phân tích các yếu tố quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, cơ cấu tài sản, cơ cấu nợ và dòng tiền để đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu suất của một doanh nghiệp.
Nội dung khóa học

Buổi 1 – Tổng quan về báo cáo tài chính
Các form báo cáo tài chính cơ bản (Doanh nghiệp thường, Ngân hàng, Bảo hiểm…)
Các loại báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp thường
Trạng thái cân bằng lý tưởng
Các dấu hiệu báo hiệu nguy cơ
Đo lường rủi ro doanh nghiệp bằng phương pháp của Standard & Poor’s (demo trên file Excel)
Buổi 2 – Báo cáo tài chính của Ngân hàng
Cấu trúc báo báo tài chính
Các khoản mục quan trọng giúp lọc ra những ngân hàng tốt
Những chỉ số cần chú ý (demo trên file Excel)
Buổi 3 – Báo cáo tài chính của doanh nghiệp Bất động sản
Tìm hiểu một số đặc thù của ngành
Sự khác biệt trong hạch toán các khoản mục
Những yếu tố cần phải đặc biệt chú ý trong báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính của Công ty chứng khoán
Cấu trúc báo báo tài chính
Công thức thành công khi phân tích loại hình công ty này
Chia Sẻ Đọc hiểu Báo cáo Tài chính Vietstock
Chia Sẻ Đọc hiểu Báo cáo Tài chính Vietstock


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫